markus-winkler-oFHZJOdpz7w-unsplash-1200x900.jpg

Cestovanie a Fit-to-Fly
Mnoho leteckých spoločností a krajín vyžaduje lekársky certifikát Fit-to-Fly alebo certifikát Fit-To-Travel, aby zabránili šíreniu Covid-19.Tieto certifikáty potvrdzujú, že cestujúci má negatívny test COVID-19 a je v poriadku pred vycestovaním. Pri vystavení certifikátu Fit- To-Fly sa kontroluje aj zdravotný stav cestujúceho. Niektoré krajiny tiež vyžadujú aby lekár cestovateľovi popočúval pľúca, odmeral telesnú teplotu. Niektoré krajiny môžu vyžadovať iba test na prítomnosť protilátok, zatiaľ čo väčšina vyžaduje iba test PCR používaný na diagnostiku aktívnej infekcie.
Vo väčšine prípadov sa od cestujúcich vyžaduje, aby absolvovali test COVID-19 nie starší ako 72 až 96 hodín od odletu, v závislosti od leteckej spoločnosti alebo miesta určenia.
Pred vycestovaním nezabudnite skontrolovať všetky požiadavky na vstup do vášho cieľového miesta.
Ak potrebujete certifikát Fit-to-Travel kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
info@thclinic.sk
0905 742 898

mufid-majnun-oI20ehIGNd4-unsplash-1200x800.jpg

ℹ️ Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom nedeľňajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch.
?Testovanie začína od 18. 01. – 26.01. 2021
? testy: PCR test, antigénový test
❌Výnimky
Výnimku z plošného testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov
Výnimku z testovania majú ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní.
Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu.
Výnimku majú ťažko zdravotne postihnutí.
Naša klinika ponúka okrem PCR vyšetrenia aj antigénový test (Ag Covid test) pre samoplatcov. Na termín sa môžte objednať telefonicky na čísle 0905742898. Cena je 23 eur.

long-covid-picture.png

Ilustrácia: Barbara Melville-Jóhannesson, Ako by ste opísali skúsenosť s #LongCovid jedným slovom?

 

Od začiatku pandémie počúvame, že Covid-19 má dve tváre – buď zabíja  alebo prebieha ako choroba s miernymi symptómami. Jeho obeťami sú starí a chorí. Mladí, aktívni a zdraví sa ho obávať nemusia. 

Pre tzv. long-haulers (osoby s dlhodobými ťažkosťami po prekonaní Covid-19) je však toto zjednodušenie veľmi mätúce. Mnohí z nich boli pred chorobou aktívni športovci, bežci polmaratónov, venovali sa turistike, jóge a teraz majú problém prejsť na koniec ulice. Väčšinou ani neboli dostatočne chorí na to, aby ich otestovali alebo prijali do nemocnice. Podľa výskumu vedeného samotnými long-haulers, zo skupiny 640 pacientov s dlhodobými symptómami malo len 23,1% pozitívny PCR test, 27,5% negatívny a ostatní neboli testovaní vôbec.(1) 

„#COVID19 can be really bad news even for younger people with no underlying conditions. Many don’t achieve full recovery months after infection with serious effects on their quality of life. “ Nisreen Alwan

 

Definícia

Zatiaľ jednotná definícia neexistuje. Zdá sa, že dlohodobý Covid-19 (“long covid”) je multisystémové ochorenie, ktoré nastupuje po relatívne miernych úvodných príznakoch pravdepodobnej koronavírusovej infekcie. Charakterizuje ho nešpecifický klinický obraz, dominantnými prejavmi sú extrémna únava a dyspnoe. Symptómy pretrvávajú viac ako 12 týždňov. Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho pacientov nebolo testovaných, ako aj pre možnosť falošne negatívnych výsledkov, pozitívny test na covid-19 nie je podmienkou. (2)

Symptómy 

Najčastejšie je to únava, dyspnoe, kašeľ, zvýšená teplota. Pretrvávajú dlhodobo, môžu relapsovať a remitovať. Ďalej sa vyskytuje bolesť na hrudníku, bolesti hlavy, neurokognitívne poruchy, bolesti svalov, tráviace ťažkosti,  exantém, zhoršená kontrola  diabetes mellitus, tremboembolické komplikácie, depresia a iné psychické poruchy. 

“My Surgeon husband being one of them; 36, runner, swimmer, cyclist, climber, skier, trekker…now suffering fatigue,headaches,blurred vision,muscle pain, clotting,shortness of breath.Will not rtn to work this year.” F. Goral-Reyes

 

Ako často sa dlhodobý Covid vyskytuje?

Presný výskyt nie je známy. Približne 10% nehospitalizovaných pacientov s miernymi príznakmi infekcie udáva symptómy trvajúce viac ako 4 týždne. (3) Podľa CDC u tretiny pozitívnych ľudí pretrvávajú symptómy viac ako 3 týždne. (4) Až 52% nehospitalizovaných pacientov udáva závislosť na pomoci druhej osoby, v porovnaní so 7% pred ochorením. (5)  

Čo sa týka hospitalizovaných pacientov, podľa ešte nepublikovaného článku až 74% udáva napriek normálnemu laboratórnemu, RTG a spirometrickému nálezu pretrvávanie výraznej slabosti a ťažkosti s dýchaním ešte 12 týždňov po prepustení. (6)

“It´s morbidity, not just mortality”

“Death & ICU admission are not the only bad outcomes in a 2nd wave. There’s the so-called mild covid resulting in 1000s of previously healthy folk not able to self-care, care for others, do daily activities & work for months. An issue that can no longer be ignored.” Nishreen Alwan

 

Aká je patogenéza a liečba? 

Jedným slovom: nejasná. Aby sa mohlo pokročiť vo výskume, je dôležité, aby rozhodujúce inštitúcie a lekári uznali jeho existenciu.  

Pacienti s dlhodobým ochorením Covid vzhľadom na diskrepanciu medzi objektívnym nálezom a subjektívnymi ťažkosťami zažívajú už niekoľko mesiacov nepochopenie, zľahčovanie príznakov, označovanie za hypochondrov, žiaľ aj od svojich ošetrujúcich lekárov.  Veľkosť a samotná existencia problému sa odhalila až aktivitou pacientskych skupín, následne upútal pozornosť médií a zdravotníkov.

Postupne dlhodobý priebeh zaregistrovalo WHO, CDC, Britská imunologická spoločnosť (7), dlhodobé následky Covid popisuje aj NHS. (3)

Veľkú zásluhu na medializácii problému mal infektológ Paul Garner, spoluzakladateľ databázy Cochrane a epidemiologička Nisreen Alwan, ktorí dlhodobý Covid doteraz zažívajú. Nishreen Alwan apeluje na potrebu získavania údajov o následkoch a pretrvávaní choroby, nie len kvôli podpore samotných pacientov, ale aj kvôli redefinícii skutočného rozsahu pandémie. (8) Symptómy, ktoré trvajú niekoľko týždňov a výrazne oslabujú bežné fungovanie človeka by sa podľa nej nemali nazývať miernymi. (9) Dana Yelin sa snaží sumarizovať, ako pristúpiť k výskumu. (10) Veľkým prínosom bol aj webinár BMJ určený najmä lekárom primárnej starostlivosti, kde sa účastníci snažili zadefinovať, čo znamená dlhodobý/postakútny Covid, aké dáta je potrebné zbierať, aká je jeho patofyziológia a najmä terapeutický menežment. Skonštatovali, že je síce pekné, že prebiehajú rôzne štúdie, ale títo pacienti sú tu a potrebujú vhodný prístup už teraz.  (11)

Patogenéza 

Predpokladá sa pretrvávajúca virémia pri slabej alebo chýbajúcej protilátkovej odpovedi, relaps alebo reinfekcia, zápalová alebo iná imunologická reakcia. Takisto sa uvažuje o psychických faktoroch, ako napríklad posttraumatický  stres. (2) Z pozorovaní skupiny long-haulers sa zdá, že posttraumatický stres majú pacienti skôr z popierania existencie ich ťažkostí lekárom. 

3 levels of anxiety for #LongHaulers:

 1. Anxiety about pushing it too far in their daily activities & crashing 
 2. Anxiety about exposure to covid again having had it badly 1st time (re-infection?)
 3. Anxiety about not being believed & getting labelled with anxiety!

 

„I’m a clinical psychologist, and this is not anxiety,“ she said. „If doctors just say ‚We don’t know,‘ it’s better than saying Covid symptoms only last two weeks.“ Lucy Gahan

 

Boli publikované viaceré štúdie, ktoré poukazujú na pretrvávajúce zápalové poškodenie myokardu. MR vyšetrením u 100 pacientov, ktorí nedávno prekonali koronavírusovú infekciu, bolo v 78% dokázané postihnutie srdcového svalu, v 60% pretrvávajúci zápal myokardu. Tieto nálezy nemali súvislosť s predchádzajúcimi chorobami, intenzitou a priebehom akútnej infekcie, ani s časom od úvodnej diagnózy. (12) Takisto sa podarilo preukázať myokarditídu u 15% mladých atlétov, ktorí mali asymptomatický alebo oliosymptomatický priebeh ochorenia. (13) 

 

“I don’t support using the term „Post Covid Syndrome“ to describe prolonged #COVID19 symptoms because it assumes a certain mechanism which is premature. I prefer the non-specific #LongCovid as it’s patient-driven and reflects uncertainty yet can be quantified.”

„Some people with #LongCovid say that their later symptoms are actually worse than their initial ones. So it’s not a universal pattern of slowly getting better but lingering. It could be multiple mechanisms not just one. There’s power in numbers. So #CountLongCovid to study it.“ Nishreen Alwan

Kto je ohrozený vznikom dlhodobého Covid a prečo? 

Dnes už celkom dobre vieme, kto má vyššie riziko úmrtia na covid, ale nevieme, kto má riziko prolongovaného pribehu. Profesor Tim Spector preukázal výskumom na enormne veľkých dátach (4 milióny ľudí),  že prediktorom dlhodobého priebehu sú  nasledujúce príznaky počas prvého týždňa choroby: ťažkosti s dýchaním, kašeľ, bolesti hlavy, gastrointestinálne ťažkosti a chrapľavý hlas. Horúčka nemá špecifickú koreláciu. (11) 

 

Výskum

ISARIC spustil longitudinálnu observačnú prospektívnu multicentrickú štúdiu, zameranú na zistenie prevalencie a rizikových faktorov pre dlhodobé zdravotné a psychosociálne následky COVID-19 (14) 

Ďalšia štúdia Coverscan, je zameraná na zistenie prevalencie a stupňa poškodenia jednotlivých orgánov, pomocou laboratórnych vyšetrení a MRI pľúc, srdca, obličiek, pečene, pankreasu a sleziny. (15)

PHOSP-COVID – Post-hospitalization COVID19 study, je konzorcium  výskumníkov a klinických pracovníkov, so zameraním na porozumenie a zlepšenie dlhodobých následkov ochorenia, u hospitalizovaných pacientov s potvrdeným alebo suspektným COVID-19. (16)  

Žiaľ žiadna z nich sa netýka osôb s dlhodobým Covid v komunite, kde najvýraznejšie chýba uznanie existencie tohoto ochorenia.  

“I’m depressed because I’ve been sick for four months, nobody seems to be listening to me, and no one seems to know what’s the problem.”

Čo s long-haulerom v ambulancii?

Kým prebiehajú výskumy, terapeutické pokusy antivirotikami, imunosupresívami a inými látkami, pacienti potrebujú odpovede už teraz. British Medical Journal zverejnil postupy pre menežment: Management of post-acute covid-19 in primary care (2) Menežment pacienta by mal byť pragmatický, liečba symptomatická, s dôrazom na holistickú podporu a vyvarovanie sa nadmernému vyšetrovaniu.  

Rozsah laboratórnych vyšetrení závisí od stavu pacienta, zvyčajne krvný obraz, CRP, feritín, troponín, D-diméry, kontrolný RTG hrudníka po 12 týždňoch. Pacienti napriek symptomatike majú väčšinou normálne laboratórne parametre, minimum má patologický nález na RTG alebo reštrikčnú poruchu na spirometrickom vyšetrení. (6)

U väčšiny pacientov nie je potrebné vyšetrenie u špecialistu. Zvyčajne je možné očakávať postupné, aj keď protrahované zlepšenie únavy a dýchavičnosti. Pacient musí spoznať svoje limity,  stanovovať si dosiahnuteľné ciele. Odporúča sa len mierna fyzická aktivita, pri návrate do zamestnania je vhodné dohodnúť postupné fázy. Vhodné sú dychové cvičenia, sledovanie pulzným oxymetrom v domácom prostredí, pri hodnotách pod 96% je potrebné ak nie je kontraindikácia záťažové vyšetrenie. V kontexte normálneho nálezu a absencii desaturácie pri námahe je saturácia nad 96% dostatočná.

Špecializované vyšetrenia je potrebné realizovať v prípade zhoršenia symptómov, príp. objavenia sa nových.

Najdôležitejšie je uznať pacientove ťažkosti. Pri zistení, že to ”nie je len v hlave”, že podobný priebeh má aj množstvo iných ľudí, pocíti úľavu. Možné je zapojiť sa do podporných skupín, ako aj vyplniť dotazník, napríklad Patient led survey UCL, patientresearchcovid19.com/survey2/.

 

Záver

Monitorovanie výskytu dlhodobého Covid je dôležité pre pochopenie pandémie a plánovanie opatrení. Je potrebné, aby vlády monitorovali, kto a uzdravil z COVID19 a kto nie. Ideálne pomocou jednoduchej otázky po 4 týždňoch od vzniku symptómov alebo testovania: Vrátili ste sa k pôvodnému zdraviu? 

Spoločnosť má právo poznať veľkosť problému. #CountLongCovid.

 

 1. Patient led research for Covid-19. 2020. Report: What Does COVID-19 Recovery Actually Look Like? – Patient Led Research.patientresearchcovid19.com (Published 11 May 2020)
 2. Greenhalgh T., Knight M., A’Court Ch. et al. BMJ Guidelines, Management of post-acute covid-19 in primary care, BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3026 (Published 11 August 2020)
 3. Public Health England. COVID-19: long-term health effects – GOV.UK, https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-long-term-health-effects/covid-19-long-term-health-effects (Published 7 September 2020)
 4. Tenforde M. W., Kim S. S. et al.: Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network — United States, March-June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep2020;69:993-8. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm
 5. Vaes, A.W.; Machado, F.V.C.; Meys, R.; Delbressine, J.M.; Goertz, Y.M.J.; Van Herck, M.; Houben-Wilke, S.; Franssen, F.M.E.; Vijlbrief, H.; Spies, Y.; Van ’t Hul, A.J.; Burtin, C.; Janssen, D.J.A.; Spruit, M.A. Care Dependency in Non-Hospitalized Patients with COVID-19. J. Clin. Med. 20209, 2946. https://doi.org/10.3390/jcm9092946
 6. Arnold DTHamilton FWMilne A, et al
  Patient outcomes after hospitalisation with COVID-19 and implications for follow-up: results from a prospective UK cohort
 7. British Society for Immunology. Long-term immunological health consequences of COVID-19, 13 August 2020 https://www.immunology.org/sites/default/files/BSI_Briefing_Note_August_2020_FINAL.pdf
 8. Nisreen A. A. Surveillance is underestimating the burden of the COVID-19 pandemic, August 27, 2020 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31823-7/fulltext
 9. Nisreen A.A. A negative COVID-19 test does not mean recovery, August 27 2020, Nature 584, 170 (2020) https://doi.org/10.1038/d41586-020-02335-z 
 10. Long-term consequences of COVID-19: research needs. The Lancet Inf. VOLUME 20, ISSUE 10P1115-1117, OCTOBER 01, 2020 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30701-5/fulltext.
 11. BMJ. BMJ Webinar. Long covid: How to define it and how to manage it, BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3489 (Published 07 September 2020
 12. Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, et al. Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020;5(11):1265–1273. doi:10.1001/jamacardio.2020.3557
 13. Rajpal S, Tong MS, Borchers J, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance Findings in Competitive Athletes Recovering From COVID-19 Infection. JAMA Cardiol. 2021;6(1):116–118. doi:10.1001/jamacardio.2020.4916
 14. ISARIC. Global COVID-19 Long term follow up study, https://isaric.tghn.org/CCP/isaric-global-covid-19-long-term-follow-study/?fbclid=IwAR3NzAvRx3OM0T32HtrbSzAkv7pceJ-qOnP9bDn4nqQEIEEJkkXzAmYDZ18
 15. COVERSCAN,Coverscan Study, Mapping how COVID-19 impacts the health of multiple organs, https://coverscan.com
 16. he Post-hospitalisation COVID-19 study, PHOSP-COVID: Home, https://www.phosp.org 

 

 


abbie-bernet-y8OPPvo_5mU-unsplash-1200x800.jpg

V krajinách, kde covid prepukol intenzívne, množstvo pacientov pociťuje niekoľko mesiacov trvajúce ťažkosti (10-20% z diagnostikovaných). Nazývajú sa COVID long-haulers.

V USA trpí dlhou formou COVID približne tretina diagnostikovaných pacientov, v UK ich je odhadom 500 000.  Veľa z nich je v tzv. šedej zóne, keď sa v úvode ochorenia nedostali ani na testy.

Ako sa tzv. long COVID prejavuje a lieči?

Typické je, že pacienti prekonali ľahší respiroinfekt začiatkom marca, pociťovali veľmi intenzívnu únavu a doteraz u nich pretvávajú ťažkosti s dýchaním, extrémna slabosť, neurologické komplikácie, poruchy rytmu a pod. Nie sú schopní pôvodnej pracovnej alebo športovej aktivity. Pri námahe sa ťažkosti opatovne zhoršujú. Laboratórne a zobrazovacie metódy občas preukážu patológiu, občas nie. Mnoho z nich už pochybuje o sebe samých, ich partneri, zamestnávatelia, lekári ich podozrievajú z hypochondrie. Nejedná sa len o čisto únavový syndróm. Terapia nie je zatiaľ žiadna, len oddych.

Vyskytli sa prípady dlhodobého COVID na Slovensku?

Na Slovensku, kde sme nemali až taký výrazný počet potvrdených infekcií, sa na túto možnosť zatiaľ nemyslí. Chronické ťažkosti lekári pripisujú únave, depresii, hypochodrii, mononukleóze a iným infekčným chorobám (na základe pretrvávania pozitivity protilátok).

V Anglicku a USA sa tejto problematike začínajú intenzívne venovať odborníci z imunológie, kardiológie, infektológie, neurológie. Vznikajú podporné FB skupiny, zriaďujú sa ambulancie pre post-covidových pacientov. Nie je jasné, či sa jedná o pretrvávanie vírusu v organizme, o patologickú imunitnú reakciu, uvažuje sa o cytokínovej, bradykinínovej búrke. dysautonómii.

Momentálne je dôležité takto trpiacim ľuďom vysvetliť, že nie sú sami. Preto veľmi oceňujem, že aj na Slovensku vznikla FB skupina Long COVID.

Photo by Abbie Bernet on Unsplash


frank-vessia-EoThx95bYPg-unsplash-1200x800.jpg

Vážení cestovatelia,

kvôli prebiehajúcej epidémii sa cesta do Číny neodporúča,

pripájame text v pôvodnom znení so súhnom všetkých cestovných obmedzení.

Travel Restrictions and Internal Disruptions

According to WHO, more than 70 countries have now implemented some form of travel restriction. Different types of travel restrictions are in effect:

Major International Airlines Still Serving China (mostly reduced frequency): Aeroflot, AirAsia, Air China, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, EVA Air, Hainan Airlines, Japan Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Pakistan International Airlines, SilkAir, Singapore Airlines, SriLankan Airlines, Thai Airways, Thai Lion Air

No Flights from Wuhan: Wuhan Airport is closed to all scheduled international and domestic flights.

No Flights from China: Indonesia, Israel, Italy, Kazakhstan, Northern Mariana Islands, Palau (no flights from China, Hong Kong, or Macau), Russia (except for Aeroflot flights), Vietnam

Land Borders with China Closed: Burma (Myanmar), Kyrgyzstan, Mongolia, North Korea, Russia (entire land border with China, except for the portion between Altai Republic and Nei Mongol Autonomous Region [Mongolia]); high speed rails, bus services, and ferry services are suspended, and all but 2 border crossings are closed in Hong Kong.

No Travelers from Hubei Province: Brunei (excluding its residents), Hong Kong, Japan (including visitors in the past 14 days), Macau, Malaysia (also applies to travelers who have been to Zhejiang and Jiangsu provinces), Philippines, South Korea (including visitors in the past 14 days)

No Travelers from China: Foreign nationals who have visited China within the past 14 days are banned from entry into Antigua and Barbuda, Australia, Fiji, Gabon, Grenada, India, Israel, Maldives, Mauritius, New Zealand, Saint Lucia, Singapore, U.S., and Vietnam. Exceptions may include immediate family of citizens and permanent residents who, along with citizens, may be subject to a 14-day mandatory quarantine (if coming from Hubei Province) or enhanced screening and self-quarantine (if coming from elsewhere in China). Foreign nationals who have visited China, Hong Kong, or Macau within the past 14 days are banned from entry into Taiwan. Foreign nationals who have visited China, Hong Kong, Macau, or Taiwan within the past 14 days are banned from entry into the Philippines. Additionally, Belize, Cook Islands, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Indonesia, Iraq (passengers arriving at Basra International Airport), Micronesia, Saudi Arabia, and Trinidad and Tobago have banned all travelers coming from China in the past 14 days. Marshall Islands and Samoa have banned travelers coming from COVID-19–affected countries in the past 14 days.

No Entry without Medical Certificate – French Polynesia: Travelers arriving from Asia via Japan or New Zealand require a medical clearance attesting to the good health of the traveler for entry into French Polynesia. Samoa: Travelers originating from or transiting through China, Hong Kong, Japan, Macau, Singapore, or Thailand must spend at least 14 days in self-quarantine in a country that is free of COVID-19; this must be their final stop before traveling to Samoa. A medical/examination clearance must be issued within 3 days prior to arrival. All travelers originating from or transiting through the following locations require a medical examination/clearance issued within 3 days prior to arrival and the clearance certificate must be presented at airline check-in to receive the boarding pass: Australia, Canada, France, Germany, Malaysia, South Korea, Taiwan, United Arab Emirates, U.S. (California State), Vietnam. Tonga: Travelers originating from or transiting through China must spend at least 14 days in a country that is free of COVID-19. A medical clearance must be issued within 3 days prior to arrival. This does not apply to Tonga nationals, permanent residents, or their immediate families. Vanuatu: Travelers originating from mainland China, Hong Kong, Macau, or Taiwan must spend at least 14 days outside of the aforementioned countries. A medical clearance stating they are free of any respiratory illness is required for entry. Persons with respiratory illness must present a clearance stating they tested negative for SARS-CoV-2 at a WHO reference laboratory.

Internal Travel Restrictions in China: Restrictions on movement exist throughout the country, especially in Chongqing, Zhejiang, Anhui, and Heilongjiang provinces. Most public transportation has been suspended, and many intercity roads are closed. An estimated 54 million persons are quarantined inside this „cordon sanitaire.“ Interprovince shuttle buses in major areas have stopped. Much of the country has also closed bars, restaurants, shops, businesses, schools, and museums, as well as many major tourist attractions. China has stopped all inbound and outbound tour groups but not individual travel. Following the extended Lunar New Year holiday, workers in China (excluding Hubei Province) are now returning to workplaces in major cities; many workplaces remain closed, and others are allowing employees to work from home. Visitors from Hubei Province will be actively monitored for 14 days in Haikou, Hainan Province.

Internal Restrictions in Hong Kong: Schools will remain suspended until at least March 2. Hong Kong officials have recommended select businesses (including cinemas, karaoke rooms, education centers, and clubhouses) to close for 14 days as of February 11.

Internal Restrictions in Singapore: Singapore is currently under the Disease Outbreak Response System Condition (DORSCON) Orange, which introduces business continuity plans, daily health checks at the workplace, cancellations of or additional precautions for large-scale events, temperature screening at hospitals, suspended school activities, and limited visits to preschools and eldercare services. Singapore’s Ministry of Health (MOH) also requested all public hospital staff to limit their work to 1 hospital.

Zdroj Travax, 12. február 2020

Photo by Frank Vessia on Unsplash

 

 


tore-f-9OEDisIbOUM-unsplash-1-1200x800.jpg

Aktuálna situácia

Včera zvýšilo CDC varovanie pre cestovateľov na 2. stupeň. Infekcia sa v Číne rozšírila do Pekingu, Šanghaja a Guangdong, ale aj za hranice Číny – do Thajska, Japonska, Južnej Kórei, a USA. Pravdepodobne bude počet nakazených v týchto krajinách ešte stúpať. Takisto sú obavy zo zvýšenia šírenia nákazy kvôli príchodu Nového lunárneho roku 25.1.2020.

Miera nákazlivosti sa odborníkom javí podobná ako pri SARS. Nakoľko v súčasnosti prebieha v Číne aj epidémia chrípky A, nie je možné vylúčiť ďalšiu mutáciu vírusu.

Mortalita ochorenia je približne 1 ku 50.  Doteraz bolo hlásených 470 nakazených pacientov a 9 úmrtí. Oficiálne informácie sa nemusia stotožňovať s aktuálnou situáciou, aj bez snahy skresľovať fakty.

 

Vírus

Nový Wuhan koronavírus patrí k typu B/ Sarbecovirus alebo betacoronavirus. geneticky je tento nový Wuhan vírus najbližšie SARS podobnému vírusu u netopierov (bat_SL_Cov in the plot), fylogeneticky majú spoločných predkov.

Rady pre cestovateľov

V ideálnom prípade je vhodné cestu do Číny, najmä do Wuhan odložiť, kým sa veci nevyjasnia.  Ak to možné nie je, je vhodné vyhýbať sa trhom, kde predávajú hydinu, používať na exponovaných miestach masku (letiská, železničné stanice, zdravotnícke zariadenia..) Často si umývať a dezinfikovať ruky.

Photo by Tore F on Unsplash

 V Pakistane prebieha epidémia multirezistenej formy brušného týfusu. Varovanie 1. stupňa je vydané, nakoľko XDR infekcia nie je liečiteľná takmer žiadnymi antibiotikami ako sú napr. ampicilín, chloramfenikol, cotrimoxazol, ciprofloxacin a ceftriaxon. V niektorých prípadoch môže byť brušný týfus smrteľný.

Po návšteve Pakistanu bolo táto rezistentná forma ochorenia diagnostikovaná u cestovateľov z USA, Kanady, Dánska a Austrálie. Ročne navštevuje Pakistan približne 1,75 milióna cestovateľov.

Pakistan je 6. najľudnatejšia krajina sveta, jej počet obyvateľov presahuje 210 miliónov ľudí. 

Epidémia XDR brušného týfusu začala v meste Hyderabad, v novembri 2016. 

Odporúčanie CDC je, aby cestovatelia do južnej Ázie, vrátane Pakistanu, boli očkovaní proti tomuto ochoreniu najneskôr 2 týždne pred odchodom.

Nakoľko účinnosť vakcíny nie je 100%, cestovatelia by mali dodržiavať aj bežné preventívne opatrenia pri stravovaní. 

Salmonela typhi sa šíri kontaminovanou vodou a potravou, človek je jediným zdrojom.

Inkubační doba je 6-30 dní. Najčastejšie príznaky sú horúčka, slabosť, bolesti brucha a hlavy, kašeľ, strata chuti do jedla. Niektorí pacienti môžu mať hnačku alebo zápchu. 

Ak sa u Vás objavia príznaky počas cesty, vyhľadajte lekársku pomoc čo najskôr. Ak ochoriete po návrate, informujte lekára o Vašej ceste. Nepripravujte jedlo pre postatných. 

 

Vo svete je približne 26 miliónov prípadov brušného týfusu ročne, a  215 000 úmrtí. 


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.