Postkovidový syndróm

Long Covid

U niektorých osôb po prekonaní Covid pretvávajú rôzne ťažkosti. najčastejšie je to únava, problémy s dýchaním, bolesti hlavy, palpitácie, kožné zmeny. Ak pretrvávajú viac ako 12 týždňov, ide o postkovidový syndróm, resp. Long Covid.

Naša ambulancia Vám ponúka lekárske a základné laboratórne vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu, a prípadnej potreby vyšetrenia u špecialistu.

Nakoľko patogenéza ochorenia je ešte nejasná, nie je známa kauzálna liečba. Pacientov liečime zatiaľ symptomaticky, poskytujeme rady ohľadne zmeny stravovania, fyzickej záťaže a pod.

Cenník

Nakoľko nie sme zmluvnými partnermi posťovní, orientačné ceny vyšetrení sú nasledovné:

lekárska prehliadka 20,- eur

laboratórne vyšetrenia – krvný obraz, biochémia, moč – podľa ťažkostí – cca 40 eur

RTG hrudníka 15,- eur.

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.