Kolektívna imunita nám klesá

22/04/2024 by Peter Jozefik

Kolektívna imunita nám klesá

Preočkovanosť sa rapídne sa zhoršuje a kolektívna imunita klesá pod 95 %. Hrozí, že sa budú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa nešírili. Už sa to aj v niektorých prípadoch  deje.

Ochorenia, proti ktorým je na Slovensku povinné očkovanie, zahŕňajú:

  • Záškrt (diftéria)
  • Tetanus
  • Čierny kašeľ (pertussis)
  • Detská obrna (poliomyelitída)
  • Hemofilové invazívne nákazy (Hib)
  • Vírusová hepatitída B (VHB)
  • Pneumokokové invazívne ochorenia
  • Osýpky (morbilli)
  • Mumps (parotitída, príušnice)
  • Ružienka (rubeola)

Zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke klesla pod hranicu 95 percent. Zaočkovanosť šesťročných detí proti čiernemu kašľu už klesla pod kritickú hranicu.  Napríklad najkritickejšia situácia očkovania pri osýpkach, mumpse a ružienke  je u detí, ktoré sa narodili v roku 2017.

Čierny kašeľ

Očkovanie proti čiernemu kašľu bolo na Slovensku zahrnuté medzi povinné očkovania už v roku 1958. V súčasnosti sa podáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa aplikuje najskôr v prvom dni desiateho týždňa života. Preočkovanie sa vykonáva v 6. a 13. roku života.

Imunita u dospelých klesá s vekom, pričom dospelí a adolescenti môžu preniesť infekciu na novorodencov a dojčatá. Preto sa odporúča, aby sa aj dospelí preočkovali proti čiernemu kašľu (trivakcína proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu).

Očkovanie prináša prospech nielen pre jednotlivca, ale má aj význam z hľadiska vytvárania kolektívnej ochrany. Vďaka vysokej zaočkovanosti a dosiahnutiu potrebnej hladiny protilátok sa ochorenie v populácii nešíri alebo sa výrazne obmedzuje.

Situácia v Európe

V Európe, vrátane Česka, kde sú správy o nedostatku vakcíny proti čiernemu kašľu, sú počty prípadov najvyššie za 60 rokov. Prudký nárast prípadov sa tiež zaznamenal v Dánsku, Belgicku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Dáta z Chorvátska ukazujú za prvých dva a pol mesiaca tohto roku 6261 prípadov čierneho kašľa. Správa z British Medical Journal ukazuje, že jedným z dôvodov šírenia ochorenia je pokles zaočkovanosti.

Očkovanie proti čiernemu kašľu sa odporúča aj tehotným ženám v 3. trimestri (najlepšie medzi 27. a 36. týždňom tehotenstva), čo umožňuje vytvorenie protilátok u matky, ktoré ochránia aj novorodenca do doby, kým nebude schopný byť očkovaný. Prvú dávku môže dieťa dostať najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Správa z British Medical Journal poukazuje na to, že v Anglicku klesá záujem tehotných žien o očkovanie. Zatiaľ čo v roku 2017 využilo možnosť očkovania 70 % žien, v roku 2023 iba 58 %. Práve veľké riziká predstavujú  malé dojčatá.

 

Situácia s pandémiou ovplyvnila aj postoj k očkovaniu. Je nevyhnutné prijať opatrenia na zlepšenie situácie. Klesajúca kolektívna imunita môže opäť priviesť ochorenia, ktoré sa už v minulosti výrazne obmedzili  a to vďaka očkovaniu.

Skontrolujete si Vaše očkovania a očkovania vašich blízkych.

Kolektívna imunita je výsledkom individuálnych rozhodnutí pre dobro všetkých.

 

Zdroje: ÚVZSR, British Medical Journal, Politico.eu

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.