abbie-bernet-y8OPPvo_5mU-unsplash-1200x800.jpg

V krajinách, kde covid prepukol intenzívne, množstvo pacientov pociťuje niekoľko mesiacov trvajúce ťažkosti (10-20% z diagnostikovaných). Nazývajú sa COVID long-haulers.

V USA trpí dlhou formou COVID približne tretina diagnostikovaných pacientov, v UK ich je odhadom 500 000.  Veľa z nich je v tzv. šedej zóne, keď sa v úvode ochorenia nedostali ani na testy.

Ako sa tzv. long COVID prejavuje a lieči?

Typické je, že pacienti prekonali ľahší respiroinfekt začiatkom marca, pociťovali veľmi intenzívnu únavu a doteraz u nich pretvávajú ťažkosti s dýchaním, extrémna slabosť, neurologické komplikácie, poruchy rytmu a pod. Nie sú schopní pôvodnej pracovnej alebo športovej aktivity. Pri námahe sa ťažkosti opatovne zhoršujú. Laboratórne a zobrazovacie metódy občas preukážu patológiu, občas nie. Mnoho z nich už pochybuje o sebe samých, ich partneri, zamestnávatelia, lekári ich podozrievajú z hypochondrie. Nejedná sa len o čisto únavový syndróm. Terapia nie je zatiaľ žiadna, len oddych.

Vyskytli sa prípady dlhodobého COVID na Slovensku?

Na Slovensku, kde sme nemali až taký výrazný počet potvrdených infekcií, sa na túto možnosť zatiaľ nemyslí. Chronické ťažkosti lekári pripisujú únave, depresii, hypochodrii, mononukleóze a iným infekčným chorobám (na základe pretrvávania pozitivity protilátok).

V Anglicku a USA sa tejto problematike začínajú intenzívne venovať odborníci z imunológie, kardiológie, infektológie, neurológie. Vznikajú podporné FB skupiny, zriaďujú sa ambulancie pre post-covidových pacientov. Nie je jasné, či sa jedná o pretrvávanie vírusu v organizme, o patologickú imunitnú reakciu, uvažuje sa o cytokínovej, bradykinínovej búrke. dysautonómii.

Momentálne je dôležité takto trpiacim ľuďom vysvetliť, že nie sú sami. Preto veľmi oceňujem, že aj na Slovensku vznikla FB skupina Long COVID.

Photo by Abbie Bernet on Unsplash

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.