Vysetrenie-cudzincov.jpg
15/aug/2022

Na vyšetrenia v  našej klinike Travel Health Clinic – klinika tropickej medicíny a cudzokrajných chorôb môžete prísť aj bez objednania

Nájdete nás v troch mestách:

Bratislava, Tehelná 26  pracujeme  každý pracovný deň od  7:30 – 11:30,

Nitra, Špitáslka 13pracujeme  každý  pondelok od  7:30 – 11:30,

Žilina, Bratislavská 4 pracujeme  každý  štvrtok a piatok  od  7:30 – 11:30,

 

Ak chcete termín na presný čas:

   • na non-stop linke +421 905 742 898 (používame   WhatsApp, Viber,) alebo
   • emailom na info@thclinic.skprosím špecifikovať miesto a dátum vyšetrenia.

Čo si treba priniesť v deň vyšetrenia?

 Na vyšetrenie je potrebné doniesť cestovný pas, vzorku stolice a vzorku moču.
Skúmavky kúpite v každej lekárni, prípadne ich môžete dostať aj u nás na klinike.

Čo robiť pred vyšetrením?

Dodržiavať pitný režim – piť nesladené nápoje (čaj, voda), netreba prísť úplne na lačno, môžete si dať ľahké raňajky .

Výhody našej ambulancie.

    • Vyšetríme Vás aj bez objednania
    • Všetky vyšetrenia na jednom mieste
    • Rozprávame anglicky, rusky, ukrajinsky, arabsky, maďarsky, srbsky, slovensky
    • Lekársky posudok Vám zašleme na adresu alebo na políciu

Ako prebieha vyšetrenie? 

     1. Registrácia- na recepcii sa registrujete vyplníte potrebné údaje, dohodneme  sa kam Vám  zašleme lekársky posudok. V prípade potreby sa dohodneme na ďlších veciach.
     2. Následne idete do odberovne – ambulancia pre  zdravotné sestry, kde odovzdáte vzorky, zdravotná sestra Vám zmeria, teplotu, tlak, výšku, váhu a zoberie krv. Po odbere ležíte v odberovom kresle, v prípade potreby Vám dáme vodu, hroznový cukor. Ak sa cítite dobre, idete do ambulancie lekára.
     3. V ambulancii Vás lekár vyšetrí, prejde  potrebnú anamnézu, spýta sa na váš zdravotný stav, očkovanie, rodinnú anamnézu,  spraví  výter z rekta a ďalšie. Vyšetrenie  sa môžu líšiť alebo byť doplnené aj o ďalšie vyšetrenie na základe epidemiologickej situácie z krajiny z ktorej prichádzate.
     4. Po vyšetrení absolvujete RTG vyšetrenie pľúc. Každé jedno naše pracovisko má nový RTG prístroj, ktorý je šetrný k Vášmu zdraviu. RTG je vždy situované v rámci jednej lokality.  RTG vyšetrenie sa nerobí tehotným ženám a deťom do 6 rokov.
     5. Po RTG vyšetrení odchádzate domov.
     6. Posudok vystavujete do 5 pracovných dní. Posudok Vám zašleme na adresu polície alebo Vašu adresu, alebo si poň môžete prísť osobne.
     7. Sme stu pre Vás! Ak Vám náhodou bude zistená choroba ktorá ohrozuje verejné zdravie, budeme Vás o tom  informovať, následne Vám odporučíme ďalší postup.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás  môžete kedykoľvek  obrátiť.
   • na non-stop linke +421 905 742 898 (používame   WhatsApp, Viber,)
   • emailom na info@thclinic.sk

20/aug/2021

Lekárske vyšetrenie pre cudzincov

 • vyšetríme Vás aj bez objednania

 • všetky vyšetrenia na jednom mieste

 • posudok do 5 pracovných dní

 • akceptuje nás  cudzinecká polícia

 • hovoríme anglicky, rusky, španielsky, srbsky, arabsky, maďarsky

 

 

Objednávanie na presný čas: 

Non-stop linka +421 905 742 898 (+WhatsApp, Viber)

Email:  info@thclinic.sk

BRATISLAVA

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK – PIATOK 7:30-12:00

Tehelná 26, Bratislava 

4. poschodie, dvere 450

ŽILINA

ORDINAČNÉ HODINY

ŠTVRTOK – PIATOK 7:30-12:00

Jánošíková 4, Žilina 

 

Lekárske vyšetrenie pre cudzincov

 

 • yšetrenia cudzinca pozostáva z registrácie, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG a prípadné fakultatívne vyšetrenia – vyšetrenie trvá max 30 minút
 • hovoríme anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky, španielsky
 • platba možná  v hotovosti alebo cez terminál,
 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva
 • lekársky posudok pre cudzinca vystavujeme  maximálne do 5 pracovných dní

Ako sa objednať na lekársku prehliadku pre cudzineckú políciu?

Najkomfortnejšie pre klienta je objednať sa dopredu emailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort. Lekársky posudok vystavujeme maximálne do 5 pracovných dní.

Objednávanie:

Potrebné je poslať na email: info@thclinic.sk, identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu, preferovaný dátum kedy potrebujete vyšetrenie. .

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
 • Vysetrenie-cudzincov-320x213

20/aug/2021

Lekársky posudok pre cudzineckú políciu 

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinci netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie predkladajú cudzinci z tretích krajín , ktorým bol udelený prechodný pobyt.- nevzťahuje sa to na cudzincov, ktorý sú občanmi EU.

Cudzinec z tretej krajiny,  ktorému bol udelený prechodný pobyt na Slovensku, je povinný.:

do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (IDK, pobytová karta) doložiť lekársky posudok, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Na vyšetrenie pre potreby cudzineckej polície sa viete objednať telefonicky KONTAKT

Non-stop linka +421 905 742 898 (+WhatsApp, Viber)

Email:  info@thclinic.sk

PONDELOK – PIATOK 7:30-12:00

Travel Health Clinic s.r.o.

Tehelná 26, Bratislava 

4. poschodie, dvere 450

Na našej pobočke v Bratislave Vás vyšetríme aj bez  objednania.

 

 

 

 

 

Vyšetrenie cudzinca – Lekársky posudok pre cudzineckú políciu

 •  bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy,

o    Vyšetrenia cudzinca realizujeme v jeden deň – proces vyšetrenie – administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG.

 • stály personál,
 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom,
 • náš personál hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky,
 • platba možná podľa Vami zvoleného spôsobu v hotovosti alebo cez terminál. Spoločnosti  fakturácia na základe rámcovej zmluvy.
 • Potvrdenie (lekársky posudok), ktoré je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva,
 • lekársky posudok  vystavujeme  maximálne do 5 pracovných dní,
 • vysoká spokojnosť a pozitívna spätná väzba.

o    Hodnotenie si môžete pozrieť: RECENZIE

Pre informácie k ojednávaniu k vyšetreniu cudzinca: Objednávanie

Potrebujete viac informácii k vyšetreniu cudzinca, lekárskemu posudku? Neváhajte nás konatkovať: KONTAKT

 

 

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

 

 

Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu 150 € Študentská cena

Lekárska prehliadka   pre cudzineckú políciu BRATISLAVA

 

 • pracujeme každý pracovný deň od 07:30-11:30 Tehelná 26, Bratislava (4. poschodie, dvere 450)  

 • vyšetrenie cudzinca aj  BEZ OBJEDNANIA

 • objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  info@thclnic.sk

 

 

 


17/aug/2021

Медицинское заключение для иностранной полиции

Медицинское заключение для иностранной полиции  Принимаем и без записи тоже!

Понедельник Пятница 7:30 до 11:30ч.

Адрес: Tehelna 26, 4 этаж, кабинет 450.

Наша дверь всегда открыта для вас.
Говорим по-словацки, по русски, по украински, по арабски, по сербски.

Записаться можно по телефону +421905742898 , есть WhatsApp и Viber, или
по электронной почте: info@thclinic.sk

 

студенты: 150 €

взрослые: 185 €

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

Медицинская справка, подтверждающая, что иностранец не имеет заболеваний, составляющих угрозу здоровью общества, должна быть предоставлена в течение 30 дней с момента выдачи вида на жительство. Полиция может продлить срок представления медицинской справки на 60 дней по просьбе иностранца. Справка не может быть старше 30 дней. Справку не обязан предоставлять иностранец с временным видом на жительство с целью исполнения служебных обязанностей гражданскими частями вооруженных сил, иностранец с признанным статусом словака, проживающего за границей, иностранец с временным видом на жительство с признанным долгосрочным видом на жительство в другом членском государстве ЕС, иностранец с видом на жительство в другом членском государстве ЕС или в случае изменения цели либо типа вида на жительство. Справку можно получить только в одном из нижеперечисленных медицинских заведений:

Братиславский край:

 • Travel Health Clinic s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava, тел.: +421 905742898,

Жилинский край:

 • Клиника тропической медицины Krankas (Ambulancia tropickej medicíny, Krankass.r.o.), Jánošíková 4, 010 01 Žilina, моб.: +421 905 742 898,  

DOKLAD O ZDRAVOTNOM STAVE

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dní. Nepredkladá ho cudzinec s prechodným pobytom na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s povolením na prechodný pobyt ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, cudzinec s povolením na prechodný pobyt z dôvodu priznaného postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu alebo účelu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:


Travel-Health-Clinic.png
10/okt/2019

Naša spoločnosť poskytuje vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície: Vyšetrenie cudzinca  bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy, o    Vyšetrenia cudzinca realizujeme v jeden deň – proces vyšetrenie – administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG. stály personál, vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom, náš personál hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky, platbaLeer Más


SÚŤAŽ-3.png
11/jún/2019

Klient môže prísť na vyšetrenie, ktorýkoľvek deň od 07:30 -12:30. Vhodné je poslať na email: info@thclinic.sk identifikačné údaje: Meno Priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu,  aby sme pripravili všetky podklady k realizovanému vyšetreniu a vyhli sa zbytočnému čakaniu. Najkomfortnejšie pre klienta je objednať sa dopredu emailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort.


Černý-Ikona-Diamantu-Logo-pro-Bar-a-Noční-Klub.png
11/jún/2019

Otvorili sme novú pobočku v Žiline  Vyšetrenie cudzincov v Žiline

Naša klinika Travel Health Clinic otvorila novú ambulanciu tropickej medicíny  v Žiline. Zabezpečuje vyšetrenia cudzincov pre potreby  cudzineckej polície.

Každý štvrtok a piatok

od 07:30 -12:00

Vieme Vám  zabezpečiť vyšetrenie  cudzincov Žiline:
 • v rámci 1 návštevy
 • všetky potrebné vyšetrenia na 1 mieste
 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom
 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva
 • vysoké hodnotenie spokojnosti našich zákazníkov
Pripravili sme si pre Vás výhodnú cenu  150 EUR
Vyšetrenie cudzincov v Žiline  najvýhodnejšia cena na trhu v Žiline.

 

Otváracie dni vyšetrenie cudzincov Žilina

Štvrtok 07:30 – 12:00

Piatok  07:30-12:00

Adresa : Bratislavská 4, Žilina  (2. poschodie) 

Kontakt: 0905 742 898

Tešíme na Vás

 

Travel Health Clinic

 

/kľúčové slová vyšetrenie cudzincov Žilina /

Naša spoločnosť poskytuje vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície:

Vyšetrenie cudzincov Žilina 

 • bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy,

o    Vyšetrenia cudzinca realizujeme v jeden deň – proces vyšetrenie – administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG.

 • stály personál,
 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom,
 • náš personál hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky,
 • platba možná podľa Vami zvoleného spôsobu v hotovosti alebo cez terminál. Spoločnosti  fakturácia na základe rámcovej zmluvy.
 • Potvrdenie (lekársky posudok), ktoré je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva,
 • lekársky posudok  vystavujeme  maximálne do 5 pracovných dní,
 • vysoká spokojnosť a pozitívna spätná väzba.

o    Hodnotenie si môžete pozrieť: RECENZIE

Pre informácie k ojednávaniu k vyšetreniu cudzinca: Objednávanie

Potrebujete viac informácii k vyšetreniu cudzinca, lekárskemu posudku? Neváhajte nás kontakovať: KONTAKT

VÝNOS

Podľa § 1 ods. 1 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38. z 12. novembra 2011, publikované v zbierke zákonov pod č. 509/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov.

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

vyšetrenie cudzinca lekársky posudok

Vyšetrenie cudzincov Žilina 


AdobeStock_249139024-1200x720.jpeg
11/jún/2019

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

 

V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

V garanti v našom zariadení:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD

Infektológia: MUDr. Azzaden Shunnar


AdobeStock_167771093-1200x800.jpeg
11/jún/2019

Každý cudzinec má povinnosť do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doložiť oddeleniu cudzineckej polície lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Takýto posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

Čo ak cudzinec tento termín nestíha?

Zákon umožňuje cudzincovi požiadať o predlženie lehoty.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Ak máte vážne dôvody a nestíhate doložiť lekárky posudok, treba požiadať o predĺženie lehoty.

My Vás vyšetríme aj bez objednania. Nenechávajte si povinnosti na posledný deň.


Medical-check-up-report-for-the-Foreign-Police-1.jpg
07/sep/2015

140 € Lekárska prehliadka   pre cudzineckú políciu BRATISLAVA Bratislava Adresa: Tehelná 26, 831 03  Bratislava poschodie dvere 450 Ordinačné hodiny: Každý pracovný deň 7:30 -12:00 Žilina Adresa:  Bratislavská 4, Žilina 2.poschodie Štvrtok a Piatok 7:30-12:00 Nitra Poliklinika Sv. Medarda – Travel Health Clinic Blok A, 3 poschodie Adresa:  Špitálska 13, Nitra Pondelok a Štvrtok  7:30-12:00 objednávanie naLeer Más


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.