Prečo práve my?


Stojí za to prísť k nám

Výhody


OBJEDNANIE NA URČITÝ ČAS

Nemusíte dlho čakať, alebo naopak, vezmeme Vás aj bez objednania.


BEZPLATNÉ PARKOVANIE

Na parkovisku Polikliniky je možné parkovať 1 hod. zdarma, väčšinou vyšetrenie dlhšie netrvá.


CUDZIE JAZYKY

U nás sa dohovoríte slovensky, ukrajinsky, rusky, anglicky, maďarsky a arabsky.


PLATBA KARTOU

U nás sa dá platiť v hotovosti aj kartou.


ODOSIELANIE POŠTOU

Lekársky posudok môžme polať priamo na cudzineckú políciu, nemusíte preň chodiť osobne


ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Vyšetrenia, odberov ani očkovania u nás sa nemusíte báť.01234567890

ROKY S VAMI

Sme novotvorená klinika cudzokrajných chorôb.


01234567890

LEKÁRI

Špecializujeme sa na očkovanie, infekčné a tropické choroby.01234567890

CUDZÍCH JAZYKOV

Vďaka nášmu medzinárodnému tímu sa nemusíte obávať, že by ste sa nedohovorili.


0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

SPOKOJNÝCH KLIENTOV

Aj napriek krátkemu pôsobeniu sme si získali dôveru mnohých domácich aj zahraničných pacientov.NÁŠ TÍMInfektológ

MUDr. Azzaden Shunnar


Narodil som sa v Dubaji. Štúdium na lekárskej fakulte v Bratislave som ukončil v roku 2004, po ukončení štúdia som sa rozhodol pracovať v Jordánsku, kde som pôsobil ako v súkromnom centre „Arab Medical center“, so zameriavaním na kardiológiu, kardiochirúrgiu ale aj iné odbory. V roku 2008 som sa vrátil na Slovensko za rodinou, našiel som po návrate miesto na lekárskej fakulte kde som študoval, a to ako odborný asistent v oblasti mikrobiológie, ale v roku 2010 som zmenil zameranie na infektológiu, z čoho som aj získal atestáciu v roku 2013, na klinike infektológie a geografickej medicíne som pôsobil 9 rokov, a v posledných 5 rokov som viedol centrum pre liečbu HIV/AIDS v Bratislave až do začiatku roka 2019, vtedy som sa rozhodol založiť tuto ambulanciu so zameraním na tropickú medicínu pre cestovateľov.
Tropická medicína

Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.


Od ukončenia Lekárskej fakulty UK sa venujem tropickej a cestovnej medicíne. Pôsobila som ako lekár na mnohých zahraničných zdravotníckych projektoch v Ázii a Afrike. Od roku 2009 pomáham najmä cestovateľom. Som členom Medzinárodnej spoločnosti cestovnej medicíny, Európskej spoločnosti cestovnej medicíny a Európskej spoločnosti tropickej medicíny, čo mi umožňuje mať najaktuálnejší prehľad o epidemiologickej situácii vo svete, ako aj o nových štandardoch v cestovnej medicíne.
Sestra

Mgr. Karin Nagyová


Od ukončenia štúdia som pôsobila na Infekčnej klinike.

GALÉRIA

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.