tim-de-pauw-SBYsc1gsA-M-unsplash-1200x800.jpg

V návode sme sa pre Vás pokúsili zosumarizovať najaktuálnejšie poznatky o Long Covid. Žiaľ ani po roku pandémie stále presne nevieme čo to je, koľko ľudí ním trpí a ako sa lieči. 

Čo je Long Covid?

Long Covid/ Dlhý Covid je multisystémové ochorenie, keď po niekoľkých týždňoch/ mesiacoch od akútnej infekcie SARS CoV-2 pretrvávajú rôzne príznaky, a to nezávisle od priebehu akútneho štádia choroby. Môže mať mierny, ale aj závažný priebeh. Postihuje približne 10- 20% infikovaných, vyskytuje sa častejšie u žien, a takisto aj u detí. .

Pravdepodobnou príčinou je pretrvávanie vírusu SARS-Cov 2, jeho reaktivácia, pretrvávanie jeho zbytkov, tvorba autoprotilátok, pretrvávajúca aktivácia imunitnej odpovede (vrátane mastocytov), zápal cievnej výstelky a vznik krvných mikrozrazenín. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov predpokladáme kombináciu týchto mechanizmov. 

Ako sa prejavuje?  

Pacienti udávajú vyše dvesto rôznych príznakov, postihujúcich takmer všetky orgány. K najčastejším patrí extrémna únava/vyčerpanosť, ponámahová únava, ťažkosti s dýchaním, porucha kognitívnych funkcií (problém so sústredením, porucha pamäte), poruchy citlivosti a motoriky, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, poruchy spánku, palpitácie, závrate, vypadávanie vlasov. Môžu sa pridružiť aj psychické problémy, najmä úzkosť a depresia. Z príznakov postihujúcich celý organizmus je dôležité spomenúť poruchu autonómneho nervového systému, imunologické ťažkosti a pretrvávanie subfebrílií. U niektorých pacientov sa príznaky prekrývajú s myalgickou encefalomyelitídou/ chronickým únavovým syndrómom (ME/CFS), ale prítomné sú aj odlišnosti. 

Tieto príznaky môžu byť rovnaké, často však kolísajú, tzn. striedajú sa obdobia zlepšenia a zhoršenia. K zhoršeniu dochádza najmä po zvýšenej fyzickej alebo psychickej námahe. U niektorých pacientov veľmi intenzívne a výrazne ovplyvňujú ich bežné denné aktivity.  

Príznaky podľa systémov

Kardiovaskulárne 

nepravidelnosť, búšenie srdca, tlak na hrudi, bolesť na hrudi v kľude, po námahe, únava

Príčina: zápal srdcového svalu, jeho obalov, drobné trombózy koronárnych artérií, mikrovaskulárna angína, dysautonómia, neuropatia, poškodenie iných tkanív

Respiračné 

neschopnosť hlbokého nádychu, pocit nedostatku vzduchu, plytké dýchanie, zadýchanie sa po minimálnej námahe, kašeľ, bolesti na hrudi, hypoxia, intolerancia námahy, príznaky podobné astme, nádcha, bolesti hrdla, svrbenie podnebia

Príčina: pretrvávajúci zápal, fibróza pľúc, pleurálny výpotok, zápal pleury, zápalu a poruchy výstelky kapilár, drobných nervov, neuropatia blúdivého nervu, ktorý dýchanie ovláda, aktivácia mastocytov

Neurologické

Bolesti hlavy, závraty, nespavosť, brain fog, problémy s pamäťou, koncentráciou, neschopnosť nájsť vhodné slová, dyslexia, strata myšlienky uprostred vety, zmätenosť, prechodné paralýzy časti tváre, porucha citlivosti, brnenie, problémy s koordináciou, bolesti svalov, dysautonómia, únava, problémy s močením a trávením, poruchy sluchu a zraku. Neurologické príznaky sú podobné príznakom po otrase mozgu.  

Príčina: zápal, autoimunita, aktivácia mastocytov, neuroinvázia, neuropatia, ischémia, mikrotrombózy

Psychiatrické

úzkosť, depresia

Príčina: autoimúnny zápal, pretrvávanie vírusu, ischémia, mikrotrombózy, neuropatia, źivotná situácia  – pandémia, strata zamestnania, obmedzenie sociálnej interakcie, neistá budúcnosť, neexistujúca liečba, plánované vyšetrenie po medical gaslighting.

Gastrointestinálne

Spomalená alebo zrýchlená peristaltika, hnačka, zápcha, zvýšená citlivosť na lieky, nauzea, vracanie, nafukovanie, gastritída, reflux, ezofagitída

Príčina: dysautonómia, MCAS, pretrvávanie vírusu, zápal, poškodenie endotelu

Obličky, pečeň

Porucha, funkcie, zväčšenie, zápal, kamene obličkové, proteinúria, ikterus, rabdomyolýza, časté močenie, retencia moča

Imunitný systém

Autoimúnne choroby, opuch a zväčšenie lymfatických uzlín, reaktivácia niektorých chorôb

Kožné

 Kovidové prsty, vaskulitídový exantém,vypadávanie vlasov 

Príčina: zápal a dysfunkcia drobných ciev, nervov, autoimunita, /vypadávanie vlasov môže byť masívne, ide o telogen effluvium, keď sa vlasy predšasne dostanú do pokojovej fázy – telogénu, po pár mesiacoch našťastie začnú rásť znova/

 

6 diagnóz sprevádzajúcich post vírusové stavy aj Long Covid

1. Myalgická encefalomyelitída/ Chronický únavový syndróm ME/CFS

Je multisystémové ochorenie, zvyčajne nastupuje po vírusovej infekcii. Až polovica long haulerov spĺňa kriteriá ME/CFS. U žien sa vyskytuje 2-4 krát častejšie. Intenzita prejavov sa líši od pacienta k pacientovi. Niektorí sú schopní pokračovať v bežnom spôsobe života, u niektorých má veľmi vážny vplyv na vykonávanie bečných aktivít. Typické je striedanie období zlepšenia a relapsov. 

Diagnózu sa opiera sa o nasledovné kritériá:  únava doteraz neobvyklého trvania a intenzity, zhoršujúca sa po námahe, často s novo sa objavujúcimi zvýšenými teplotami, bolesťami svalov, bolesťami rôznych kĺbov, bolesťami krčných lymfatických uzlín, poruchou spánku, pamäti, koncentrácie, príp. ortostatickou intoleranciou trvajúca minimálne 6 mesiacov. 

Neexistuje špecifický diagnostický test, je potrebné vylúčiť iné vážne ochorenia. (leukémia, anémia, lupus, borelióza, ochorenie štítnej žľazy, diabetes a pod.)

2. Dysautonómia

Je to porucha regulácie autonómneho /vôľou neovládaného/ nervového systému. Postihuje približne jednu tretinu LH. 

Najčastejšie sa prejavuje ako ortostatická intolerancia, čiže stav, keď pacient dobre netoleruje vzpriamenú polohu. Pri prechode do tejto polohy zo sedu alebo z ľahu zapríčiní gravitácia znížené prekrvenie mozgu.

U zdravých jedincov autonómny nervový systém túto zmenu polohy hneď zaznamená a vyšle signály, ktoré aktivujú mechanizmy na udržanie stabilného prietoku krvi. Ortostatickú intoleranciu spôsobuje aj dehydratácia, dlhodobé ležanie, neuropatia tenkých vláken, rôzne autoimúnne choroby, keď autoprotilátky napádajú receptory neurónov a drobných ciev

Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie /POTS/, je vlastne adaptívna odpoveď pri zmene polohy, zabezpečuje udržanie rovnakeho srdcového výdaja a zvýšenie prietoku krvi v dôležitých orgánoch. Spolu so zvýšenou pulzovou frekvenciou sa znižuje systolicko-diastolický rozdiel.

U niektorých osôb dochádza po prechode do stoja k výraznému poklesu tlaku krvi, ortostatická hypotenzia /OH/

  Dysautonómia však nie je len o poruche prekrvenia mozgu, autonómny nervový systém sa podieľa na kontrole činnosti mnohých orgánov, kontroluje aj trávenie, pohyby žalúdka a čriev. Často býva v nerovnováha medzi jeho časťami, sympatickým a parasympatickým nervovým systémom, kedy prevláda sympatický a výsledkom je ešte väčšie vyčerpanie organizmu. Typická je tvorba artério-venóznych skratiek vo svaloch, gastrointestinálnom trakte a nervovom systéme, kedy krv prechádza priamo z artérie do vény ,a tak vynecháva kapiláry. Preto nedochádza k správnej výmene kyslíka, živín a odpadu. 

Prejavy dysautonómie sú veľmi pestré: únava, svalová slabosť, malátnosť, palpitácie, bolesti hlavy, migrény, intolerancia záťaže, úzkosť, zrýchlené dýchanie, neschopnosť sa hlboko nadýchnuť, potenie, neurokognitívne ťažkosti, brain fog, problémy so spánkom, vazomotorické symptómy, bolesti svalov, nauzea, zrýchlenie alebo spomalenie gastrointestinálneho traktu, zmeny zraku, sucho v ústach, nadmerné potenie, poruchy močového mechúra, zvýšená citlivosť na teplo a chlad, zvuk a svetlo, akrocyanóza, začervenanie tváre, zvýšený výskyt alergií a hypersenzitivity, problémy s koncentráciou, zmena spánkových cyklov.

3. Neuropatia tenkých vláken 

Je to forma periférnej neuropatie, pri ktorej vírusom alebo imunitná reakcia poškodí drobné, nemyelinizované C-vlákna. Tieto vlákna sú súčasťou senzorických nervov v koži, srdci, iných orgánoch, reagujú na rôzne stimuly ako napr. bolesť, dotyk, teplo, chlad, sú súčasťou autonómneho nervového systému. /inervuje svaly, ktoré neovládame vôľou – cievy, tráviaca sústava, močová sústava/. Preto prejavom tejto neuropatie býva bolesť a dysautonómia.

Môžu to byť záchvaty bolesti na končatinách, až akoby prechodné elektrošoky, rôzne pocity ako mravčenie, pichanie, pálenie. Tieto príznaky sa zvyčajne zhoršujú v kľude a v noci. Podľa miery prekrvenia je bolesť niekedy intenzívna, niekedy menej. Môže byť prítomná aj strata citlivosti.

Dysautonómia – prejavy viď vyššie. 

4. Fibromyalgia

Fibromyalgia je chronická choroba charakterizovaná bolesťami rôznych častí tela, napätím svalov a únavou. Prítomné bývajú aj iné prejavy, napríklad poruchy spánku, úzkosť, depresia, bolesti hlavy, neurokognitívne ťažkosti, porucha citlivosti, mravčenie v končatinách, bolesť tváre a čeľuste, nafukovanie, zápcha, syndróm dráždivého čreva.

Postihuje približne 2% populácie. Ženy sú postihnuté 2x častejšie ako muži. Často sprevádza reumatologické ochorenia. Spúšťa ju nadmerná záťaž, stresové udalosti a ochorenia /vírusové/. Postihnuté osoby majú nižšiu kvalitu života a 3x častejší výskyt depresií. 

5. Syndróm aktivácie mastocytov /MCAS/

Mastocyty sú bunky imunitného systému, strážia spojivo a neurologické tkanivá vrátane mozgového. Sú mediátormi imunitnej odpovede, majú dôležitú úlohu v ochrane proti parazitom. Pri ich aktivácii sa uvoľňuje množstvo cytokínov, najznámejšie sú histamín a leukotriény, a vzniká lokálny zápal. Následne vysielajú signály na aktiváciu ostatných mastocytov aj v iných častiach tela. 

Najzávažnejším prejavom je anafylaxia, často sú však prejavy miernejšie, napr. prechodné začervenanie tváre, svrbenie, exantém, ktoré prídu a odídu v priebehu niekoľkých hodín.  Ďalej žihľavka, opuch v oblasti nosa a úst, príznaky podobné astme – piskoty, stiahnutie hrudníka, akoby slon sedel na hrudi, problémy chytiť dych, kognitívne poruchy – brain fog, poruchy koncentrácie, úzkosť, depresia,hnačky, nauzea, pyróza, kŕčovité bolesti brucha, bolesti hlavy, svalov a kostí, palpitácie, zmeny tlaku.

Tieto epizódy aktivácie mastocytov sú často idiopatické, tzn. nepoznáme presný mechanizmus, aktivujú sa nezávisle od IgE a iných bežných spúšťačov. Medzi induktory mastocytov patria zmeny teploty, stres, emócie, bolesť, znečistenie ovzdušia, námaha, únava, jedlá, nápoje, lieky /nesteroidné antiflogistiká, antibiotiká, lokálne anestetiká/, kontrastné látky, prírodné esencie,  parfémy, venómy, infekcie, mechanická iritácia – vibrácia, slnko.

Počas týchto epizód aktivácie/dysregulácie sa uvoľňuje veľké množstvo mediátorov. Preto sa v liečbe používajú ich blokátory, antihistaminiká, antileukotriény, a stabilizátory mastocytov. Často sa symptómy zmiernia a zníži sa ich frekvencia. Ak máte podozrenie na MCAS je vhodné prechodne vyskúšať antihistamínovú diétu.  

6. Autoimúnne ochorenia

Autoimúnne ochorenia vznikajú, keď váš imunitný systém napáda vlastné štruktúry. Pri Long covid je prítomná jeho chronická hyperaktivácia. Autoimunitné choroby postihujú až pätinu ľudí s dlhým covid, postihujú rôzne časti tela.

Medzi najčastejšie patrí reumatoidná artritída, periférna neuropatia, lupus, Sjogrenova choroba, vaskulitída, sarkoidóza, amyloidóza. 

Ostatné AI ochorenia diagnostikované pri vyšetrení LH, avšak menej časté: diabetes, chronická zápalová demyelinizačná neuropatia, reumatická polymyalgia, reumatická horúčka, antifosfolipidový syndróm, Hashimotova tyreoiditída, choroby spojiva (kawasakiho choroba, intersticiálna cystitída, Guillain-Barré syndróm, Giant Cell Arteritis (Temporal Lobe), eozinofilná ezofagitída, ankylozujúca spondylitída, myasténia gravis, transverzálna myelitída.

Ďalej mnohé nepovažované za 100% autoimúnne: ME/CFS, POTS/AI dysautonómia, MCAS, fibromyalgia. 

Diagnostika – reumatológ, endokrinológ, gastroenterológ, dermatológ, 

Na základe symptómov, a laboratórnych vyšetrení ANA, autoprotilátky, KO, BCH, CRP, sedimentácia, moč, biopsia, zobrazovacie metódy

 

Čo s tým?

Pokým sa zhromaždí dostatok dát o príčine a liečbe ochorenia, nestrácajte čas.  Snažte sa príznaky zmierniť režimovými, diétnymi a medikamentóznymi opatreniami. Ak začnete hneď, je väčšia šanca na uzdravenie, minimálne môžete predísť ďalšiemu poškodeniu orgánov.

Niektoré rady môžete aplikovať paušálne, iné podľa prevažujúcich ťažkostí.

A/ Denník príznakov

Odporúčame viesť si denník. Zaznamenávať svoju aktivitu, stravu, príznaky, ich intenzitu a vývoj. Pomôže s odhalením tzv. spúšťačov zhoršenia, nakoľko niektoré sa prejavia až s odstupom niekoľkých dní. Denník vám pomôže aj na návšteve lekára, keby ste si pre krátkosť času a brain fog nevedeli spomenúť príznaky. 

Pomocou aplikácie si môžete zaznamenávať aj funkčný stav

B/ Strava

Momentálne potrebujete všetku možnú energiu, nestrácajte ju jedením nevhodných potravín. Je potrebné vyhýbať sa tomu, čo spúšťa symptómy a vás oslabuje: alkohol, kofeín, cukor, nikotín.

Väčšina long haulerov udáva zlepšenie pri nízkohostamínovej diéte a intermitentnom hladovaní  (minimum 14 hodín, do 72h). 

C/ Konzervovanie a rozdelenie energie

Symptómy Long COVID sú veľmi podobné chronickému únavovému syndrómu ME/CFS, kde je typický chronický nedostatok energie a epizódy z vyčerpania /postexertional malaise, PEM/. Ide o narušenú tvorbu energie v bunkách a epizóda nastáva keď sa vyčerpá aj táto malá rezerva. Môže sa vyčerpať jednorazovo, napríklad nadmernou aktivitou, alebo pomalým a postupným preťažovaním počas niekoľkých dní. Energia sa míňa fyzickou, kognitívnou aktivitou /vrátane sociálnej/, ale aj emocionálnou záťažou.

Je mimoriadne dôležité sa týmto epizódam z vyčerpania vyhýbať. Sú obrazom neurozápalového poškodenia, a pri neustálom prekračovaní denného limitu energie môže dôjsť až trvalému narušeniu funkcií, neurozápalovej jazve. 

Ak už takú epizódu máte, tzv. horší deň, je dôležité oddychovať. Ak sa ju snažíte prekonať a idete proti únave, vedie to len k jej predĺženiu.

 

Opakom opakovaných epizód z vyčerpania /crash/ je koncept pomalých krokov. To znamená vykonávať aktivitu len v rámci vašej dennej dávky energie. Môžete si to predstaviť ako baterku na smartfóne. 

 • modifikovať činnosti na väčšie šetrenie energie – napríklad čistiť zeleninu v sede, sprchovať sa na sedadle
 • dostatočne oddychovať medzi jednotlivými aktivitami
 • plánovať si denné/týždenné  aktivity, stanovenie si realistických cieľov
 • nastaviť si časovač, nakoľko aj činnosti ktoré vám bežne nerobia problémy, môžu spôsobiť pri dlhom trvaní crash
 • stanovte si priority – ak využijete napr. donášku jedla, upratovaciu službu, môžte ušetriť energiu na dôležitejšie veci, ako čas strávený s rodinou, priateľmi a pod.

Tento koncept pomalých krokov je momentálne to najdôležitejšie, čo môžete pre seba urobiť. Pri včasnom dodržiavaní týchto opatrení je dobrá šanca na zlepšenie, uzdravenie. 

D/ Cvičenie?

Ohľadom cvičenia a rehabilitácie nájdete množstvo rozporuplných informácií. Ak by ste sa niekoľko týždňov, mesiacov vôbec nehýbali, organizmus zdegeneruje. Vzhľadom na vyššie spomínané epizódy z vyčerpania je vhodným riešením veľmi pomalé zvyšovanie námahy  v rámci aktuálneho denného limitu energie, ak sa však objaví PEM, od aktivity hneď upustiť, spomaliť. Vhodné cvičenia sú:

– Long Covid jóga, vzpriamený sed, zmena polôh

– krátke prechádzky pomalým tempom, ideálne na čistom vzduchu

– cvičenia na stimuláciu parasympatiku

Ak máte viac sily, vhodné sú športy nie v ortostatickej polohe – cyklistika, plávanie, pilates

U športovcov sa tiež odporúča veľmi pomalý návrat k záťaži, ideálne až po odznení symptómov a kardiologickom vyšetrení

 

E/ Lieky, potravinové doplnky

Neexistujú intervenčné štúdie, ale ak vychádzame z patogenézy – poškodenie výstelky a zápal kapilár a neurónov, ich zvýšená priepustnosť, poškodenie okolitého tkaniva a vznik mikrotrombov (či už vdaka pretrvávajúcim vírusom alebo jeho častiam, imunitnou, autoimunitnou reakciou), vhodné sú 

 • Antioxidanty – koenzým Q, nanokurkumín, N-acetylcysteín /prechádzajú aj do mozgu/, zvýšená dávka omega-3, kvercetín, sulforafan, zinok, vitamín C 
 • Lieky proti zhlukovaniu trombocytov – anopyrín dlhodobo,  vhodné je zvážiť na základe prejavov a predpokladanej príčiny antikoagulanciá
 • Lieky proti zápalu a MCAS – kortikoidy, antihistaminiká
 • Antivírusové preparáty – prírodné antivirotiká, v skúšaní napr. Maraviroc, Ivermektín
 • Pri psychických príznakoch: úzkosť krátkodobo anxiolytiká, depresia – antidepresívum fluvoxamín má dokázané protizápalové účinky, poruchy spánku – melatonín, sedatívne antihstaminiká 
 • Pri dysautonómii zvážiť fludrokortizón, ivabradín alebo betablokátor (dostatok tekutín a minerálov)
 • Pri mitochondriálnej dysfunkcii – NADH+, Niacín
 • Iné: vitamín B1, selén, magnézium, vitamín D3, K2, B komplex, B12, kyselina listová 

Užívanie liekov, aj voľne predajných konzultujte so svojím lekárom. 

/Ak sú neurologické ťažkosti spôsobené MCAS, výborne zaberajú H1 a H2 blokátory, fluvoxamín spôsobí ich zhoršenie. Ak nie sú spôsobené MCAS – fluvoxamín liek voľby.

Pri neneurologických súboroch symptómov  zvážiť pulzy steroidov, ak pri ich vynechaní dôjde k zhoršeniu, pravdepodobne ide o perzistenciu vírusu alebo o MCAS. /

 

F/ Komunikácia s lekárom

Výber lekára

Lekári sú momentálne zaneprázdnení množstvom pacientov s akútnym Covid a jeho komplikáciami, na ďalšie vzdelávanie a výskum nemajú kapacity, navyše pri tejto chorobe  neexistuje štandardný diagnostický a liečebný postup. Pacienti sa napriek závažným príznakom ešte stále stretávajú s nedôverou, ignoráciou ich problémov, často sa dozvedia, že všetko je len v ich hlave, že je to normálne a chce to len čas, že ešte nepočuli o nikom s podobnými ťažkosťami, alebo až takými výraznými a ťažkosti pripíšu úzkosti/psychike. 

V tejto situácii je pre Vás dôležitý tzv. selfmanažment, tzn. získavanie vedomostí samoštúdiom, upraviť životný štýl a stravovanie, zapojiť sa do pacientskych skupín a do prebiehajúcich štúdií.

Buďte obhajcom svojho zdravia. Vy ste osoba, ktorá najlepšie rozumie tomu, čo zažívate.  Ideálne je nájsť lekára, ktorý je dôkladný a starostlivý, verí vašim ťažkostiam, má informácie o problematike Long Covid, prípadne je ochotný si ich preštudovať. 

Najväčším problémom, ktorému budete čeliť, je diskrepancia medzi vašimi ťažkosťami a takmer ideálnymi nálezmi vyšetrení. 

 

Návšteva lekára 

Dokumentácia

Pripravte si dokumentáciu – aj s ohľadom na brain fog a časovú tieseň,  je dobré si dopredu spísať zoznam pretrvávajúcich príznakov, čo ich spúšťa, ako často sa objavujú, ich intenzitu, ako vplývajú na vykonávanie bežných činností. 

Takisto si pripravte všetky doterajšie vyšetrenia u špecialistov, výsledky všetkých laboratórnych vyšetrení a  zobrazovacích metód. Prípadne záznamy pulzu, tlaku krvi, saturácií.

Vyšetrenia

Lekár by vás mal podrobne vyšetriť, zrealizovať základné laboratórne vyšetrenia, v spolupráci so špecialistami vylúčiť závažné komplikácie a iné možné príčiny vašich ťažkostí. Mali by ste s ním konzultovať užívanie liekov a potravinových doplnkov. Mal by Vám dať termín kontrolné vyšetrenia, ako aj v prípade zhoršenia stavu a zaujímať sa o intenzitu symptómov,  mieru vašej sebestačnosti a schopnosti pracovať.

Aj keď sú vyšetrenia negatívne, nie je dôvod vyhodnotiť všetky vaše symptómy ako psycho-somatické. Uvedieme niekoľko príkladov:

Mikrovaskulárna angína – môžu byť negatívne markery, dokonca aj echokardiografia, nález sa nájde až pri magnetickej rezonanciu, alebo záťažovom vyšetrení

Drobné ischémie mozgu – CT môže byť v norme, nález až pri PET

Mikrotrombóza – najmä pri chronickom priebehu nemusí byť zvýšený D-dimér

Problém s dýchaním – RT, CT a dokonca spirometria môžu byť v norme, nález až pri ventilačno-perfúznom vyšetrení

Stavy ako CFS, dysautonómia, neuropatia tenkých vláken, dysregulácia mastocytov, fibromylagia sa veľmi ťažko jednoznačne diagnostikujú, často až vylúčením iných príčin. 

 

Vzdelávanie

Covid, aj Long Covid sú nové diagnózy, lekári nemajú k dispozícii žiadny postup založená na dôkazoch. S Long COVID ako aj so 6 vyššie spomínanými diagnózami im chýbajú skúsenosti. Preto je potrebné, aby ste sa aj sami vzdelávali, prípadne ukázali svojmu lekárovi najnovšie štúdie. 

Možno pomôžete svojmu lekárovi pochopiť Long Covid, ak mu ukážete tento formulár WHO na štandardizovaný zber dát o tejto chorobe.  

https://www.who.int/publications/i/item/global-covid-19-clinical-platform-case-report-form-(crf)-for-post-covid-conditions-(post-covid-19-crf-)  

 

Vytrvalosť

Ak vás lekár nepočúva, neverí vám, ak nie je schopný akceptovať, že vaše ťažkosti súvisia s covid, napriek tomu, že ste mu poskytli dostupné materiály, skúste si nájsť iného lekára. 

Váš čas a zdravie sú momentálne najdôležitejšie. Ak niekto nerozumie problematike, alebo len jednoducho nemá záujem, aj tak vám nepomôže. 

Medical gaslighting is a tremendous issue for Longhaulers and those with chronic illness.

 

G/ Komunita pacientov

Dlhý covid zažívajú milióny ľudí na celom svete. Ak môžete, staňte sa súčasťou komunity pacientov – napríklad na sociálnych sieťach. Môžete sa napríklad prihlásiť na Facebooku do československej pacientskej skupiny pre dlhý covid.

 

H/ Zamestnanie

Približne 70% pacientov s long covid nemôže ďalej pracovať, muselo zmeniť pracovné zaradenie, alebo skrátiť úväzok. Je dôležité spoznať svoje limity. Potrebujete množstvo prestávok, časté PN, spôsobuje práca zhoršenie symptómov, je znížená kvalita vašej práce?

Buďte úprimní k nadriadeným a spolupracovníkom, povedzte aké ťažkosti zažívate, nielen v práci ale aj v dennom živote. Dajte najavo, že táto práca je pre vás dôležitá, ale momentálne ju pre chorobu dokonale nezvládate.

Urobte si plán – zníženie pracovných hodín, práca z domu, zmena služieb, prestávky, znížená fyzická námaha, ak predsa len musíte zamestnanie opustiť, prediskutujte možnosti návratu po úprave zdravotného stavu.

 

I/ Rodina a priatelia

Vysvetlite svojim blízkym čo zažívate, aké máte skúsenosti s chorobou, strach, nádeje, aké obmedzenia zažívate – fyzické, psychické, sociálne pracovné, a pod.

Vytvorte si doma plán, povedzte kedy potrebujete pomoc, prediskutujte očakávania v starostlivosti o domácnosť, o deti. 

Okolie môže mať však aj pochybnosti o vašich ťažkostiach, či vôbec súvisia s covid, či sú skutočne také závažné a dlhotrvajúce, a môžu naliehať, aby ste boli znova normálni. Môžete sa stretnúť s ignoráciou alebo negáciou ťažkostí, neochotou starať sa o chronicky chorú osobu. 

Niekedy pomôže vysvetlenie, ukázanie lekárskych správ, pozvanie sprevádzať na vyšetrenia. 

Ak sa vám ich nepodarí presvedčiť, nechajte to tak, nie je to vaša povinnosť. Najdôležitejšie je sústrediť sa na cestu k uzdraveniu a minimalizovať stres.

 

Ako dlho to potrvá?

U niektorých pacientov dôjde ku spontánnemu ústupu ťažkostí, u niektorých veľmi pomaly k zlepšeniu, u niektorých pretrvávajú výrazné ťažkosti dlhodobo, resp. sa vracajú.

 

Mám sa dať zaočkovať? 

Po prekonaní Covid-19 je možné sa očkovať po 14 dňoch od vymiznutia príznakov, odporúčané po 3 mesiacoch. Očkovanie sa odporúča aj v prípade dlhodobého COVID, pri absencii prejavov jeho reaktivácie alebo iných závažných ochorení. U 30-40% pacientov došlo po očkovaní k zlepšeniu stavu, v 10-20% ku zhoršeniu. Podľa najnovších štúdií by po prekonaní COVID mala postačovať jedna dávka vakcíny, dokonca aj pri ochrane proti variantom vírusu. 

 

Záver 

´Long COVID je multisystémové postihnutie, aj keď lekári a vedci ešte nevedia presnú príčinu, nie je to len vo vašej hlave.´

 


Prekonali-ste-koronu_-2-1200x1698.jpg
11/feb/2021

Covid-19 protilátky IgG IgM – vyšetrenie

Naša klinika vyšetruje protilátky  Covid-19 IgG IgM protilátok. Protilátky   IgG vyšetrujeme  kvantitatívne  a kvalitatívne vyšetrenie triedy IgM. Imunitný systém reaguje na vírus SARS-CoV-2 tvorbou špecifických protilátok. Podľa dostupných informácií sa protilátky IgM Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, sú vo vzájomnom vzťahu s klinickými príznakmi a je reálny predpoklad, že sú typické pre akútnu fázu infekcie. Všeobecne sa pokladajú za protilátky „akútnej“ fázy, postupne sa ich hladina znižuje. Následne sa tvoria protilátky IgG, tzv. protilátky „neskorej“ fázy, ktoré v organizme pretrvávajú dlhodobo.

Vyšetrenie protilátok v triede IgG majú vysokú špecificitu (schopnosť určiť presne skúmaný znak) a sú prítomné po prekonaní infekcie. U pacientov s klinickými príznakmi a pri závažnom priebehu ochorenia sa predpokladá začiatok ich tvorby v priebehu 14 dní. U pacientov bez klinických príznakov potom najskôr po 14 – 30 dňoch po prekonaní infekcie.

Naša klinika zabezpečuje vyšetrenie  protilátok Covid-19  IgG – kvalitatívne, a protilátky  IgG kvantitatívne.

 

Cenník

Vyšetrenie protilátok: IgG je 30 EUR

Vyšetrenie protilátok: IgG / IgM je 50 EUR

 

Odber Covid-19 protilátky IgG IgM je možný každý pracovný deň od 07:30-11:30

Na  vyšetrenie protilátok SARS-CoV-2 IgG a IgM sa môžete objednať  kontakt TU

0905 742 898

info@thclinic.sk

 

 

Covid-19 vyšetrenie protilátok IgG, IgM

 

Vyšetrenie protilátok SARS-CoV-2 IgG a IgM nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.
Úhrada je možná len pre samoplatcov.
Na diagnostiku ochorenia COVID-19 sa využíva vyšetrenie RT-PCR (priamy dôkaz).

Informácie PCR-Test

Informácie Antigénový test

 

Travel Health Clinic

Tehelná 26, Bratislava

dvere 4. poschodie 450

 

RT-PCR test COVID-19
Ako sa objednať?
Na testovanie prítomnosti koronavírusu na Travel Health Clinic nie je potrebné objednávanie cez aplikáciu, stačí nás kontaktovať telefonicky na čísle +421 905 742 898 alebo mailom na adrese info@thclinic.sk, a dohodnúť sa na termíne, ktorý Vám vyhovuje.
Aká je cena vyšetrenia?
Cena testu na COVID-19 je 68 eur. Ak si želáte certifikát v angličtine, nemčine alebo ruštine, doplatok je 5 eur.
Kde ma vyšetria?
Výter na koronavírus robíme v našom odbernom mieste, za Poliklinikou Tehelná, vchádza sa z ulice Priečna.

Ako sa treba pripraviť na vyšetrenie?

 • Prísť nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
 • Pacient môže piť len nechladenú čistú vodu.
 • Pred výterom sa nesmie fajčiť.
 • Pred výterom je potrebné úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa.

Ako dostanem informácie o výsledku testu?

Pacient bude informovaný o výsledku najneskôr nasledujúci deň
.Dostanem potvrdenie o výsledku?
Pacient dostane originál vyšetrenia z laboratória. V prípade potreby vystavíme certifikát o negativite PCR COVID-19 v inom jazyku.
Prečo sa objednať práve u nás?
Možnosť objednať sa na vyhovujúci termín, dobrá dostupnosť odberného miesta.
Pre koho je toto vyšetrenie v samoplatcovskom režime vhodné?
Pre osoby , ktoré nespĺňajú aktuálne kritériá na bezplatné testovaniePre cestujúcich do zahraničiaPre zdravotnícke zariadenia – v rámci predoperačného vyšetreniaPre zamestnávateľov, ktorí chcú otestovať svojich zamestnancov v prvej línii

 


long-covid-picture.png

Ilustrácia: Barbara Melville-Jóhannesson, Ako by ste opísali skúsenosť s #LongCovid jedným slovom?

 

Od začiatku pandémie počúvame, že Covid-19 má dve tváre – buď zabíja  alebo prebieha ako choroba s miernymi symptómami. Jeho obeťami sú starí a chorí. Mladí, aktívni a zdraví sa ho obávať nemusia. 

Pre tzv. long-haulers (osoby s dlhodobými ťažkosťami po prekonaní Covid-19) je však toto zjednodušenie veľmi mätúce. Mnohí z nich boli pred chorobou aktívni športovci, bežci polmaratónov, venovali sa turistike, jóge a teraz majú problém prejsť na koniec ulice. Väčšinou ani neboli dostatočne chorí na to, aby ich otestovali alebo prijali do nemocnice. Podľa výskumu vedeného samotnými long-haulers, zo skupiny 640 pacientov s dlhodobými symptómami malo len 23,1% pozitívny PCR test, 27,5% negatívny a ostatní neboli testovaní vôbec.(1) 

„#COVID19 can be really bad news even for younger people with no underlying conditions. Many don’t achieve full recovery months after infection with serious effects on their quality of life. “ Nisreen Alwan

 

Definícia

Zatiaľ jednotná definícia neexistuje. Zdá sa, že dlohodobý Covid-19 (“long covid”) je multisystémové ochorenie, ktoré nastupuje po relatívne miernych úvodných príznakoch pravdepodobnej koronavírusovej infekcie. Charakterizuje ho nešpecifický klinický obraz, dominantnými prejavmi sú extrémna únava a dyspnoe. Symptómy pretrvávajú viac ako 12 týždňov. Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho pacientov nebolo testovaných, ako aj pre možnosť falošne negatívnych výsledkov, pozitívny test na covid-19 nie je podmienkou. (2)

Symptómy 

Najčastejšie je to únava, dyspnoe, kašeľ, zvýšená teplota. Pretrvávajú dlhodobo, môžu relapsovať a remitovať. Ďalej sa vyskytuje bolesť na hrudníku, bolesti hlavy, neurokognitívne poruchy, bolesti svalov, tráviace ťažkosti,  exantém, zhoršená kontrola  diabetes mellitus, tremboembolické komplikácie, depresia a iné psychické poruchy. 

“My Surgeon husband being one of them; 36, runner, swimmer, cyclist, climber, skier, trekker…now suffering fatigue,headaches,blurred vision,muscle pain, clotting,shortness of breath.Will not rtn to work this year.” F. Goral-Reyes

 

Ako často sa dlhodobý Covid vyskytuje?

Presný výskyt nie je známy. Približne 10% nehospitalizovaných pacientov s miernymi príznakmi infekcie udáva symptómy trvajúce viac ako 4 týždne. (3) Podľa CDC u tretiny pozitívnych ľudí pretrvávajú symptómy viac ako 3 týždne. (4) Až 52% nehospitalizovaných pacientov udáva závislosť na pomoci druhej osoby, v porovnaní so 7% pred ochorením. (5)  

Čo sa týka hospitalizovaných pacientov, podľa ešte nepublikovaného článku až 74% udáva napriek normálnemu laboratórnemu, RTG a spirometrickému nálezu pretrvávanie výraznej slabosti a ťažkosti s dýchaním ešte 12 týždňov po prepustení. (6)

“It´s morbidity, not just mortality”

“Death & ICU admission are not the only bad outcomes in a 2nd wave. There’s the so-called mild covid resulting in 1000s of previously healthy folk not able to self-care, care for others, do daily activities & work for months. An issue that can no longer be ignored.” Nishreen Alwan

 

Aká je patogenéza a liečba? 

Jedným slovom: nejasná. Aby sa mohlo pokročiť vo výskume, je dôležité, aby rozhodujúce inštitúcie a lekári uznali jeho existenciu.  

Pacienti s dlhodobým ochorením Covid vzhľadom na diskrepanciu medzi objektívnym nálezom a subjektívnymi ťažkosťami zažívajú už niekoľko mesiacov nepochopenie, zľahčovanie príznakov, označovanie za hypochondrov, žiaľ aj od svojich ošetrujúcich lekárov.  Veľkosť a samotná existencia problému sa odhalila až aktivitou pacientskych skupín, následne upútal pozornosť médií a zdravotníkov.

Postupne dlhodobý priebeh zaregistrovalo WHO, CDC, Britská imunologická spoločnosť (7), dlhodobé následky Covid popisuje aj NHS. (3)

Veľkú zásluhu na medializácii problému mal infektológ Paul Garner, spoluzakladateľ databázy Cochrane a epidemiologička Nisreen Alwan, ktorí dlhodobý Covid doteraz zažívajú. Nishreen Alwan apeluje na potrebu získavania údajov o následkoch a pretrvávaní choroby, nie len kvôli podpore samotných pacientov, ale aj kvôli redefinícii skutočného rozsahu pandémie. (8) Symptómy, ktoré trvajú niekoľko týždňov a výrazne oslabujú bežné fungovanie človeka by sa podľa nej nemali nazývať miernymi. (9) Dana Yelin sa snaží sumarizovať, ako pristúpiť k výskumu. (10) Veľkým prínosom bol aj webinár BMJ určený najmä lekárom primárnej starostlivosti, kde sa účastníci snažili zadefinovať, čo znamená dlhodobý/postakútny Covid, aké dáta je potrebné zbierať, aká je jeho patofyziológia a najmä terapeutický menežment. Skonštatovali, že je síce pekné, že prebiehajú rôzne štúdie, ale títo pacienti sú tu a potrebujú vhodný prístup už teraz.  (11)

Patogenéza 

Predpokladá sa pretrvávajúca virémia pri slabej alebo chýbajúcej protilátkovej odpovedi, relaps alebo reinfekcia, zápalová alebo iná imunologická reakcia. Takisto sa uvažuje o psychických faktoroch, ako napríklad posttraumatický  stres. (2) Z pozorovaní skupiny long-haulers sa zdá, že posttraumatický stres majú pacienti skôr z popierania existencie ich ťažkostí lekárom. 

3 levels of anxiety for #LongHaulers:

 1. Anxiety about pushing it too far in their daily activities & crashing 
 2. Anxiety about exposure to covid again having had it badly 1st time (re-infection?)
 3. Anxiety about not being believed & getting labelled with anxiety!

 

„I’m a clinical psychologist, and this is not anxiety,“ she said. „If doctors just say ‚We don’t know,‘ it’s better than saying Covid symptoms only last two weeks.“ Lucy Gahan

 

Boli publikované viaceré štúdie, ktoré poukazujú na pretrvávajúce zápalové poškodenie myokardu. MR vyšetrením u 100 pacientov, ktorí nedávno prekonali koronavírusovú infekciu, bolo v 78% dokázané postihnutie srdcového svalu, v 60% pretrvávajúci zápal myokardu. Tieto nálezy nemali súvislosť s predchádzajúcimi chorobami, intenzitou a priebehom akútnej infekcie, ani s časom od úvodnej diagnózy. (12) Takisto sa podarilo preukázať myokarditídu u 15% mladých atlétov, ktorí mali asymptomatický alebo oliosymptomatický priebeh ochorenia. (13) 

 

“I don’t support using the term „Post Covid Syndrome“ to describe prolonged #COVID19 symptoms because it assumes a certain mechanism which is premature. I prefer the non-specific #LongCovid as it’s patient-driven and reflects uncertainty yet can be quantified.”

„Some people with #LongCovid say that their later symptoms are actually worse than their initial ones. So it’s not a universal pattern of slowly getting better but lingering. It could be multiple mechanisms not just one. There’s power in numbers. So #CountLongCovid to study it.“ Nishreen Alwan

Kto je ohrozený vznikom dlhodobého Covid a prečo? 

Dnes už celkom dobre vieme, kto má vyššie riziko úmrtia na covid, ale nevieme, kto má riziko prolongovaného pribehu. Profesor Tim Spector preukázal výskumom na enormne veľkých dátach (4 milióny ľudí),  že prediktorom dlhodobého priebehu sú  nasledujúce príznaky počas prvého týždňa choroby: ťažkosti s dýchaním, kašeľ, bolesti hlavy, gastrointestinálne ťažkosti a chrapľavý hlas. Horúčka nemá špecifickú koreláciu. (11) 

 

Výskum

ISARIC spustil longitudinálnu observačnú prospektívnu multicentrickú štúdiu, zameranú na zistenie prevalencie a rizikových faktorov pre dlhodobé zdravotné a psychosociálne následky COVID-19 (14) 

Ďalšia štúdia Coverscan, je zameraná na zistenie prevalencie a stupňa poškodenia jednotlivých orgánov, pomocou laboratórnych vyšetrení a MRI pľúc, srdca, obličiek, pečene, pankreasu a sleziny. (15)

PHOSP-COVID – Post-hospitalization COVID19 study, je konzorcium  výskumníkov a klinických pracovníkov, so zameraním na porozumenie a zlepšenie dlhodobých následkov ochorenia, u hospitalizovaných pacientov s potvrdeným alebo suspektným COVID-19. (16)  

Žiaľ žiadna z nich sa netýka osôb s dlhodobým Covid v komunite, kde najvýraznejšie chýba uznanie existencie tohoto ochorenia.  

“I’m depressed because I’ve been sick for four months, nobody seems to be listening to me, and no one seems to know what’s the problem.”

Čo s long-haulerom v ambulancii?

Kým prebiehajú výskumy, terapeutické pokusy antivirotikami, imunosupresívami a inými látkami, pacienti potrebujú odpovede už teraz. British Medical Journal zverejnil postupy pre menežment: Management of post-acute covid-19 in primary care (2) Menežment pacienta by mal byť pragmatický, liečba symptomatická, s dôrazom na holistickú podporu a vyvarovanie sa nadmernému vyšetrovaniu.  

Rozsah laboratórnych vyšetrení závisí od stavu pacienta, zvyčajne krvný obraz, CRP, feritín, troponín, D-diméry, kontrolný RTG hrudníka po 12 týždňoch. Pacienti napriek symptomatike majú väčšinou normálne laboratórne parametre, minimum má patologický nález na RTG alebo reštrikčnú poruchu na spirometrickom vyšetrení. (6)

U väčšiny pacientov nie je potrebné vyšetrenie u špecialistu. Zvyčajne je možné očakávať postupné, aj keď protrahované zlepšenie únavy a dýchavičnosti. Pacient musí spoznať svoje limity,  stanovovať si dosiahnuteľné ciele. Odporúča sa len mierna fyzická aktivita, pri návrate do zamestnania je vhodné dohodnúť postupné fázy. Vhodné sú dychové cvičenia, sledovanie pulzným oxymetrom v domácom prostredí, pri hodnotách pod 96% je potrebné ak nie je kontraindikácia záťažové vyšetrenie. V kontexte normálneho nálezu a absencii desaturácie pri námahe je saturácia nad 96% dostatočná.

Špecializované vyšetrenia je potrebné realizovať v prípade zhoršenia symptómov, príp. objavenia sa nových.

Najdôležitejšie je uznať pacientove ťažkosti. Pri zistení, že to ”nie je len v hlave”, že podobný priebeh má aj množstvo iných ľudí, pocíti úľavu. Možné je zapojiť sa do podporných skupín, ako aj vyplniť dotazník, napríklad Patient led survey UCL, patientresearchcovid19.com/survey2/.

 

Záver

Monitorovanie výskytu dlhodobého Covid je dôležité pre pochopenie pandémie a plánovanie opatrení. Je potrebné, aby vlády monitorovali, kto a uzdravil z COVID19 a kto nie. Ideálne pomocou jednoduchej otázky po 4 týždňoch od vzniku symptómov alebo testovania: Vrátili ste sa k pôvodnému zdraviu? 

Spoločnosť má právo poznať veľkosť problému. #CountLongCovid.

 

 1. Patient led research for Covid-19. 2020. Report: What Does COVID-19 Recovery Actually Look Like? – Patient Led Research.patientresearchcovid19.com (Published 11 May 2020)
 2. Greenhalgh T., Knight M., A’Court Ch. et al. BMJ Guidelines, Management of post-acute covid-19 in primary care, BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3026 (Published 11 August 2020)
 3. Public Health England. COVID-19: long-term health effects – GOV.UK, https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-long-term-health-effects/covid-19-long-term-health-effects (Published 7 September 2020)
 4. Tenforde M. W., Kim S. S. et al.: Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network — United States, March-June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep2020;69:993-8. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm
 5. Vaes, A.W.; Machado, F.V.C.; Meys, R.; Delbressine, J.M.; Goertz, Y.M.J.; Van Herck, M.; Houben-Wilke, S.; Franssen, F.M.E.; Vijlbrief, H.; Spies, Y.; Van ’t Hul, A.J.; Burtin, C.; Janssen, D.J.A.; Spruit, M.A. Care Dependency in Non-Hospitalized Patients with COVID-19. J. Clin. Med. 20209, 2946. https://doi.org/10.3390/jcm9092946
 6. Arnold DTHamilton FWMilne A, et al
  Patient outcomes after hospitalisation with COVID-19 and implications for follow-up: results from a prospective UK cohort
 7. British Society for Immunology. Long-term immunological health consequences of COVID-19, 13 August 2020 https://www.immunology.org/sites/default/files/BSI_Briefing_Note_August_2020_FINAL.pdf
 8. Nisreen A. A. Surveillance is underestimating the burden of the COVID-19 pandemic, August 27, 2020 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31823-7/fulltext
 9. Nisreen A.A. A negative COVID-19 test does not mean recovery, August 27 2020, Nature 584, 170 (2020) https://doi.org/10.1038/d41586-020-02335-z 
 10. Long-term consequences of COVID-19: research needs. The Lancet Inf. VOLUME 20, ISSUE 10P1115-1117, OCTOBER 01, 2020 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30701-5/fulltext.
 11. BMJ. BMJ Webinar. Long covid: How to define it and how to manage it, BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3489 (Published 07 September 2020
 12. Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, et al. Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020;5(11):1265–1273. doi:10.1001/jamacardio.2020.3557
 13. Rajpal S, Tong MS, Borchers J, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance Findings in Competitive Athletes Recovering From COVID-19 Infection. JAMA Cardiol. 2021;6(1):116–118. doi:10.1001/jamacardio.2020.4916
 14. ISARIC. Global COVID-19 Long term follow up study, https://isaric.tghn.org/CCP/isaric-global-covid-19-long-term-follow-study/?fbclid=IwAR3NzAvRx3OM0T32HtrbSzAkv7pceJ-qOnP9bDn4nqQEIEEJkkXzAmYDZ18
 15. COVERSCAN,Coverscan Study, Mapping how COVID-19 impacts the health of multiple organs, https://coverscan.com
 16. he Post-hospitalisation COVID-19 study, PHOSP-COVID: Home, https://www.phosp.org 

 

 


abbie-bernet-y8OPPvo_5mU-unsplash-1200x800.jpg

V krajinách, kde covid prepukol intenzívne, množstvo pacientov pociťuje niekoľko mesiacov trvajúce ťažkosti (10-20% z diagnostikovaných). Nazývajú sa COVID long-haulers.

V USA trpí dlhou formou COVID približne tretina diagnostikovaných pacientov, v UK ich je odhadom 500 000.  Veľa z nich je v tzv. šedej zóne, keď sa v úvode ochorenia nedostali ani na testy.

Ako sa tzv. long COVID prejavuje a lieči?

Typické je, že pacienti prekonali ľahší respiroinfekt začiatkom marca, pociťovali veľmi intenzívnu únavu a doteraz u nich pretvávajú ťažkosti s dýchaním, extrémna slabosť, neurologické komplikácie, poruchy rytmu a pod. Nie sú schopní pôvodnej pracovnej alebo športovej aktivity. Pri námahe sa ťažkosti opatovne zhoršujú. Laboratórne a zobrazovacie metódy občas preukážu patológiu, občas nie. Mnoho z nich už pochybuje o sebe samých, ich partneri, zamestnávatelia, lekári ich podozrievajú z hypochondrie. Nejedná sa len o čisto únavový syndróm. Terapia nie je zatiaľ žiadna, len oddych.

Vyskytli sa prípady dlhodobého COVID na Slovensku?

Na Slovensku, kde sme nemali až taký výrazný počet potvrdených infekcií, sa na túto možnosť zatiaľ nemyslí. Chronické ťažkosti lekári pripisujú únave, depresii, hypochodrii, mononukleóze a iným infekčným chorobám (na základe pretrvávania pozitivity protilátok).

V Anglicku a USA sa tejto problematike začínajú intenzívne venovať odborníci z imunológie, kardiológie, infektológie, neurológie. Vznikajú podporné FB skupiny, zriaďujú sa ambulancie pre post-covidových pacientov. Nie je jasné, či sa jedná o pretrvávanie vírusu v organizme, o patologickú imunitnú reakciu, uvažuje sa o cytokínovej, bradykinínovej búrke. dysautonómii.

Momentálne je dôležité takto trpiacim ľuďom vysvetliť, že nie sú sami. Preto veľmi oceňujem, že aj na Slovensku vznikla FB skupina Long COVID.

Photo by Abbie Bernet on Unsplash


frank-vessia-EoThx95bYPg-unsplash-1200x800.jpg

Vážení cestovatelia,

kvôli prebiehajúcej epidémii sa cesta do Číny neodporúča,

pripájame text v pôvodnom znení so súhnom všetkých cestovných obmedzení.

Travel Restrictions and Internal Disruptions

According to WHO, more than 70 countries have now implemented some form of travel restriction. Different types of travel restrictions are in effect:

Major International Airlines Still Serving China (mostly reduced frequency): Aeroflot, AirAsia, Air China, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, EVA Air, Hainan Airlines, Japan Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Pakistan International Airlines, SilkAir, Singapore Airlines, SriLankan Airlines, Thai Airways, Thai Lion Air

No Flights from Wuhan: Wuhan Airport is closed to all scheduled international and domestic flights.

No Flights from China: Indonesia, Israel, Italy, Kazakhstan, Northern Mariana Islands, Palau (no flights from China, Hong Kong, or Macau), Russia (except for Aeroflot flights), Vietnam

Land Borders with China Closed: Burma (Myanmar), Kyrgyzstan, Mongolia, North Korea, Russia (entire land border with China, except for the portion between Altai Republic and Nei Mongol Autonomous Region [Mongolia]); high speed rails, bus services, and ferry services are suspended, and all but 2 border crossings are closed in Hong Kong.

No Travelers from Hubei Province: Brunei (excluding its residents), Hong Kong, Japan (including visitors in the past 14 days), Macau, Malaysia (also applies to travelers who have been to Zhejiang and Jiangsu provinces), Philippines, South Korea (including visitors in the past 14 days)

No Travelers from China: Foreign nationals who have visited China within the past 14 days are banned from entry into Antigua and Barbuda, Australia, Fiji, Gabon, Grenada, India, Israel, Maldives, Mauritius, New Zealand, Saint Lucia, Singapore, U.S., and Vietnam. Exceptions may include immediate family of citizens and permanent residents who, along with citizens, may be subject to a 14-day mandatory quarantine (if coming from Hubei Province) or enhanced screening and self-quarantine (if coming from elsewhere in China). Foreign nationals who have visited China, Hong Kong, or Macau within the past 14 days are banned from entry into Taiwan. Foreign nationals who have visited China, Hong Kong, Macau, or Taiwan within the past 14 days are banned from entry into the Philippines. Additionally, Belize, Cook Islands, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Indonesia, Iraq (passengers arriving at Basra International Airport), Micronesia, Saudi Arabia, and Trinidad and Tobago have banned all travelers coming from China in the past 14 days. Marshall Islands and Samoa have banned travelers coming from COVID-19–affected countries in the past 14 days.

No Entry without Medical Certificate – French Polynesia: Travelers arriving from Asia via Japan or New Zealand require a medical clearance attesting to the good health of the traveler for entry into French Polynesia. Samoa: Travelers originating from or transiting through China, Hong Kong, Japan, Macau, Singapore, or Thailand must spend at least 14 days in self-quarantine in a country that is free of COVID-19; this must be their final stop before traveling to Samoa. A medical/examination clearance must be issued within 3 days prior to arrival. All travelers originating from or transiting through the following locations require a medical examination/clearance issued within 3 days prior to arrival and the clearance certificate must be presented at airline check-in to receive the boarding pass: Australia, Canada, France, Germany, Malaysia, South Korea, Taiwan, United Arab Emirates, U.S. (California State), Vietnam. Tonga: Travelers originating from or transiting through China must spend at least 14 days in a country that is free of COVID-19. A medical clearance must be issued within 3 days prior to arrival. This does not apply to Tonga nationals, permanent residents, or their immediate families. Vanuatu: Travelers originating from mainland China, Hong Kong, Macau, or Taiwan must spend at least 14 days outside of the aforementioned countries. A medical clearance stating they are free of any respiratory illness is required for entry. Persons with respiratory illness must present a clearance stating they tested negative for SARS-CoV-2 at a WHO reference laboratory.

Internal Travel Restrictions in China: Restrictions on movement exist throughout the country, especially in Chongqing, Zhejiang, Anhui, and Heilongjiang provinces. Most public transportation has been suspended, and many intercity roads are closed. An estimated 54 million persons are quarantined inside this „cordon sanitaire.“ Interprovince shuttle buses in major areas have stopped. Much of the country has also closed bars, restaurants, shops, businesses, schools, and museums, as well as many major tourist attractions. China has stopped all inbound and outbound tour groups but not individual travel. Following the extended Lunar New Year holiday, workers in China (excluding Hubei Province) are now returning to workplaces in major cities; many workplaces remain closed, and others are allowing employees to work from home. Visitors from Hubei Province will be actively monitored for 14 days in Haikou, Hainan Province.

Internal Restrictions in Hong Kong: Schools will remain suspended until at least March 2. Hong Kong officials have recommended select businesses (including cinemas, karaoke rooms, education centers, and clubhouses) to close for 14 days as of February 11.

Internal Restrictions in Singapore: Singapore is currently under the Disease Outbreak Response System Condition (DORSCON) Orange, which introduces business continuity plans, daily health checks at the workplace, cancellations of or additional precautions for large-scale events, temperature screening at hospitals, suspended school activities, and limited visits to preschools and eldercare services. Singapore’s Ministry of Health (MOH) also requested all public hospital staff to limit their work to 1 hospital.

Zdroj Travax, 12. február 2020

Photo by Frank Vessia on Unsplash

 

 


ani-kolleshi-vu-DaZVeny0-unsplash-1200x717.jpg

Vážení klienti,

keďže sa u nás stretávate z rôznych kútov sveta, a dbáme o Vaše zdravie, chceli by sme Vás požiadať  –

ak prichádzate z Číny alebo ste boli počas posledných 14 dní na medzinárodnom letisku v Ázii, a

 • nemáte žiadne príznaky, aby ste si nasadili masku (poskytneme Vám ju na recepcii)
 • máte príznaky chrípky, prosím odložte vyšetrenie u nás kým nepominú, minimalizujte kontakt s ostatnými ľuďmi, informujte sa o ďalšom postupe na infolinke UVZ tel.č. 0917 222 682

 

Ďakujeme

Vaša

Travel Health Clinic

Photo by Ani Kolleshi on Unsplash


tore-f-9OEDisIbOUM-unsplash-1-1200x800.jpg

Aktuálna situácia

Včera zvýšilo CDC varovanie pre cestovateľov na 2. stupeň. Infekcia sa v Číne rozšírila do Pekingu, Šanghaja a Guangdong, ale aj za hranice Číny – do Thajska, Japonska, Južnej Kórei, a USA. Pravdepodobne bude počet nakazených v týchto krajinách ešte stúpať. Takisto sú obavy zo zvýšenia šírenia nákazy kvôli príchodu Nového lunárneho roku 25.1.2020.

Miera nákazlivosti sa odborníkom javí podobná ako pri SARS. Nakoľko v súčasnosti prebieha v Číne aj epidémia chrípky A, nie je možné vylúčiť ďalšiu mutáciu vírusu.

Mortalita ochorenia je približne 1 ku 50.  Doteraz bolo hlásených 470 nakazených pacientov a 9 úmrtí. Oficiálne informácie sa nemusia stotožňovať s aktuálnou situáciou, aj bez snahy skresľovať fakty.

 

Vírus

Nový Wuhan koronavírus patrí k typu B/ Sarbecovirus alebo betacoronavirus. geneticky je tento nový Wuhan vírus najbližšie SARS podobnému vírusu u netopierov (bat_SL_Cov in the plot), fylogeneticky majú spoločných predkov.

Rady pre cestovateľov

V ideálnom prípade je vhodné cestu do Číny, najmä do Wuhan odložiť, kým sa veci nevyjasnia.  Ak to možné nie je, je vhodné vyhýbať sa trhom, kde predávajú hydinu, používať na exponovaných miestach masku (letiská, železničné stanice, zdravotnícke zariadenia..) Často si umývať a dezinfikovať ruky.

Photo by Tore F on Unsplash

 


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.