3.png
09/jún/2020

Vyšetrenie cudzincov v Žiline

Vážení klienti,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 9. júna otvárame novú pobočku v ŽILINE.

Naša klinika Travel Health Clinic zabezpečuje vyšetrenia cudzincov pre potreby  cudzineckej polície v Žiline aj v Bratislave

Vieme Vám  zabezpečiť vyšetrenie  cudzincovv Žiline:

 • v rámci 1návštevy

 • všetky potrebné vyšetrenia na 1 mieste

 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom

 • hovoríme po anglicky, rusky, ukrajinsky, srbsky, arabsky, španielsky,  maďarsky

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

 • vysoké hodnotenie spokojnosti našich zákazníkov

Pripravili sme si pre Vás výhodnú cenu na Jún a to 150 EUR

 

Otváracie dni vyšetrenie cudzincov Žilina

Utorok a Štvrtok od 07:30-13:00

Adresa : Bratislavská 1, Žilina (vchod  Jánošíkova 277/4, Žilina)

Kontakt: 0905 742 898

Tešíme na Vás

 

Naša spoločnosť poskytuje vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície:

Vyšetrenie cudzincov Žilina
 •  bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy,
o    Vyšetrenia cudzinca realizujeme v jeden deň – proces vyšetrenie – administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG.
 • stály personál,
 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom,
 • náš personál hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky,
 • platba možná podľa Vami zvoleného spôsobu v hotovosti alebo cez terminál. Spoločnosti  fakturácia na základe rámcovej zmluvy.
 • Potvrdenie (lekársky posudok), ktoré je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva,
 • lekársky posudok  vystavujeme  maximálne do 5 pracovných dní,
 • vysoká spokojnosť a pozitívna spätná väzba.
o    Hodnotenie si môžete pozrieť: RECENZIE
Pre informácie k ojednávaniu k vyšetreniu cudzinca: Objednávanie
Potrebujete viac informácii k vyšetreniu cudzinca, lekárskemu posudku? Neváhajte nás konatkovať: KONTAKT
VÝNOS
Podľa § 1 ods. 1 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38. z 12. novembra 2011, publikované v zbierke zákonov pod č. 509/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov.
Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:
Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková
Infektológ: MUDr. Shunar 
Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.
Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu
vyšetrenie cudzinca lekársky posudok

virus-1200x491.jpg
27/máj/2020

Vyšetrenie protilátok SARS-CoV-2 IgG a IgM

Vážení klienti,

 

do nášho portfólia sme  zaradili  vyšetrenie protilátok proti SARS-CoV-2 triedy IgG a IgM. Imunitný systém reaguje na vírus SARS-CoV-2 tvorbou špecifických protilátok. Podľa dostupných informácií sa protilátky IgM tvoria po 3 až 10 dňoch od nástupu ochorenia. Všeobecne sa pokladajú za protilátky „akútnej“ fázy, postupne sa ich hladina znižuje. Následne sa tvoria protilátky IgG, tzv. protilátky „neskorej“ fázy, ktoré v organizme pretrvávajú dlhodobo. Hladina protilátok IgG sa počas fázy zotavenia môže zvýšiť 4 alebo aj viackrát oproti akútnej fáze.

Vyšetrenie protilátok SARS-CoV-2 IgG a IgM  slúži ako pomocná diagnostická metóda, t. č. nie sú dostatočné informácie o protilátkovom profile pacientov infikovaných SARS-CoV-2 . Na diagnostiku ochorenia COVID-19 sa využíva vyšetrenie RT-PCR (priamy dôkaz).

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Úhrada je možná len pre samoplatcov.

Cena stanovenia: IgG je 32 EUR

Cena stanovenia: IgG/IgM je 48 EUR

Cena RT-PCR(výter): 68 EUR

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky alebo e-mailom

0905 742 898

info@thclinic.sk

 

Bližšie informácie k testovanie formou PCR (výter)

 

Travel Health Clinic

Tehelná 26, Bratislava

dvere 4. poschodie 450

 

 

 

 

 

 

 

RT-PCR test COVID-19

Ako sa objednať?

Na testovanie prítomnosti koronavírusu na Travel Health Clinic nie je potrebné objednávanie cez aplikáciu, stačí nás kontaktovať telefonicky na čísle +421 905 742 898 alebo mailom na adrese info@thclinic.sk, a dohodnúť sa na termíne, ktorý Vám vyhovuje.

Aká je cena vyšetrenia?

Cena testu na COVID-19 je 68 eur. Ak si želáte certifikát v angličtine, nemčine alebo ruštine, doplatok je 5 eur.

Kde ma vyšetria?

Výter na koronavírus robíme v našom odbernom mieste, za Poliklinikou Tehelná, vchádza sa z ulice Priečna.

Ako sa treba pripraviť na vyšetrenie?

 • Prísť nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
 • Pacient môže piť len nechladenú čistú vodu.
 • Pred výterom sa nesmie fajčiť.
 • Pred výterom je potrebné úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa.

Ako dostanem informácie o výsledku testu?

Pacient bude informovaný o výsledku do 48 hodín sms správou.

Dostanem potvrdenie o výsledku?

Pacient dostane originál vyšetrenia z laboratória synlab. V prípade potreby vystavíme certifikát o negativite PCR COVID-19 v inom jazyku.

Prečo sa objednať práve u nás?

Možnosť objednať sa na vyhovujúci termín, dobrá dostupnosť odberného miesta.

Pre koho je toto vyšetrenie v samoplatcovskom režime vhodné?

Pre osoby , ktoré nespĺňajú aktuálne kritériá na bezplatné testovanie

Pre cestujúcich do zahraničia

Pre zdravotnícke zariadenia – vrámci predoperačného vyšetrenia

Pre zamestnávateľov, ktorí chcú otestovať svojich zamestnancov v prvej línii


 


83045984_858686614559032_7318852803298852864_o.jpg
22/apr/2020

Vyšetrenie cudzinecká polícia

Vážení klienti,

ak máte záujem o vyšetrenie  pre potreby cudzineckej polície , kontaktujte nás telefonicky alebo emailom.

Prejdeme s Vami   celý postup vyšetrenia.

kontakt

0905 742 898

info@thclinic.sk

Kontakt

Vyšetrenie cudzinecká polícia

 

 

-.——–

VÝNOS

Podľa § 1 ods. 1 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38. z 12. novembra 2011, publikované v zbierke zákonov pod č. 509/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov.

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

vyšetrenie cudzinca lekársky posudok

 

 


87c63f49-29fe-4531-9f21-4e9669ed74c7-1-1200x900.jpg
29/mar/2020

Celý svet sužujú náročné dni, týždne a mesiace. V prvom rade s pandémiou koronavírus bojujú lekári, zdravotné sestry, záchranári, laboranti, hasiči, policajti, lekárnici, predavačky a predavači v obchodoch. A práve týmto ľudom  patrí obrovská vďaka a podpora.

 

Ďakujeme aj Tebe pán doktor Shunnar, že si priložil ruku k dielu. Aj tvojou pomocnou rukou to spolu zvládneme.

Ďakujeme 😊

Travel Health Clinic

 


kompas.png
13/mar/2020

Vážení klienti,

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie od 6:00 dna 12.3.2020 do 30.04. 2020 bude pre potrebu minimalizovania kontaktov a zabráneniu šírenia infekcie Covid19 naša ambulancia zatvorená.

Všetky termíny v tomto období sú zrušené.

 

Vyšetrenie cudzincov

Zákon Vám stanovuje predĺženie lehoty  na doloženie lekárskeho posudku o  60 dní. V prípade potreby Vám vieme zaslať vzor žiadosti o predĺženie lehoty na Váš email.

Stačí nám zaslať správu/email vec: ŽIADOSŤ s Vašou emailovou adresou.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Travel Health Clinic


COVID-19-1-1200x578.png
10/mar/2020

Upozornenie pre osoby, ktoré sa vracajú z krajín:

Taliansko, Čína, Irán, Južná Kórea

. Počas tejto doby ste povinní:

 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
 • zdržať sa cestovania
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

 

Povinná domáca izolácia sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v uvedených štátoch
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky
 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov

 

Zároveň sa týmto osobám nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

 

Vodičom nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v uvedených štátoch sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v uvedenom štáte a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a antibakteriálnym gélom k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Vodičom a posádkam dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali antibakteriálne gély k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Aktuálne informácie nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva

Karanténa Taliansko, Čína, Irán, Kórea

Karanténa Taliansko, Čína, Irán, Kórea

Karanténa Taliansko, Čína, Irán, Kórea

 


COVID-19-1-1200x578.png
06/mar/2020

Na Slovensku dnes 06.03.2020 bol  zaznamenaný  prvý prípad ochorenia COVID-19 (koronavírus). Ide o 52 ročného muža z okolia Bratislavy. Najväčšou pravdepodobnosťou nie je pacientom nula, nakoľko v zahraničí nebol,  ide teda  o sekundárny prenos ochorenia.  Syn muža nakazeného ochorením s COVID-19 (koronavírus) sa zdržiaval v oblasti s výskytom  nového ochorenia pred niekoľkými týždňami.
Úrad verejného zdravotníctva spolu s Univerzitnou nemocnicou Bratislavy postupujú v zmysle usmernenia hlavného hygienika a vykonávajú protiepidemické opatrenia, zisťujú epidemiologickú anamnézu, zisťujú  osoby, s ktorými prešiel infikovaný muž do kontaktu a zabezpečujú ďalšie potrebné preventívne opatrenia.
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na možný nárast výskytu ochorenia COVID-19 (koronavírus)
Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozorňuje obyvateľov a zdôrazňuje, že situácia na Slovensku je pod kontrolou. Ďalej upozorňuje: „V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, alebo ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a objavili sa u vás príznaky podobné ochoreniu COVID-19, teda kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hlavy a únava, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.“
Dôležité informácie pre občanov:
 • dôkladné a časté umývanie rúk  mydlom a teplou vodou. Na dezinfekciu môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • nedotýkať sa s neumytými rukami očí, nosa a úst, pri kašli  používať jednorázové papierové utierku
 • vyhýbať sa kontaktu s ľuďmi s príznakmi chrípky a nádchy
 • v prípade choroby, kontaktujte svojho ošetrujúceho  lekára, ktorý určí ďalší proces liečby
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška má význam u chorej osoby s respiračným ochorením a u zdravej osoby, ktorá sa zdržiava v blízkosti človeka s respiračným ochorení.

 

Po návrate zo zasiahnutých krajín:
 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša
 • Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, bude osoba za prísnych preventívnych podmienok odoslaná  na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
Laboratórnu diagnostiku Slovenská republika rozširuje aj na ďalšie dve regionálne úrady. Ide o regionálny úrad v Banskej Bystrici a v Košiciach.
Rezort zdravotníctva nezanedbáva informovanosť občanov v súvislosti s ochorením COVID-19, v spolupráci s ÚVZ SR zriadil nepretržité call centrum vo všetkých regiónoch Slovenska. Odborníci na 9 telefonických linkách s nepretržitou činnosťou poskytujú verejnosti všetky potrebné informácie:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk

ďalšie potrebné aktuálne  informácie nájdete na stránke Úrad verejného zdravotníctva SR


83045984_858686614559032_7318852803298852864_o.jpg
04/mar/2020

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR epidemiologickú situáciu denne monitorujú. Výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírus ) nebol k  dňu 3.3.2020  na Slovensku potvrdený, doteraz všetky preverené vzorky boli negatívne.

Úrad verejného zdravotníctva SR prosí občanov, aby sa nešírili poplašné správy o pozitívnych vzorkách v súvislosti s novým korona vírusom COVID-19  Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR uisťuje občanov, že okamžite informujú a budú informovať  o všetkých aktuálnych informáciách prostredníctvom médií, sociálnych sietí a na svojich domovských webových portáloch.

Príznaky COVID-19
 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava

Najbežnejšie príznaky COVID-19 ( koronavírus )  sú horúčka, únava a suchý kašeľ. Niektorí pacienti môžu mať bolesti svalov, hlavy, upchatie nosa, výtok z nosa, bolesť hradla alebo hnačku. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a začínajú postupne.

Cestujúci, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, by mali monitorovať príznaky počas 14 dní a riadiť sa vnútroštátnymi protokolmi prijímajúcich krajín.

Po návrate zo zasiahnutých krajín:

 •  kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
Odporúčania pre medzinárodných cestujúcich

WHO upozorňuje cestujúci, ktorí sú chorí, vyhnúť sa  cestovaniu do postihnutých oblastí COVID-19 ( koronavírus ), najmä pre starších cestujúcich a ľudí s chronickými chorobami alebo základnými zdravotnými problémami.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje občanov, že každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové.

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

 • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
Call centrá:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Zoznam krajín, ktoré majú potvrdený prípad ochorenie COVID -19 koronavírus

Aktuálna situácia na Slovenku COVID -19 – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Kľúčové slová:  koronavírus, COVID-19

 


Health-check-up-for-foreigners-6.png
16/dec/2019

Vianočné sviatky 2019

Otváracie hodiny

 

23.12.2019 ZATVORENÉ

24.12.2019 ZATVORENÉ

25.12.2019 ZATVORENÉ

26.12.2019 ZATVORENÉ

27.12.2019 ZATVORENÉ

 

 

30.12.2019 07:30 -12:00 IBA OBJEDNANÝ 

31.12.2019 ZATVORENÉ

01.01.2020  ZATVORENÉ

02.01.2020  ZATVORENÉ

03.01.2020 07:30 -12:00 IBA OBJEDNANÝ

 

 

06.01.2020 ZATVORENÉ

07.01.2020 7:30 – 14:30


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.