markus-winkler-oFHZJOdpz7w-unsplash-1200x900.jpg
Cestovanie a Fit-to-Fly
Mnoho leteckých spoločností a krajín vyžaduje lekársky certifikát Fit-to-Fly alebo certifikát Fit-To-Travel, aby zabránili šíreniu Covid-19.Tieto certifikáty potvrdzujú, že cestujúci má negatívny test COVID-19 a je v poriadku pred vycestovaním. Pri vystavení certifikátu Fit- To-Fly sa kontroluje aj zdravotný stav cestujúceho. Niektoré krajiny tiež vyžadujú aby lekár cestovateľovi popočúval pľúca, odmeral telesnú teplotu. Niektoré krajiny môžu vyžadovať iba test na prítomnosť protilátok, zatiaľ čo väčšina vyžaduje iba test PCR používaný na diagnostiku aktívnej infekcie.
Vo väčšine prípadov sa od cestujúcich vyžaduje, aby absolvovali test COVID-19 nie starší ako 72 až 96 hodín od odletu, v závislosti od leteckej spoločnosti alebo miesta určenia.
Pred vycestovaním nezabudnite skontrolovať všetky požiadavky na vstup do vášho cieľového miesta.
Ak potrebujete certifikát Fit-to-Travel kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
info@thclinic.sk
0905 742 898

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.