Modrá-Kvetinový-Svadba-Poďakovanie-Karta-1200x851.jpg
23/mar/2022

Plánujete cestovať do zahraničia na krátku dobu alebo plánujete dlhodoby pobyt? Kedy začať riešiť očkovanie do zahraničia?

Ideálny čas na vyšetrenie v ambulancii cestovnej medicíny je minimálne 4-8 týždňov pred cestou do zahraničia, pred dlhodobým pobytom aj skôr. Ale ani ako „last minute“ cestovatelia by ste nemali konzultáciu vynechať.

 

Naši lekári  Vám zostavia individuaálny očkovací plán podľa krajiny, charakteru cesty, dĺžky pobytu,  s ohľadom na Váš zdravotný stav. Poskytneme odporúčané a povinné očkovanie do zahraničia, vystavíme Medzinárodný očkovací preukaz . V píprade potreby Vám vieme doplniť Vaše doterajšie očkovanie z detstva. Naši lekári Vám poradia ako ako znížiť riziko chorôb počas cesty (infekcie, výšková choroba, jet-lag, venózna trombóza…)

Pomôžeme s vybavením lekárničky aj pre extrémne situácie a dobrodružné expedície

Pred dlhodobým pobytom alebo pri ceste do odľahlých oblastí, je vhodné absolvovať zubné, u žien tiež gynekologické vyšetrenie.

Ak trpíte chronickým ochorením, navštívte pred cestou príslušného odborníka, a požiadajte o odporučenie a predpis liekov v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas pobytu v zahraničí.

Kontakt:

+421 905 742 898

info@thclinic.sk

 

Očkovanie do zahraničia

 

Vyšetrenie po návrate


Pre zamestnávateľov:

Poskytujeme kompletné vyšetrenie zamestnancov po návrate zo zahraničia

RT-PCR test na koronavírus SARS-CoV2

Pre cestovateľov:

Poskytujeme konzultácie a vyšetrenia v prípade zdravotných ťažkostí po návrate.

Ak máte po návrate bežné krátko trvajúce zdravotné ťažkosti / ochorenie dýchacích ciest, hnačkové ochorenia, drobné infekcie kože / – navštívte Vášho všeobecného lekára

Ak máte horúčku nad 38°C po návrate z malarickej oblasti, je vhodné vylúčiť maláriu

Nakoľko zatiaľ nemáme zmluvy s poisťovňami, poskytujeme vyšetrenie len na priamu platbu, prípadné laboratórne vyšetrenia podľa cenníka laboratória


MOP.jpg

Kto mi ho vystaví?

Medzinárodný očkovací preukaz (International certificate of vaccination) vydávajú inštitúcie registrované v Svetovej zdravotníckej organizácii. 

Preto povinné očkovania, ako napríklad proti žltej horúčke, absolvujte v ambulancii cestovnej medicíny, ktorá Vám ho môže vystaviť.

Má medzinárodnú platnosť, a pri vstupe do niektorých krajín ste povinní sa ním preukázať. Pre prípadné kontroly ho cestovateľ má nosiť spolu s pasom. 

 

Ktoré vakcíny sú povinné?

Najdôležitejšou časťou očkovacieho preukazu je potvrdenie očkovania proti žltej horúčke, ďalej proti poliomyelitíde pri ceste dlhšej ako 3 mesiace do krajín s aktívnym prenosom tejto choroby. 

Ďalej je potrebné mať zaznamenané očkovanie tetravalentnou vakcínou proti meningitíde pri ceste do saudskej Arábie.

Takisto sa do Medzinárodného očkovacieho preukazu vpisujú aj nepovinné očkovania. 

 

Dokedy mi preukaz platí?

Pri očkovaní proti žltej horúčke má preukaz platnosť doživotne. Pri očkovaní proti meningokokom po dobu 3 roky.

 

Čo ak ho stratím?

V prípade straty Medzinárodného očkovacieho preukazu Vám vystavíme na našej Travel Health Clinic alebo na pracovisku, kde ste sa predtým očkovali, na základe zdravotnej dokumentácie nový. Ak nie je možné záznam o očkovaní dohľadať, je potrebné sa preočkovať znova.


sergey-pesterev-wdMWMHXUpsc-unsplash-1200x803.jpg

Proti žltej horúčke sa očkuje vakcínou, ktorá obsahuje oslabený vírus. Podáva sa podkožne. Je vysoko účinná, takmer na 100%. 

Očkovanie sa odporúča všetkým osobám žijúcim v endemickej oblasti žltej horúčky. Očkovanie proti žltej horúčke  je pre cestovateľov do určitých krajín povinné a odporúčané pre cestovateľov do krajín s jej výskytom (žltá horúčka sa vyskytuje v Afrike a južnej Amerike). 

Vo všeobecnosti je podanie tejto vakcíny bezpečné, ojedinele však môže dôjsť k vzniku vážnej  neurotropickej a viscerotropickej choroby (2,4 – 1 / 100 000 podaných dávok).

Kontraindikácie

Nemôžu sa očkovať osoby s ťažkou poruchou imunity a osoby so závažnou alergiou na vajíčka, ani deti do 6 mesiacov. Vo veku 6-8 mesiacov očkovanie proti žltej zimnici podáva len v prípade vysokého rizika počas epidémie. 

Keďže sa jedná o živú vakcínu,  u tehotných a dojčiacich žien je potrebné starostlivo zvážiť riziko a benefit očkovania.  V oblastiach s endemickým výskytom počas epidémií, benefit očkovania prevažuje riziko potenciálneho prenosu na dieťa. 

Konzultácia

Pri konzultácii na ambulancii cestovnej medicíny sa snažíme individuálne zvážiť benefit a riziko očkovania, vzhľadom na plán a dĺžku cesty, Váš zdravotný stav a vek. Pri pobyte v oblastiach s nízkym rizikom prenosu žltej horúčky sa vo všeobecnosti očkovanie zváži na základe dĺžky pobytu, rizika výraznej expozície poštípaniu komármi, ďalších ciest v budúcnosti a imunitného stavu cestovateľa. 

Preočkovanie a vystavenie preukazu

Preočkovanie nie je potrebné. Jedna dávka žltej horúčky zabezpečí doživotnú imunitu proti žltej horúčke. Jej podanie zaznamenáme do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Platným sa stáva  10 dní pred cestou. 

Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete očkovať proti žltej horúčke, vystavíme Vám dokument o kontraindikácii očkovania, ktorý platí na danú cestu a je akceptovaný vo väčšine krajín. Zároveň je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia proti poštípaniu komármi. 

Ako sa pripraviť?

Na očkovanie príďte úplne zdraví. Po očkovaní odporúčame vyvarovať sa ťažkej fyzickej aktivite po dobu 1 týždňa. Cena vakcíny proti žltej horúčke 90 eur, zahŕňa aj podanie.

Photo by Sergey Pesterev on Unsplash

 V Pakistane prebieha epidémia multirezistenej formy brušného týfusu. Varovanie 1. stupňa je vydané, nakoľko XDR infekcia nie je liečiteľná takmer žiadnymi antibiotikami ako sú napr. ampicilín, chloramfenikol, cotrimoxazol, ciprofloxacin a ceftriaxon. V niektorých prípadoch môže byť brušný týfus smrteľný.

Po návšteve Pakistanu bolo táto rezistentná forma ochorenia diagnostikovaná u cestovateľov z USA, Kanady, Dánska a Austrálie. Ročne navštevuje Pakistan približne 1,75 milióna cestovateľov.

Pakistan je 6. najľudnatejšia krajina sveta, jej počet obyvateľov presahuje 210 miliónov ľudí. 

Epidémia XDR brušného týfusu začala v meste Hyderabad, v novembri 2016. 

Odporúčanie CDC je, aby cestovatelia do južnej Ázie, vrátane Pakistanu, boli očkovaní proti tomuto ochoreniu najneskôr 2 týždne pred odchodom.

Nakoľko účinnosť vakcíny nie je 100%, cestovatelia by mali dodržiavať aj bežné preventívne opatrenia pri stravovaní. 

Salmonela typhi sa šíri kontaminovanou vodou a potravou, človek je jediným zdrojom.

Inkubační doba je 6-30 dní. Najčastejšie príznaky sú horúčka, slabosť, bolesti brucha a hlavy, kašeľ, strata chuti do jedla. Niektorí pacienti môžu mať hnačku alebo zápchu. 

Ak sa u Vás objavia príznaky počas cesty, vyhľadajte lekársku pomoc čo najskôr. Ak ochoriete po návrate, informujte lekára o Vašej ceste. Nepripravujte jedlo pre postatných. 

 

Vo svete je približne 26 miliónov prípadov brušného týfusu ročne, a  215 000 úmrtí. 


Rabies_pep_illustration.png
07/jún/2019

Pre zvýšenie dostupnosti očkovania proti besnote u cestovateľov a domorodých obyvateľov, vydala WHO odporúčanie na kratšiu a lacnejšiu schému. Predexpozične je postačujúce podať 2 vakcíny s rozostupom 7 dní. Po expozícii je nutné ranu riadne vymyť riadnym množstvom vody a mydlom. Podať imunoglobín do rany a následne začať postexpozičnú vakcináciu.


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.