Ag, PCR, protilátky, očkovanie, long covid

COVID-19

MOMENTÁLNE NEPOSKYTUJEME – OČKOVANIE A TESTOVANIE NA COVID-19

 Antigénový test COVID-19

Refistračný formulár na test


Protilátky IgG, IgM proti SARS-CoV2

Registračný formulár na test


Long COVID / dlhodobý COVID

Viac informácií

Naša ambulancia Vám ponúka konzultáciu a vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu.

Nakoľko ešte nie je dostupná kauzálna liečba, ponúkame podpornú a symptomatickú terapiu, pomáhame predchádzať zhoršovaniu stavu.

Plánujeme realizáciu epidemiologických, diagnostických a intervenčných štúdiíPfizer-Biontech

Očkovanie proti COVID-19

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.