18/jan/2022

Lekárska prehliadka cudzinca  za účelom vydania posudku pre cudzineckú políciu Žilina

 Jánošíkova 4, Žilina 

 

Lekársky posudok, ktorý sa dokladá na cudzineckú políciu potvrdzuje,  že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Lekárska prehliadka cudzinca Žilina čo najpohodlnejšie  každý ŠTVRTOK – PIATOK

 

·         vyšetríme Vás aj bez objedanie

·         všetky vyšetrenia na jednom mieste

·         posudok do 5 pracovných dní

·         vyšetrujeme aj deti

·         posudok Vám zašleme

·         vysoko kvalifikovaný personál

 

Pre objednanie na konkrétny čas je potrebné poslať nasledovné údaje:

Meno priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu a národnosť.

 

objednávanie na konkrétny čas

o    Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

o     zilina@thclinic.sk

 

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Lekárska prehliadka cudzinca, posudok pre cudzineckú políciu Nitra

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra

 

 

 

 

 


18/jan/2022

Lekárska prehliadka cudzinca  za účelom vydania posudku pre cudzineckú políciu NITRA

 Špitálska 13, Nitra 

 

Lekársky posudok, ktorý sa dokladá na cudzineckú políciu potvrdzuje,  že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Lekárska prehliadka cudzinca Nitra čo najpohodlnejšie :

 

 • vyšetríme Vás aj bez objedanie

 • všetky vyšetrenia v rámci 1 hodiny a  jednej lokality

 • posudok do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 

Pre objednanie na konkrétny čas je potrebné poslať nasledovné údaje:

Meno priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu a národnosť.

 

objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  nitra@thclinic.sk

 

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Lekárska prehliadka cudzinca, posudok pre cudzineckú políciu Nitra

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra


12/jan/2022

Lekársky posudok pre cudzineckú políciu – vyšetrenie cudzincov   NITRA

 • pracujeme PONDELOK – UTOROK  od 07:30-11:30

 • objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  nitra@thclinic.sk

 • vyšetrenie cudzincov v Nitre  na jednom mieste

 • posudok do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

Sme zariadenie akceptované cudzineckou políciu

 

Vyšetrenie cudzincov Nitra 

Špitálska 13, Nitra (Poliklinika Sv. Medarda)

 

 

Objednávanie:

Pre vyšetrenie pre potreby cudzineckej polície je potrebné poslať na email: nitra@thclinic.sk, identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu, preferovaný dátum kedy potrebujete vyšetrenie. .

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra


Dizajn-bez-nazvu-6.jpg
22/dec/2021

Európska komisia v utorok 21.12.2021 prijala pravidlá, podľa ktorých bude certifikát Európskej únie Green Pass COVID-19 platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania.

Opatrenie, ktoré má podporiť očkovanie treťou podpornou dávkou, by malo vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022, informovala agentúra Reuters.

 

Návrh prichádza v čase, kedy viaceré štáty EÚ zavádzajú obmedzenia pre  cestujúcich v snahe obmedziť šírenie variantu koronavírusu Omicron. Komisár EÚ Didier Reynders pre agentúru Reuters povedal, že Europska komisia je proti dodatočným požiadavkám a opatrenia.Ako výnimku odôvodnenú zhoršujúcou sa situáciou, pri ktorej sa môžu  uložiť ďalšie požiadavky, ako sú negatívne testy alebo karanténa, pokiaľ sú primerané. Sedem štátov EÚ v súčasnosti vyžaduje, aby plne zaočkovaní cestujúci z iných krajín EÚ sa preukázali pri príchode aj negatívnym testom .  Tieto štáty sú:  Taliansko, Grécko, Írsko, Portugalsko, Lotyšsko, Cyprus a Rakúsko.

 

Zdroj agentura reuters


Dizajn-bez-nazvu-2.jpg
14/dec/2021

Vážení klienti,

Vianočný čas patrí rodine a  preto budeme mať aj my, počas Štedrého dňa a Silvestra zatvorené. Ak nás plánujete navštíviť medzi sviatkami, pozrite si prosím otváracie hodiny našich prevádzok.

Prajeme vám krásne sviatky a tešíme sa na vás aj v roku 2022

Bratislava -ambulancia

23.12. – zatvorené

24.12 – zatvorené

27.12.   od 7:30-13:00

28.12.   od 7:30-13:00

29.12.   od 7:30-13:00

30.12.   od 7:30-13:00

31.12.   zatvorené

3.1.  od 7:30-13:00

4.1.   od 7:30-13:00

5.1.   od 7:30-13:00

6.1.   zatvorené

7.1.   od 7:30-13:00

 

Bratislava – MOM COVID-19

23.12. – zatvorené

24.12 – zatvorené

27.12.   od 7:30-11:00

28.12.   zatvorené

29.12.   od 7:30-11:00

30.12.   zatvorené

31.12.   zatvorené

3.1.  od 7:30-11:00

4.1.   zatvorené

5.1.   od 7:30-13:00

6.1.   zatvorené

7.1.   od 7:30-13:00

 

 

Žilina – ambulancia

23.12. – 7:30-12:00

24.12 – zatvorené

30.12.   zatvorené

31.12.   zatvorené

6.1.   zatvorené

7.1.   od 7:30-12:00


green-vintage-blogging-social-media-post.jpg
11/nov/2021

Pred odletom do ČĽR je potrebné dvojité testovanie, najprv v krajine odjazdu, teda v SR, a následne v tranzitnej krajine. V oboch krajinách je potrebné si dať urobiť PCR test a test na protilátky IgM. Osobám, ktoré sú zaočkované inou ako čínskou vakcínou sa odporúča dať si urobiť testy na protilátky IgM , keďže to ako jediné robí testy na IgM protilátky voči N proteínu, ktoré dokážu eliminovať pozitivitu spôsobenú protilátkami po očkovaní. Testy je treba dať si urobiť 48 hodín pred odchodom zo SR a následne v tranzitnej krajine 48 hodín pred nástupom do lietadla. Povinné testovanie sa týka všetkých bez výnimiek pre plne zaočkovaných proti COVID-19 (akoukoľvek vakcínou), malých deti či bábätiek.

 

Registrácia na PCR test a IgM a Igg  test TU

 

Po získaní výsledkov oboch testov musí žiadateľ bezodkladne požiadať o zelený HDC kód prostredníctvom registrácie a nahrania výsledkov testov do online systému.

 

informácie platné k dátumu 11.11.2021

čerpané z mzv.sk


20/sep/2021

Španielsko zaradilo celé územie Slovenska do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy.

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe od 20. do 26. septembra 2021:

 

1. Sanitárny formulár (platí pre všetkých cestujúcich)

Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori predkladáte:

Vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko osobitne pre každú vstupujúcu osobu (aj deti). Vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom (keďže sa uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.).

 

Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu – SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Formulár je v 4 jazykových mutáciách (po anglicky, nemecky, francúzsky a španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste. Informácie, ktoré uvediete, musia byť pravdivé. Španielske orgány si vyhradzujú právo na vyvodenie zodpovednosti v prípade uvedenia nepravdivých informácií.

 

V prípade, že sa vám aplikácia zasekne alebo niečo neviete vyplniť, kontaktujte číslo +34 910 50 30 50 – k dispozícii denne v angličtine alebo španielčine, v pondelok až nedeľu od 8:00 do polnoci aj v nemčine alebo francúzštine. Príp. je možné zaslať e-mail na spth@sanidad.gob.es – odporúča sa urobiť fotografiu obrazovky s chybovým hlásením. V predmete e-mailu uveďte, či sa registrujete priamo na webe alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

2. Pre vstup a zotrvanie v krajine je tiež požadovaný jeden z nasledovných dokumentov (platí pre všetkých od 12 rokov)

 • test alebo
 • očkovací preukaz alebo
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19.

Uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť originál, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a môžu byť predložené v papierovej alebo elektronickej podobe (aplikácia).

1. Ak budete predkladať test – PCR test (RT-PCR) alebo antigénový test s negatívnym výsledkom

POZOR, test nemôže byť starší viac ako 48 hodín – ak je to antigénový test resp. 72 hodín – ak je to PCR test od jeho absolvovania, potvrdenie sa predkladá v angličtine/španielčine/nemčine/francúzštine alebo v úradne vyhotovenom preklade do týchto jazykov; musí obsahovať meno a priezvisko, dátum odberu vzorky, typ testu, označenie krajiny a laboratória/zdravotníckej organizácie, ktorá test vykonala, výsledok a pod.

2. Ak budete predkladať očkovací preukaz:

Platí  pre osoby, ktoré sú už zaočkované oboma dávkami vakcíny schválenej v EÚ (EMA) alebo tie, ktoré uznáva WHO.
Kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom (tj. druhá vakcína podaná pred 14 a viac dňami).
3. Ak budete predkladať potvrdenie o prekonaní COVID-19

Osvedčenie/potvrdenie napr. od ošetrujúceho lekára predkladáte najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, max. však 180 dní po jeho vydaní

Musí obsahovať údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum odberu prvého pozitívneho testu na SARS-CoV-2
 • typ testu (pozor, musí byť založený na molekulárnych technikách, tj.  RT-PCR, nie antigénový)
 • vydávajúca krajina

 

Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 °C) a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich.

 

Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy. Taktiež je možné, že od cestujúcich budú vyžadovať test alebo potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia niektoré ubytovacie zariadenia (napr. licencované zariadenia na Kanárskych ostrovoch), preto sa treba vopred informovať priamo v zariadení alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie.

 

 

 

Oficiálny dokument (vestník) španielskej vlády s podrobnosťami vstupu do krajiny

 

Cestovanie zo španielskej pevniny na Kanárske ostrovy alebo Baleárske ostrovy

Vzhľadom na to, že podmienky sa priebežne aktualizujú a menia, odporúčame byť v kontakte s regionálnou leteckou spoločnosťou a žiadať aktuálne informácie ohľadom potreby predložiť test pri vstupe zo Španielska na Kanárske a Baleárske ostrovy.

 

Informácie o opatreniach na jednotlivých Kanárskych ostrovoch

Informácie o opatreniach pri vstupe na Baleárske ostrovy

Je po príchode povinné rúško?

V Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška v interiéri, v prostriedkoch leteckej, námornej, autobusovej alebo železničnej dopravy, vrátane nástupíšť a staníc pre cestujúcich. Nedodržiavanie môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie dezinfekcie.

 

Povinnosť nosiť rúška neplatí v exteriéri  v prípade, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 m.

 

Je po príchode povinná karanténa?

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.

 

Aké sú podmienky pre deti do 12 rokov?

Pri vstupe do krajiny potrebujú mať vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko. Na území Španielska platí povinnosť pre deti nad 6 rokov nosiť rúška, okrem exteriéru, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 m. Deti od 12 rokov a viac sa riadia podmienkami pre vstup uvedenými na začiatku.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Informácie pre osoby infikované COVID-19 v španielskom jazyku

Informácie pre osoby, ktoré boli v kontakte s infikovanými osobami v španielskom jazyku

 

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva

Informácie na webovej stránke španielskej vlády

 

 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Informácie čerpané z MZV.sk


17/aug/2021

Posudok pre cudzineckú políciu BRATISLAVA

 

 • pracujeme každý pracovný deň od 07:30-11:30 Tehelná 26, Bratislava (4. poschodie, dvere 450) 

 • vyšetrenie cudzinca aj  BEZ OBJEDNANIA

 • objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  info@thclnic.sk

 

 • vyšetrenie cudzinca  na jednom mieste

 • lekársky posudok pre cudzineckú políciu do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

 • Sme zariadenie akceptované cudzineckou políciu

Tehelná 26, Bratislava 4. poschodie, dvere 450

Výnos:
Kontakt 

Posudok pre cudzineckú políciu BRATISLAVA

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

 

 


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.