Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu 140 € Študentská cena

Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu 140 € Študentská cena

Title:

Description:

Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu 140 € Študentská cena

140 € Lekárska prehliadka   pre cudzineckú políciu BRATISLAVA

Bratislava

Adresa: Tehelná 26, 831 03  Bratislava

  1. poschodie dvere 450

Ordinačné hodiny:

Každý pracovný deň 7:30 -12:00

Žilina

Adresa:  Bratislavská 4, Žilina

2.poschodie

Štvrtok a Piatok 7:30-12:00

Nitra

Poliklinika Sv. Medarda – Travel Health Clinic

Blok A, 3 poschodie

Adresa:  Špitálska 13, Nitra

Pondelok a Štvrtok  7:30-12:00

 

  • Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu všetko na jednom mieste

  • výsledok do 5 pracovných dní

  • vyšetrujeme aj deti

  • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

  • Sme zariadenie akceptované cudzineckou políciu

Tehelná 26, Bratislava 4. poschodie, dvere 450

 

V Septembri a Októbri  sme si  pre študentov pripravili špeciálnu cenu 150 €

KONTAKT

Pečo študent cudzinec musí predložiť lekársky posudok ?

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
  • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

 

V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

V garanti v našom zariadení:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD

Infektológia: MUDr. Azzaden Shunnar

Pe viac informácii:

Vyšetrenie cudzinca lekársky posudok / Prečo práve my?

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

 

Študent Cudzinec / Cudzinecká polícia/ lekársky posudok

Category
Carousel, Gallery, Image
Year
2021
Location
Bratislava
Material
Wood

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.