Čierny kašel

03/04/2024 by Peter Jozefik
Blue-Yellow-and-Red-Person-Sneezing-Etiquette-Facebook-Post.png

 

Čierny kašeľ vyvolal v posledných dňoch opäť pozornosť ľudí. Na toto ochorenie sme už takmer zabudli. Čo je vlastne čierny kašeľ (Pertussis)

Čierny kašeľ je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest. Vyznačuje sa charakteristickými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek alebo nosič. Ide o kvapôčkovú infekciu, pričom pôvodcu nákazy vylučuje chorý človek 3 až 4 dni pre objavením sa klinických príznakov.

Je možné ochorenie liečiť

Včasne zahájená liečba je veľmi dôležitá. Účinným liekom sú antibiotiká, ktoré významne znížili výskyt komplikácií po tomto ochorení. Súčasťou liečby je aj tlmenie príznakov najmä kašľa.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

V rokoch 2009-2015 sa zaznamenal vzostup chorobnosti na pertussis. Novovzniknuté prípady boli zaznamenané hlavne v skupine 15 až 19-ročných adolescentov. Na pertussis bolo hlásených v priebehu roku 2020, 700 ochorení, chor. 12,84/100 000. Jedná sa o rovnaký výskyt ako v roku 2019. Oproti päťročnému priemeru je to nárast o 85 %.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Pertussis sa vyskytuje na celom svete. V roku 2018 sa napríklad celosvetovo vyskytlo viac ako 151 000 prípadov ochorenia. ‎Je náročné porovnať frekvenciu čierneho kašľa v rôznych krajinách, pretože sa používajú rôzne metodiky diagnostiky čierneho kašľa. ‎

Ako sa čierny kašeľ šíri?

Čierny kašeľ sa prenáša kvapôčkovou infekciou, keď infikovaná osoba kašle. Čierny kašeľ môže šíriť aj osoba, ktorá má len miernu formu choroby, alebo nakazená osoba, ktorá je bez akýchkoľvek príznakov. Často sa stáva, že starší súrodenci a rodičia, ktorí môžu byť nosičmi baktérií, prinesú chorobu domov a nakazia dieťa v domácnosti.

 

Ako sa dá predchádzať čiernemu kašľu?

Najdôležitejším spôsobom predchádzania čiernemu kašľu je úplná imunizácia. Očkovacia látka proti čiernemu kašľu sa zvyčajne podáva v rámci kombinovaného očkovania proti záškrtu a tetanu (často v kombinácii aj s očkovacou látkou proti poliomyelitíde, Haemophilus influenzae a hepatitíde B). Prvý cyklus 2 –  3 dávok sa zvyčajne podáva v období od dvoch do 12 mesiacov podľa národného očkovacieho kalendára. Tretia a štvrtá dáka sa odporúča vo veku od 11 do 24 mesiacov a ďalšia dávka v období medzi tretím a siedmym rokom života.

Niektoré krajiny EÚ/EHP odporúčajú v prípade dospievajúcich, dospelých a/alebo žien počas tehotenstva preočkovanie, ktorým aj deti po narodení získavajú dočasnú ochranu. V niektorých krajinách sa takisto odporúča preočkovanie nechránených žien krátko po pôrode, aby sa znížilo riziko prenosu tejto choroby na deti.

Ako sa čierny kašeľ lieči?

Na liečbu čierneho kašľa a predchádzanie ďalšiemu šíreniu tejto choroby sa môžu použiť antibiotiká. Aby však liečba bola čo najúčinnejšia, je nevyhnutné, aby sa začala v rannom štádiu choroby, počas prvého jedného až dvoch týždňov pred objavením epizód početných rýchlych zakašľaní.

.

 

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.