08/feb/2024


Víta vás Travel Health Clinic: Profesionálne Vyšetrenie pre Cudzineckú Políciu s Rýchlou a Prístupnou Službou

 

Vitajte v Travel Health Clinic, vašom spoľahlivom partnerovi pre rýchle a cenovo dostupné vyšetrenie pre cudzineckú políciu na Slovensku. S našou centrálnou pobočkou v Bratislave a ďalšími lokalitami v Nitre a Žiline sme tu, aby sme vám poskytli bezproblémový a efektívny proces.

Naša Adresa v Bratislave:

Travel Health Clinic Tehelná 26, Bratislava

Pracovný čas: Pondelok až Piatok, 07:30 – 11:30

Vo Travel Health Clinic sme hrdí na to, že ponúkame najrýchlejšie a najlacnejšie vyšetrenia na trhu. Naša etablovanosť je výsledkom spoľahlivej kvality služieb a spokojných klientov. Naše dvere sú otvorené každý pracovný deň v uvedených pracovných hodinách.

Náš Multijazykový Personál:

Sme presvedčení, že efektívna komunikácia je kľúčovým prvkom poskytovania kvalitnej starostlivosti. Preto náš personál ovláda viacero jazykov, čo umožňuje plynulú a priateľskú interakciu s klientmi z celého sveta. Naši odborníci nie sú len tu, aby vykonali vyšetrenie, ale aj na to, aby vám poskytli všetky potrebné informácie a odpovedali na vaše otázky.

Proces Vyšetrenia: Na naše vyšetrenie pre cudzineckú políciu stačí doniesť vzorku stolice a moču a o všetko sa postaráme už na mieste.  Vzorky  sa dôkladne analyzujú, a výsledky sú následne vyhodnotené a lekársky posudok je odoslaný  priamo na políciu alebo na vášu adresu. Sme hrdí na to, že prispievame k efektívnosti a pohodliu celého procesu.

Ďalšie Pobočky Travel Health Clinic:

Okrem našej centrály v Bratislave môžete využiť naše služby aj v Nitre a Žiline. Pobočka v Nitre sa nachádza na Špitálskej 13, 3. poschodie, a otvára sa v pondelok a vo štvrtok.

Naša pobočka v Žiline, na adrese Bratislavská 4, vás privíta v štvrtok a piatok.

Výhody Travel Health Clinic:

 • Rýchle a cenovo dostupné vyšetrenia
 • Multijazykový personál pre efektívnu komunikáciu
 • Možnosť odoslať výsledky priamo na políciu alebo adresu klienta
 • Pobočky v Bratislave, Nitre a Žiline pre pohodlný prístup

Ak potrebujete vyšetrenie pre cudzineckú políciu, dôverujte nám v Travel Health Clinic. S naším prístupom sa môžete spoľahnúť na rýchle a efektívne potvrdenie o zdravotnom stave bez zbytočných starostí. Vaše pohodlie je pre nás prioritou.

 

Vyšetrenie cudzincov Bratislava , Žilina, Nitra


08/feb/2024

Вас вітає Travel Health Clinic: Професійне обстеження для Іноземної Поліції з Швидкою та Доступною Службою

Ласкаво просимо до Travel Health Clinic, вашого надійного партнера для швидкого та доступного медичного обстеження для іноземної поліції на Словаччині. З нашим центром в Братиславі та додатковими філіями в Нітрі та Жиліні, ми тут, щоб забезпечити вам безперебійний та ефективний процес.

Адреса у Братиславі:

Travel Health Clinic Tehelná 26, Братислава

Години роботи: Понеділок – П’ятниця, 07:30 – 11:30

У Travel Health Clinic ми пишаємося тим, що пропонуємо найшвидше та найбільш доступне медичне обстеження на ринку. Наша довіра базується на надійній якості послуг та задоволених клієнтах. Наші двері відчинені щоденно в робочі години, вказані вище.

Наша багатомовна команда:

Ми вважаємо, що ефективна комунікація – ключовий елемент надання якісної медичної допомоги. Тому наш персонал володіє кількома мовами, що забезпечує гладку та дружбою сприйняту взаємодію з клієнтами з усього світу. Наші фахівці не просто виконують обстеження, але й готові надати всю необхідну інформацію та відповісти на ваші питання.

Процес обстеження:

Для нашого медичного обстеження для іноземної поліції достатньо принести зразок від стільця та мочі, і ми займемося рештою на місці. Зразки докладно аналізуються, а результати потім оцінюються, і лікарський висновок відправляється безпосередньо на поліцію або на вашу адресу. Ми пишаємося тим, що сприяємо ефективності та комфорту всього процесу.

Інші філії Travel Health Clinic: Крім нашого центру в Братиславі, ви можете скористатися нашими послугами також в Нітрі та Жиліні. Філія в Нітрі розташована за адресою Špitálska 13, 3 поверх, і працює у понеділок та четвер. Наша філія в Жиліні, за адресою Bratislavská 4, вітає вас у четвер та п’ятницю.

Переваги Travel Health Clinic:

 • Швидке та доступне медичне обстеження
 • Багатомовний персонал для ефективної комунікації
 • Можливість відправки результатів безпосередньо на поліцію чи адресу клієнта
 • Філії в Братиславі, Нітрі та Жиліні для зручного доступу

Якщо вам потрібне обстеження для іноземної поліції, довіртеся нам у Travel Health Clinic. З нашим підходом ви можете розраховувати на швидке та ефективне підтвердження стану здоров’я без зайвих турбот. Ваш комфорт для нас пріоритет.

 


02/jan/2024

Vyšetrenie cudzincov v súlade s § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Pri vstupe cudzincov na územie Slovenskej republiky sa uplatňujú isté právne požiadavky, medzi ktoré patrí aj lekárske vyšetrenie podľa § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Táto legislatíva má za cieľ zabezpečiť bezpečnosť a ochranu verejného zdravia na území krajiny.

Jedným z kľúčových momentov pri vyšetrovaní cudzincov je spolupráca s cudzineckou políciou a kvalitné vyšetrenie, ktoré poskytuje odborná zdravotná starostlivosť. V tomto kontexte zohráva dôležitú úlohu Travel Health Clinic, ktorá je špecializovanou klinikou so sídlami v Bratislave, Žiline a Nitre.

Travel Health Clinic je renomovaná klinika, ktorá spĺňa všetky zákonné požiadavky týkajúce sa vyšetrení cudzincov. S kvalifikovaným lekárskym personálom a moderným vybavením ponúka široké spektrum služieb vrátane krvných testov, očkovania a diagnostických vyšetrení potrebných pre bezproblémový pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky.

Legislatívne rámce pre vyšetrenia cudzincov sú dôležité pre zachovanie verejného zdravia a bezpečnosti. Vyšetrenie v Travel Health Clinic nie je len formálnou povinnosťou, ale zároveň prispieva k ochrane verejného zdravia a bezpečnosti obyvateľstva.

Flexibilita pobočiek kliniky umožňuje cudzincom jednoduchý prístup k potrebným vyšetreniam bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Táto spolupráca medzi Travel Health Clinic a cudzineckou políciou je kľúčovým krokom v zabezpečení bezproblémového pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.

Pri vyšetrovaní cudzincov sa kladieme na profesionálny prístup lekárov, ktorí spĺňajú zákonné požiadavky.  Cudzinci na Slovensku môžu mať istotu, že ich zdravotné vyšetrenia sú vykonané v súlade so všetkými relevantnými normami, čo prispieva k bezpečnému a zákonnému pobytu v krajine.

Celkovo možno konštatovať, že vyšetrenie cudzincov v súlade s § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov nie je len právnou povinnosťou, ale aj dôležitým nástrojom na zabezpečenie verejného zdravia a bezpečného pobytu na území Slovenskej republiky. Travel Health Clinic v tomto procese zohráva kľúčovú úlohu, poskytujúc odbornú a spoľahlivú zdravotnú starostlivosť pre cudzincov v rámci platných legislatívnych noriem.


27/dec/2023

Očkovacia látka bezpečná ochrana proti Žltej zimnici – Bezpečná a účinná ochrana

Očkovacia látka proti Žltej zimnici, ktorá je efektívnym spôsobom ochrany pred žltou zimnicou, vírusovým ochorením prenášaným komármi. Táto očkovacia látka je dostupná v našej klinike a je možné ju aplikovať u nás s odborným dohľadom.

Cena a informácie o aplikácii

Očkovacia látka je dostupná za cenu 90 € a zahŕňa jednu dávku, ktorá sa odporúča podať najmenej 10 dní pred plánovaným vstupom do rizikových oblastí pre žltú zimnicu. Táto jedna dávka poskytuje ochranu na celý život, čo znamená, že po podaní nemusíte mať starosti o pravidelné obnovovanie.

Všetky očkovacie procedúry prebiehajú pod odborným dohľadom našich skúsených lekárov, ktorí sa postarajú o vaše pohodlie a bezpečie počas očkovania.

Posilňovacia dávka a platnosť

Aj keď jedna dávka poskytuje ochranu na celý život, niektoré krajiny vyžadujú posilňovaciu dávku, tzv. booster, po 10 rokoch. Je dôležité byť informovaný o konkrétnych požiadavkách krajiny, do ktorej cestujete, a my vám radi poskytneme všetky potrebné informácie a poradenstvo.

Návšteva Travel Health Clinic v Bratislave

Ak plánujete cestu do oblastí, kde žltá zimnica predstavuje riziko, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám poskytnú podrobné informácie o očkovaní na žltú zimnicu a pomôžu vám pripraviť sa na bezpečné a zdravé cestovanie.

V Travel Health Clinic v Bratislave veríme, že prevencia je kľúčom k zdraviu, a sme tu, aby sme vám pomohli vytvoriť bezstarostnú a zdravú cestovateľskú skúsenosť.


2.jpg
18/dec/2023

Vyšetrenie Cudzincov na Slovensku: Zákonná Požiadavka pre Bezproblémový Pobyt

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definuje požiadavky na vyšetrenie cudzincov, a to najmä v § 47 ods. 5. Táto ustanovenie ukladá povinnosť absolvovať určité lekárske vyšetrenie pred udelením povolenia na pobyt či pracovného víza.

Jedným z kľúčových poskytovateľov týchto vyšetrení je naša spoločnosť  Travel Health Clinic, disponujúca pobočkami v Bratislave, Žiline a Nitre. Naše kliniky sú plne vedomé o legislatívnych požiadavkách a ponúkajú cudzincom možnosť podstúpiť potrebné lekárske vyšetrenie v súlade so zákonom.

§ 47 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov explicitne stanovuje, že cudzinci, ktorí žiadajú o povolenie na prechodný  pobyt, dlhodobý pobyt  alebo pracovné povolenie, musia absolvovať lekárske vyšetrenie. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby cudzinci neohrozovali verejné zdravie na území Slovenska.

Naša spoločnosť Travel Health Clinic v Bratislave, Žiline a Nitre je schopná poskytnúť kompletné lekárske vyšetrenie, vrátane očkovania, krvných testov a ďalších nevyhnutných diagnostických postupov. Náš  tím skúsených lekárov sa špecializuje na cestovnú medicínu a s osobitným dôrazom na potreby cudzincov.

Travel Health Clinic  zabezpečuje, že vyšetrenia pre cudzincov sú vykonávané spoľahlivo a efektívne. Travel Health Clinic v Bratislave, Žiline a Nitre predstavuje spoľahlivého partnera pre cudzincov, ktorí chcú začať svoj pobyt na Slovensku. S výhodou dostupných pobočiek v rôznych častiach krajiny sa zabezpečuje ľahký prístup pre všetkých žiadateľov.

Absolvovanie lekárskeho vyšetrenia v súlade so zákonom je kľúčovým krokom pre bezproblémový pobyt cudzincov na Slovensku. Travel Health Clinic stojí pripravená pomôcť cudzincom pri splnení tejto zákonnej povinnosti.

 


18/dec/2023

Vážení klienti,
informujeme vás o otváracích hodinách našej ambulancie tropickej medicíny Travel Health Clinic v Bratislave počas vianočných sviatkov a nového roka 2024:
22.12.2023: 7:30 – 11:30
25.12.2023: ZATVORENÉ
26.12.2023: ZATVORENÉ
27.12.2023: 7:30 – 12:00
28.12.2023: 7:30 – 12:00
29.12.2023: 7:30 – 12:00
Otváracie hodiny počas nového roka:
01. 01. 2024: ZATVORENÉ
02. 01. 2024: 7:30 – 12:00
Veríme, že vám tieto hodiny uľahčia plánovanie vašich návštev. Prajeme vám krásne a zdravé sviatky!
Travel Health Clinic

S pozdravom, Travel Health Clinic


2-1200x675.jpg
12/okt/2023

Naša dcérska spoločnosť Rádiolog s.r.o. poskytuje rádiologické služby v Poliklinike Tehelnej.

Objednávať sa môžete na telefónom čísle:

0948 844 844

Poskytujeme Sonografické USG vyšetrenie .

Poskytujeme sonografické vyšetrenie

 • prsníkov

 • krčných ciev

 • brucha

 • Hrudník

 • Mäkké časti, Svaly, Uzliny

 • Scrótum

 • Malá panva

 • Štítna žlaza

 • Karotidy – krčné cievy

RTG vyšetrenie

 • Hrudník

 • Rameno

 • C chrbtice – 2 proj.

 • Th, SL-1 proj.

 • Th LS-2 proj.

 • PND

 • Lebka

 • Ruky, Nohy

 • Členok, Päty

 • Kolená, Panva, Koxy

 • Sandberg

RTG vyšetrenie (röntgenové vyšetrenie) je základnou rádiologickou zobrazovacou metódou, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti takzvaných X-lúčov na vyhotovovanie statického obrazu častí ľudského tela.. Naše zariadenie je vybavené skiagrafickým prístrojom EDITOR HFc OKS 2000, ktorý je zárukou značne nižšej radiačnej záťaže pre pacienta. Rádiologické pracovisko je vybavené najmodernejšou digitálnou technológiou, ktorá patrí medzi špičkové zariadenia svojho druhu na Slovensku s digitalizovaným výstupom pre archivovanie a spracovanie obrazových dát. Moderné prístroje znižujú do značnej miery zdravotné riziká spojené s RTG ožiarením.

 

Používanie systému PACS zabezpečuje prenos dát priamo k lekárovi indikujúcemu dané vyšetrenie.

 

Sonografické USG vyšetrenie alebo ultrazvuk (USG) je diagnostická zobrazovacia metóda, využívajúca vlastnosti ultrazvukového vlnenia s cieľom zobrazenia svalov a vnútorných orgánov. Ide o modernú neinvazívnu diagnostickú metódu v medicíne. Naša klinika disponuje prístrojmi ktoré sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľný o 3D.

 

 


22/sep/2023

Vyšetrenie cudzincov Študenti 140 €

Lekárska prehliadka za účelom  získania lekárske posudku, že  cudzinec  netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

 • vyšetríme aj bez objednania

 • hovoríme anglicky, ukrajinsky, rusky, srbsky, arabsky, slovensky

 • všetky vyšetrenie na jednom mieste / v jednej lokalite

 • posudok Vám zašleme na cudzineckú políciu

 • vyšetrujeme osoby mladšie ako 18 rokov

 

Čo si doniesť v deň vyšetrenia ?

 1. Platný doklad totožnosti ( cestovný pas)

 2. Vzorku stolice a moču (skúmavky na stolicu a moč si zakúpite v  lekárni)

 3. Osoby mladšie ako 18 rokov prídu v sprievode rodiča, alebo  si prinesú od rodiča súhlas, (Stiahnuť si ho môžete tu  povolenie– postačuje podpísaná fotokópia. )

Kde nás nájdete ?


Tehelná 26, Bratislava, 831 03, 4. poschodie, dvere č. 450
info@thclinic.sk +421 905 742 898

BRATISLAVA

každý pracovný deň, aj bez objednania vopred
Bratislavská 4, Žilina 01001
zilina@thclinic.sk +421 905 742 898

ŽILINA

ŠTVRTOK – PIATOK od 07:30-11:30
objednávanie na konkrétny čas
AJ BEZ OBJEDNANIA
Špitálska 13, Nitra (Poliklinika Sv. Medarda), 94901
nitra@thclinic.sk +421 905 742 898

NITRA

PONDELOK a ŠTVRTOK od 07:30-13:00
aj objednanie o konkrétny čas
AJ BEZ OBJEDNANIA

Cena vyšetrenie:

Študenti 140 €

Normálna cena 150 €

Deti do 6 rokov 110 €

 


Modern-Digital-Marketing-Business-Services-Blog-Banner-1200x675.jpg
13/sep/2023

Обстеження іноземців

Медичний огляд з метою отримання медичного висновку про те, що іноземець не страждає на захворювання, яке загрожує громадському здоров’ю.

• ми проведемо огляд навіть без попереднього запису
• говоримо англійською, українською, російською, сербською, арабською, словацькою мовами
• всі обстеження в одному місці / за однією адресою
• ми надішлемо звіт у відділення Поліції у справах іноземців
• ми також оглядаємо дітей

Обстеження іноземців у Братиславі

Обстеження іноземців в Братиславі ми проводимо в Поліклініці Тегелна, Тravel Health Clinic, 4-й поверх, кабінет 450 ( Poliklinike Tehelná, Travel Health Clinic na 4. poschodí, číslo dverí 450)
• проводимо огляд кожного робочого дня з 07:30 до 12:00
• ми оглянемо вас навіть без попереднього запису
• для точного часу ви можете записатися на прийом +421 905 742 898, info@thclinic.sk
• всі обстеження в одному місці, в один день
• висновок протягом 5 робочих днів
• ми також обстежуємо дітей
• звіт надішлемо у відділення Поліції у справах іноземців
Що взяти з собою на огляд ?
Дійсний закордонний паспорт
Аналіз калу та сечі (пробірки для сечі та калу можна придбати в будь-якій аптеці)

Вартість обстеження
Дорослий 150 €
Студенти 140 €
Діти від 6 років 140 €
Діти до 6 років 110 €

30/aug/2023

Našu  pobočku  v  Žiline Travel Health Clinic vyšetrenie cudzincov nájdete na novej adrese. 

Naša klinika Travel Health Clinic Žilina sa  od 01.09.2023 presúva na  novú  adresu,  iba pár metrov od tej  starej. 

Bratislavská 4, Žilina

 

Na pobočke Vám vieme zabezpečiť vyšetrenie cudzincov 

 • v rámci 1 návštevy

 • všetky potrebné vyšetrenia na 1 mieste

 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom

 • hovoríme po anglicky, rusky, ukrajinsky, srbsky, arabsky, španielsky,  maďarsky

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

 • vysoké hodnotenie spokojnosti našich zákazníkov

Cena

dospelý 150 €

študenti 140 €

Vyšetrenie cudzincov v Žiline  najvýhodnejšia cena na trhu v Žiline.

 

Otváracie dni vyšetrenie cudzincov Žilina

Štvrtok od 07:30-12:00

Adresa : Bratislavská 4, Žilina 

Kontakt: 0905 742 898

Tešíme na Vás

 

Travel Health Clinic

 

/kľúčové slová vyšetrenie cudzincov Žilina /

Naša spoločnosť poskytuje vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície:

Vyšetrenie cudzincov Žilina 

 • bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy,

o    Vyšetrenia cudzinca realizujeme v jeden deň – proces vyšetrenie – administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG.

 • stály personál,
 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom,
 • náš personál hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky,
 • platba možná podľa Vami zvoleného spôsobu v hotovosti alebo cez terminál. Spoločnosti  fakturácia na základe rámcovej zmluvy.
 • Potvrdenie (lekársky posudok), ktoré je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva,
 • lekársky posudok  vystavujeme  maximálne do 5 pracovných dní,
 • vysoká spokojnosť a pozitívna spätná väzba.

o    Hodnotenie si môžete pozrieť: RECENZIE

Pre informácie k ojednávaniu k vyšetreniu cudzinca: Objednávanie

Potrebujete viac informácii k vyšetreniu cudzinca, lekárskemu posudku? Neváhajte nás konatkovať: KONTAKT

VÝNOS

Podľa § 1 ods. 1 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38. z 12. novembra 2011, publikované v zbierke zákonov pod č. 509/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov.

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

vyšetrenie cudzinca lekársky posudok


Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.