Minimalist-Website-Launch-Computer-Mockup-Instagram-Post.jpg
24/okt/2022

Na Slovensku sa prvýkrát od roku 2016 vyskytla besnota. Veterinárny ústav Zvolen ju potvrdil u zastreleného jazveca v obci Jabloň (okres Humenné). Pre TASR to priblížil vedúci odboru zdravia a ochrany zvierat Martin Chudý zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Nevylúčil výskyt ďalších besných zvierat.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné za ohnisko nákazy vymedzila katastrálne územie obce Jabloň.

Zároveň vymedzila pásmo pozorovania, ktoré zahrňuje katastrálne územia obcí: Koškovce, Dedačov, Hankovce, Maškovce, Adidovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Vyšný Hrušov, Rovné, Zubné, Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Rokytov p/Humennom, Zbojné, Zbudské Dlhé, Hrabovec n/Laborcom, Brestov n/Laborcom, Radvaň n/Laborcom, Zbudská Belá, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Volica, Slovenské Krivé.

Pre uvedené obce, poľovné združenia pôsobiace v katastrálnych územiach týchto obcí a vlastníkom/držiteľom hospodárskych zvierat v ohnisku a zóne pozorovania boli uložené opatrenia podľa platného Národného programu eradikácie besnoty . Súčasťou programu sú aj informácie o právnom podklade programu, vymedzenie pojmov, poučenie o chorobe, diagnostika, diagnostika, systém hlásenia choroby, kontrolné mechanizmy, premiestňovanie zvierat vnímavých druhov, kompenzácie pri ozdravovaní, monitoring a prevencia, stratégia ozdravovania od besnoty v Slovenskej republike, opatrenia pri výskyte choroby, dezinfekcia, zrušenie nariadených opatrení, vakcinácia proti besnote, povinnosť a pravidlá vyšetrení zdravotného stavu zvierat, ktoré poranili človeka alebo zviera.“

Nakoľko ide o nebezpečnú zoonózu žiada ŠVPS SR  odbornú a laickú verejnosť o bdelosť a ostražitosť sledovanie pri sledovaní neobvyklých zmien správania domácich a voľne žijúcich zvierat, nedotýkať sa zvierat, ktoré nepoznáte resp. sú voľne žijúce. V prípade akýchkoľvek podozrení/ pochybností je nevyhnutné kontaktovať úradných príp. súkromných veterinárnych lekárov, starostov obcí alebo poľovné združenia.

Často sa stáva, že zviera poraní človeka. V takýchto prípadoch poranenia človeka zvieraťom je potrebné, aby vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval ho o tom, čo sa stalo lekára, ktorý nariadi ďalší postup.

 

zdroj. ŠVPS SR


Pink-Love-yourself-Positive-Motivation-Instagram-post-2.png
30/sep/2022

Cudzokrajné choroby Nitra

Lekárska prehliadka  pre cudzinca

Špitálska 13, Nitra

PONDELOK ŠTVRTOK 7:30-13:00

 

Lekársky posudok, ktorý sa dokladá na cudzineckú políciu potvrdzuje,  že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Lekárska prehliadka cudzinca Nitra čo najpohodlnejšie :

 

 • vyšetríme Vás aj bez objedanie

 • všetky vyšetrenia v rámci 1 hodiny a  jednej lokality

 • posudok do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 • všetko na jednom mieste

 • posudok Vám zašleme na políciu / adresu

 

Pre objednanie na konkrétny čas je potrebné poslať nasledovné údaje:

Meno priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu a národnosť.

 

objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  nitra@thclinic.sk

 

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Lekárska prehliadka cudzinca, posudok pre cudzineckú políciu Nitra

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra


service.jpg
01/sep/2022

Na vyšetrenia  pre cudzineckú políciu v  našej klinike Travel Health Clinic – klinika tropickej medicíny a cudzokrajných chorôb môžete prísť aj bez objednania
Nájdete nás v troch mestách:

Bratislava, Tehelná 26,  pracujeme  každý pracovný deň od  7:30 – 11:30,

Nitra, Špitálska 13 pracujeme  každý  pondelok a štvrtok od  7:30 – 11:30,

Žilina, Jánošíkova 4, pracujeme  každý  štvrtok a piatok  od  7:30 – 11:30,

 

Termíny na vyšetrenie pre cudzineckú políciu na presný čas? 

 • na non-stop linke +421 905 742 898 (používame   WhatsApp, Viber,) alebo
 • emailom na info@thclinic.skprosím špecifikovať miesto a dátum vyšetrenia.

Čo si treba priniesť v deň vyšetrenia pre cudzineckú políciu?

 

Na vyšetrenie pre cudzineckú políciu  je potrebné doniesť cestovný pas, vzorku stolice a vzorku moču.
Skúmavky kúpite v každej lekárni, prípadne ich môžete dostať aj u nás na klinike.
Čo robiť pred vyšetrením pre cudzineckú políciu?
Dodržiavať pitný režim – piť nesladené nápoje (čaj, voda), netreba prísť úplne na lačno, môžete si dať ľahké raňajky .

Výhody našej ambulancie.

 • Vyšetríme Vás aj bez objednania
 • Všetky vyšetrenia na jednom mieste
 • Rozprávame anglicky, rusky, ukrajinsky, arabsky, maďarsky, srbsky, slovensky
 • Lekársky posudok Vám zašleme na adresu alebo na políciu

Ako prebieha vyšetrenie?

 1. Registrácia- na recepcii sa registrujete vyplníte potrebné údaje, dohodneme  sa kam Vám  zašleme lekársky posudok. V prípade potreby sa dohodneme na ďlších veciach.
 2. Následne idete do odberovne – ambulancia pre  zdravotné sestry, kde odovzdáte vzorky, zdravotná sestra Vám zmeria, teplotu, tlak, výšku, váhu a zoberie krv. Po odbere ležíte v odberovom kresle, v prípade potreby Vám dáme vodu, hroznový cukor. Ak sa cítite dobre, idete do ambulancie lekára.
 3. V ambulancii Vás lekár vyšetrí, prejde  potrebnú anamnézu, spýta sa na váš zdravotný stav, očkovanie, rodinnú anamnézu,  spraví  výter z rekta a ďalšie. Vyšetrenie  sa môžu líšiť alebo byť doplnené aj o ďalšie vyšetrenie na základe epidemiologickej situácie z krajiny z ktorej prichádzate.
 4. Po vyšetrení absolvujete RTG vyšetrenie pľúc. Každé jedno naše pracovisko má nový RTG prístroj, ktorý je šetrný k Vášmu zdraviu. RTG je vždy situované v rámci jednej lokality.  RTG vyšetrenie sa nerobí tehotným ženám a deťom do 6 rokov.
 5. Po RTG vyšetrení odchádzate domov.
 6. Posudok vystavujete do 5 pracovných dní. Posudok Vám zašleme na adresu polície alebo Vašu adresu, alebo si poň môžete prísť osobne.
 7. Sme stu pre Vás! Ak Vám náhodou bude zistená choroba ktorá ohrozuje verejné zdravie, budeme Vás o tom  informovať, následne Vám odporučíme ďalší postup.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás  môžete kedykoľvek  obrátiť. 

 • na non-stop linke +421 905 742 898 (používame   WhatsApp, Viber,)
 • emailom na info@thclinic.sk

Black-and-White-Minimalist-News-Promotion-Youtube-Thumbnail-2-1200x675.jpg
08/aug/2022

 

Vstup do krajiny – Covid-19

Všetky medzinárodné letiská sú v štandardnom režime.

Pri vstupe do krajiny sa pre všetky osoby staršie ako 12 rokov vyžaduje potvrdenie o kompletnom očkovaní a negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín, resp. negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín a súčasne vyplnenie vyhlásenia o zdravotnom stave.

Cestujúcim, ktorí sa nepreukážu potvrdením o očkovaní, nebude vstup do krajiny umožnený.

Informácie aktualizované k 5.8.2022

Čeprané mzv.sk


Black-and-White-Minimalist-News-Promotion-Youtube-Thumbnail-1200x675.jpg
05/aug/2022

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 23. júla 2022 vyhlásila epidémiu opičích kiahní za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Epidémia sa k tomuto dátumu týkala 75 štátov a teritórií, zaznamenaných bolo celkovo vyše 16-tisíc prípadov, pričom v piatich prípadoch v africkom regióne došlo k úmrtiu.


Medzi dotknutými krajinami s výskytom opičích kiahní je aj Slovensko.

Opičie kiahne síce nie sú nové ochorenie, no výskyt prípadov mimo endemických území Afriky oprávnene vyvoláva odborný záujem, či priamo znepokojenie. Priebežne preto prebiehajú odborné diskusie na medzinárodnej úrovni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a vhodnej forme prevencie.


Cieľom vyhlásenia WHO je systémovo napomôcť lepšej medzinárodnej koordinácii, ochrane pred ochorením, dôslednejšej kontrole výskytu a zjednotiť globálnu reakciu na ochorenie, ktoré predstavuje ohrozenie verejného zdravia na medzinárodnej úrovni.


Informácie o opičích kiahňach


Inkubačný čas
ochorenia je 6 – 13 dní, avšak môže byť až 5 – 21 dní.

Prenos: Vírus sa dostáva do organizmu dýchacími cestami, sliznicami alebo pri poranení kože.

 

K prenosu z človeka na človeka dochádza

 • priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami),
 • telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (face-to-face),
 • nepriamo, napr. kontaminovanou posteľnou bielizňou, oblečením, uterákmi, riadom.


Klinické príznaky: 

Ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke ako sú

 • horúčka,
 • únava,
 • bolesti svalov,
 • zimnica,
 • opuch lymfatických uzlín.

Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri výskyte týchto príznakov.

Do troch dní od nástupu vyššie uvedených nešpecifických príznakov sa obvykle objavuje už aj vyrážka typická pre opičie kiahne. Výsyp nemusí byť rozsiahly, často sa objavujú prípady len s niekoľkými léziami, alebo len jednou, ktoré sa ďalej nerozširujú. Vyrážky sa môžu objaviť na tvári, v ústach, v genitálnej oblasti, na dlaniach, chodidlách. Taktiež sa zaznamenali prípady, keď sa nešpecifické príznaky (horúčka, zimnica,…) objavili až po výsype.

Po odpadnutí poslednej chrasty je človek neinfekčný, príznaky zvyčajne zmiznú do 2 až 4 týždňov.

mpxv_zaklad
Manažment prípadov:

Každé ochorenie a podozrenie z ochorenia musí vyšetriť lekár, ktorý posúdi riziko závažnosti priebehu ochorenia. Osoby s vyšším rizikom závažného priebehu ochorenia si môžu vyžadovať hospitalizáciu a/alebo liečbu antivirotikami.

Choré osoby:

 • sú poučené o dodržiavaní izolácie až do odpadnutia poslednej chrasty, vyhýbajú sa telesnému kontaktu s inými osobami (napr. dotyk kože na kožu, sexuálna aktivita, objímanie, bozkávanie, dlhý osobný kontakt v uzavretom priestore a pod.),
 • používajú individualizované pomôcky (uteráky, posteľnú bielizeň, oblečenie, príbory, taniere a poháre), ktoré sa nesmú miešať s predmetmi ostatných členov domácnosti,
 • monitorujú svoj zdravotný stav,
 • izoláciu by mali prerušiť len v nutnom prípade (napr. návšteva lekára, nevyhnutná zdravotná vychádzka) s podmienkou prekrytia výsypu (dlhý rukáv a dlhé nohavice) a prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom,
 • sa vyhýbajú kontaktu s domácimi zvieratami (cicavce, hlodavce a iné).

Úzke kontakty zahŕňajú najmä sexuálnych partnerov, osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo kohokoľvek, kto prišiel do kontaktu s posteľnou bielizňou alebo oblečením chorých. Je potrebné, aby boli kontakty poučené, ako si majú sami denne monitorovať zdravotný stav, merať telesnú teplotu a sledovať klinické príznaky ochorenia počas 21 dní od poslednej expozície. Ak sa u kontaktov objavia klinické príznaky ochorenia, je nutné, aby sa izolovali, s výnimkou potreby lekárskeho vyšetrenia alebo testovania. Ďalší postup následne určí lekár.

informative čerpané: www.uvzsr.sk


Oranzova-a-modra-Hora-Biblicke-verse-Prispevok-na-Instagram.jpg
02/aug/2022

Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu

Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu,  že cudzinec netrpí chorobou ktorá ohrozujúcou verejné zdravie.

 • vyšetríme Vás v Bratislave, v Nitre, v Žiline
 • vyšetríme Vás aj bez objednania
 • všetko na jednom mieste
 • posudok do 5 pracovných dní
 • posudok Vám zašleme na adresu alebo polície

Čo priniesť v deň vyšetrenia?

 • Platný cestovný pas
 • Vzorku stolice (skúmavku na stolicu si môžete kúpiť v lekárni, alebo Vám dáme na recepcii)
 • Všetko ostatné vyriešime na mieste

Vyšetrenie cudzincov  Bratislava

Poliklinika Tehelná

Tehelná 26, Bratislava

 1. poschodie dvere 450
Pondelok – Piatok
 • pracujeme každý pracovný deň
 • vyšetríme Vás aj bez objednania od 7:30-11:30
 • všetko na jednom mieste
 • posudok do 5 pracovných dní
 • info@thclinic.sk

Vyšetrenie  cudzincov  Nitra

Poliklinika Sv. Medarda

Špitálska 13, Nitra

Pondelok a Štvrtok 
 • pacujeme každý pondelok
 • vyšetríme Vás aj bez objednania od 7:30-11:30
 • všetky vyšetrenia v jednej lokalite
 • posudok do 5 pracovných dní
 • nitra@thclinic.sk

Vyšetrenie cudzincov   Žilina

Poliklinika Krankas

Jánošíkova 4, Žilina

Štvrtok – Piatok
 • pracujeme každý štvrtok a piatok
 • vyšetríme Vás aj bez objednania od 7:30-11:30
 • všetky vyšetrenia v jednej lokalite
 • posudok do 5 pracovných dní
 • zilina@thclinic.sk

 

KONTAKT

info@thclinic.sk

+421 905 742 898 používame What’sApp, Viber

 


18/jan/2022

Lekárska prehliadka cudzinca  za účelom vydania posudku pre cudzineckú políciu Žilina

 Jánošíkova 4, Žilina 

 

Lekársky posudok, ktorý sa dokladá na cudzineckú políciu potvrdzuje,  že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Lekárska prehliadka cudzinca Žilina čo najpohodlnejšie každý ŠTVRTOK – PIATOK

 

·         vyšetríme Vás aj bez objedanie

·         všetky vyšetrenia na jednom mieste

·         posudok do 5 pracovných dní

·         vyšetrujeme aj deti

·         posudok Vám zašleme

·         vysoko kvalifikovaný personál

 

Pre objednanie na konkrétny čas je potrebné poslať nasledovné údaje:

Meno priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu a národnosť.

 

objednávanie na konkrétny čas

o    Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

o     zilina@thclinic.sk

 

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Lekárska prehliadka cudzinca, posudok pre cudzineckú políciu Nitra

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra

 

 

 

 

 


18/jan/2022

Lekárska prehliadka cudzinca  za účelom vydania posudku pre cudzineckú políciu

NITRA

 

Špitálska 13, Nitra PONDELOK ŠTVRTOK

 

ŠTUDENT 140 €

NORMÁLNA CENA 149 €

DIEŤA DO 6 ROKOV 135 €

 

Lekársky posudok, ktorý sa dokladá na cudzineckú políciu potvrdzuje,  že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Lekárska prehliadka cudzinca Nitra čo najpohodlnejšie :

 

 • vyšetríme Vás aj bez objedanie

 • všetky vyšetrenia v rámci 1 hodiny a  jednej lokality

 • posudok do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 

Pre objednanie na konkrétny čas je potrebné poslať nasledovné údaje:

Meno priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu a národnosť.

 

objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  nitra@thclinic.sk

 

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Lekárska prehliadka cudzinca, posudok pre cudzineckú políciu Nitra

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra


12/jan/2022

Lekársky posudok pre cudzineckú políciu – vyšetrenie cudzincov   NITRA

 

 

AJ bez objednania Špitálska 13,Nitra

 

 • pracujeme PONDELOK a ŠTVRTOK  od 07:30-13:00

 • objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  nitra@thclinic.sk

 • vyšetrenie cudzincov v Nitre  na jednom mieste

 • posudok do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

Sme zariadenie akceptované cudzineckou políciu

 

Vyšetrenie cudzincov Nitra 

Špitálska 13, Nitra (Poliklinika Sv. Medarda)

 

 

Objednávanie:

Pre vyšetrenie pre potreby cudzineckej polície je potrebné poslať na email: nitra@thclinic.sk, identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu, preferovaný dátum kedy potrebujete vyšetrenie. .

Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Kontaktujte nás  TU

Dôležité upozornenie

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR  

Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Vyšetrenie cudzincov Nitra


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.