RT-PCR test COVID-19

Covid test PCR test COVID-19 Bratislava

Registračný formulár  RT-PCR test COVID-19 TU

Ako sa objednať na  PCR test COVID-19? 
Na testovanie na koronavírus (PCR SARS-CoV-2) sa môžete objednať cez formulár alebo  telefonicky na čísle +421 905 742 898 alebo mailom na adrese info@thclinic.sk  Kontakt tu
Registračný formulár na online registráciu   https://registracia.thclinic.sk/
Aká je cena vyšetrenia?
Cena  PCR testu  na COVID-19 je 55 eur. Výsledkový list, ktorý dostanete  obsahuje QR code , je v angličtine, v nemčine a v slovenčine.

Ak potrebujete špecifický certifikát na vycestovanie za vystavanie certifikátu sa dopláca 10 EUR.
Kde ma vyšetria?
Výter na koronavírus robíme v našom odbernom mieste, za Poliklinikou Tehelná, vchádza sa z ulice Priečna 3, Bratislava 

PROSÍME VÁS, AK IDETE NA TESTOVANIE, NEVSTUPUJTE DO POLIKLINIKY.

Ako dostanem informácie o výsledku testu?

Pacient bude informovaný o výsledku PCR testu  najneskôr na druhý deň – emailom v ktorom obdrží výsledkový list v PDF a sms správou.  Výsledkový list, ktorý dostanete  obsahuje QR code , je v angličtine, v nemčine a v slovenčine.

Testy vykonané do 9:00 výsledky v ten istý deň.

Testy vykonané od 9:00 výsledky nasledujúci deň.

Dostanem potvrdenie o výsledku?

Pacient dostane originál vyšetrenia z laboratória. V prípade potreby sa vystavuje certifikát o negativite PCR COVID-19 v inom jazyku.

Ako sa treba pripraviť na vyšetrenie?

  • Prísť nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
  • Pacient môže piť len nechladenú čistú vodu.
  • Pred výterom sa nesmie fajčiť.
  • Pred výterom je potrebné úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa.

Prečo sa objednať práve u nás?

Možnosť objednať sa na vyhovujúci termín, dobrá dostupnosť odberného miesta. 

Pre koho je toto vyšetrenie v samoplatcovskom režime vhodné?

Pre osoby , ktoré nespĺňajú aktuálne kritériá na bezplatné testovanie

Pre cestujúcich do zahraničia, alebo po návrate 

Pre zamestnávateľov, ktorí chcú otestovať svojich zamestnancov

ANTIGÉNOVÉ TESTY viac informácií TU

Covid-19 protilátky IgG IgM viac informácií TU

RT-PCR

Test založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál spracuje tak, že sa vyextrahuje RNA vírusu a prepíše sa do komplementárnej DNA (cDNA) prostredníctvom enzýmu reverznej transkriptázy. Následne sa pridáva  krátka sekvencia jednovláknovej DNA, ktorá sa priradí k špecifickej časti DNA a pomocou enzýmu sa pomnoží (amplifikuje). Pomnoženie špecifického úseku DNA je sprevádzané svetelným signálom, ktorého intenzita sa meria v každom pomnožovacom cykle a je priamo úmerná množstvu namnoženej DNA. Samotný test od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín. Momentálne je RT-PCR test jednoznačne najcitlivejšia možnosť  z hľadiska spoľahlivosti.

Covid test PCR test COVID-19 Bratislava

1

Naša klinika  zaviedla vyšetrenie prítomnosti protilátok proti SARS-CoV-2 triedy k IgG kvantitatívne  a kvalitatívne vyšetrenie triedy IgM. Imunitný systém reaguje na vírus SARS-CoV-2 tvorbou špecifických protilátok. Podľa dostupných informácií sa protilátky IgM Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, sú vo vzájomnom vzťahu s klinickými príznakmi a je reálny predpoklad, že sú typické pre akútnu fázu infekcie. Všeobecne sa pokladajú za protilátky „akútnej“ fázy, postupne sa ich hladina znižuje. Následne sa tvoria protilátky IgG, tzv. protilátky „neskorej“ fázy, ktoré v organizme pretrvávajú dlhodobo.

Vyšetrenie protilátok v triede IgG majú vysokú špecificitu (schopnosť určiť presne skúmaný znak) a sú prítomné po prekonaní infekcie. U pacientov s klinickými príznakmi a pri závažnom priebehu ochorenia sa predpokladá začiatok ich tvorby v priebehu 14 dní. U pacientov bez klinických príznakov potom najskôr po 14 – 30 dňoch po prekonaní infekcie.

Naša klinika zabezpečuje vyšetrenie  protilátok SARS-CoV-2 IgG – kvalitatívne, a protilátky SARS-CoV-2 IgG kvantitatívne.

Cena stanovenia: IgG je 30 EUR Objednať TU

Cena stanovenia: IgG/IgM je 50 EUR Objednať TU

Cena RT-PCR(výter)/ kloktanie: 55 EUR Objednať TU

Na  vyšetrenie protilátok SARS-CoV-2 IgG a IgM sa môžete objednať telefonicky alebo e-mailom

0905 742 898

info@thclinic.sk

Covid-19 protilátky IgG IgM Prekonané ochorenie COVID-19

Naša klinika  zaviedla vyšetrenie prítomnosti protilátok proti SARS-CoV-2 triedy k IgG kvantitatívne  a kvalitatívne vyšetrenie triedy IgM. Imunitný systém reaguje na vírus SARS-CoV-2 tvorbou špecifických protilátok. Podľa dostupných informácií sa protilátky IgM Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, sú vo vzájomnom vzťahu s klinickými príznakmi a je reálny predpoklad, že sú typické pre akútnu fázu infekcie. Všeobecne sa pokladajú za protilátky „akútnej“ fázy, postupne sa ich hladina znižuje. Následne sa tvoria protilátky IgG, tzv. protilátky „neskorej“ fázy, ktoré v organizme pretrvávajú dlhodobo.

Vyšetrenie protilátok v triede IgG majú vysokú špecificitu (schopnosť určiť presne skúmaný znak) a sú prítomné po prekonaní infekcie. U pacientov s klinickými príznakmi a pri závažnom priebehu ochorenia sa predpokladá začiatok ich tvorby v priebehu 14 dní. U pacientov bez klinických príznakov potom najskôr po 14 – 30 dňoch po prekonaní infekcie.

Naša klinika zabezpečuje vyšetrenie  protilátok SARS-CoV-2 IgG – kvalitatívne, a protilátky SARS-CoV-2 IgG kvantitatívne.

Cena stanovenia: IgG je 30 EUR Objednať TU

Cena stanovenia: IgG/IgM je 50 EUR Objednať TU

Cena RT-PCR(výter): 55 EUR Objednať TU

Cena RT-PCR (kloktanie): 55 EUR Objednať TU

Očkovanie proti SARS-Cov2

Na našej ambulancii očkujeme proti koronavírusu vakcínou Comirnaty Pfizer-Biontech, objednať sa môžte telefonicky. Podávama prvú, druhú aj tretiu dávku. Očkujeme aj cudzincov, ak sú poistencami slovenskej zdravotnej poisťovne.

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.