Nové odporúčania WHO na prevenciu besnoty

07/06/2019 by thclinic
Rabies_pep_illustration.png

Pre zvýšenie dostupnosti očkovania proti besnote u cestovateľov a domorodých obyvateľov, vydala WHO odporúčanie na kratšiu a lacnejšiu schému. Predexpozične je postačujúce podať 2 vakcíny s rozostupom 7 dní. Po expozícii je nutné ranu riadne vymyť riadnym množstvom vody a mydlom. Podať imunoglobín do rany a následne začať postexpozičnú vakcináciu.

thc-logo8-white

Working will fill your pockets, traveling will fill your soul.

Copyright by Travel Health Clinic 2019. All rights reserved.