Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, žiadostí o udelenie tolerovaného pobytu a žiadostí o udelenie národného víza sa môžete objednať na akúkoľvek cudzineckú políciu a nie ste viazaný na príslušné oddelenie.

Pozor!

Uvedené neplatí pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zmena v objednávaní neplatí pre obnovu prechodného pobytu, podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, podanie žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu, podanie žiadosti o zmenu účelu alebo druhu pobytu  a podanie žiadosti o overenie pozvania.

Zmena taktiež neplatí pre podanie žiadosti o výrobu dokladov o pobyte.

Uvedené je potrebné striktne dodržať. Pri ktorejkoľvek inej situácii, pre ktorú neplatí zmena v objednávaní,  nebudete na takto vybratom oddelení cudzineckej polície vybavení.

Po označení  okruhu a výberu konkrétnej situácie systém zobrazí pracovisko oddelenia cudzineckej polície s najbližším termínom rezervácie. Následne označíte vybrané oddelenie cudzineckej polície, na ktorom si chcete podať žiadosť  a termín rezervácie, ktoré Vám najviac  vyhovuje. Celé konanie o Vašej žiadosti prebehne na tomto oddelení cudzineckej polície.

Po vyplnení všetkých položiek bude vytvorená rezervácia v poslednom kroku po stlačení Tlač v poriadku aj pridelený PIN kód.

V čase rezervácie sa dostavte na pracovisko oddelenia cudzineckej polície k dotykovému terminálu a pomocou PIN kódu a pokynov na obrazovke si vytlačíte lístok. Vyvolanie vášho čísla na lístku sa zobrazí na displeji.  Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:

 1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu;
 2. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
 3. žiadosť o registráciu práva občana Únie;
 4. žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 5. žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 6. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
 7. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
 8. žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
 9. žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
 10. žiadosť o overenie pozvania
 11. úkony súvisiace s vydaním dokladov o pobyte/ cestovných dokladov cudzinca
 12. žiadosť o udelenie národných víz /predĺženie schengenských víz
 13. žiadosť o alternatívny autentifikátor

Ostatné úkony ako napr. prevzatie dokladov, doloženie dokumentov do žiadosti, ktoré nie sú uvedené v rezervačnom systéme je možné vykonať na oddelení cudzineckej polície počas stránkových hodín v čase od 15.00 do 15.30 h.

Pri vypĺňaní elektronickej žiadosti sledujte pri každej položke infoikonu (nápovedu, kde nájdete potrebnú pomoc).

Zdroj: minv.sk