Očkovanie proti žltej horúčke

sergey-pesterev-wdMWMHXUpsc-unsplash-1200x803.jpg

Proti žltej horúčke sa očkuje vakcínou, ktorá obsahuje oslabený vírus. Podáva sa podkožne. Je vysoko účinná, takmer na 100%. 

Očkovanie sa odporúča všetkým osobám žijúcim v endemickej oblasti žltej horúčky. Očkovanie proti žltej horúčke  je pre cestovateľov do určitých krajín povinné a odporúčané pre cestovateľov do krajín s jej výskytom (žltá horúčka sa vyskytuje v Afrike a južnej Amerike). 

Vo všeobecnosti je podanie tejto vakcíny bezpečné, ojedinele však môže dôjsť k vzniku vážnej  neurotropickej a viscerotropickej choroby (2,4 – 1 / 100 000 podaných dávok).

Kontraindikácie

Nemôžu sa očkovať osoby s ťažkou poruchou imunity a osoby so závažnou alergiou na vajíčka, ani deti do 6 mesiacov. Vo veku 6-8 mesiacov očkovanie proti žltej zimnici podáva len v prípade vysokého rizika počas epidémie. 

Keďže sa jedná o živú vakcínu,  u tehotných a dojčiacich žien je potrebné starostlivo zvážiť riziko a benefit očkovania.  V oblastiach s endemickým výskytom počas epidémií, benefit očkovania prevažuje riziko potenciálneho prenosu na dieťa. 

Konzultácia

Pri konzultácii na ambulancii cestovnej medicíny sa snažíme individuálne zvážiť benefit a riziko očkovania, vzhľadom na plán a dĺžku cesty, Váš zdravotný stav a vek. Pri pobyte v oblastiach s nízkym rizikom prenosu žltej horúčky sa vo všeobecnosti očkovanie zváži na základe dĺžky pobytu, rizika výraznej expozície poštípaniu komármi, ďalších ciest v budúcnosti a imunitného stavu cestovateľa. 

Preočkovanie a vystavenie preukazu

Preočkovanie nie je potrebné. Jedna dávka žltej horúčky zabezpečí doživotnú imunitu proti žltej horúčke. Jej podanie zaznamenáme do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Platným sa stáva  10 dní pred cestou. 

Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete očkovať proti žltej horúčke, vystavíme Vám dokument o kontraindikácii očkovania, ktorý platí na danú cestu a je akceptovaný vo väčšine krajín. Zároveň je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia proti poštípaniu komármi. 

Ako sa pripraviť?

Na očkovanie príďte úplne zdraví. Po očkovaní odporúčame vyvarovať sa ťažkej fyzickej aktivite po dobu 1 týždňa. Cena vakcíny proti žltej horúčke 90 eur, zahŕňa aj podanie.

Photo by Sergey Pesterev on Unsplash

 

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.