Kedy požiadať o predĺženie lehoty?

Kedy požiadať o predĺženie lehoty?

Title:

Description:

Kedy požiadať o predĺženie lehoty?

Každý cudzinec má povinnosť do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doložiť oddeleniu cudzineckej polície lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Takýto posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

Čo ak cudzinec tento termín nestíha?

Zákon umožňuje cudzincovi požiadať o predlženie lehoty.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Ak máte vážne dôvody a nestíhate doložiť lekárky posudok, treba požiadať o predĺženie lehoty.

My Vás vyšetríme aj bez objednania. Nenechávajte si povinnosti na posledný deň.

Category
Cudzinci
Rok
2019
Mesiac
05
Deň
28

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.