Postkovidový syndróm

Long Covid

U niektorých osôb po prekonaní Covid pretvávajú rôzne ťažkosti. najčastejšie je to únava, problémy s dýchaním, bolesti hlavy, palpitácie, kožné zmeny. Ak pretrvávajú viac ako 12 týždňov, ide o postkovidový syndróm, resp. Long Covid.

Naša ambulancia Vám ponúka lekárske a základné laboratórne vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu, a prípadnej potreby vyšetrenia u špecialistu.

Nakoľko patogenéza ochorenia je ešte nejasná, nie je známa kauzálna liečba. Pacientov liečime zatiaľ symptomaticky, poskytujeme rady ohľadne zmeny stravovania, fyzickej záťaže a pod.

Cenník

Nakoľko nie sme zmluvnými partnermi posťovní, orientačné ceny vyšetrení sú nasledovné:

lekárska prehliadka 20,- eur

laboratórne vyšetrenia – krvný obraz, biochémia, moč – podľa ťažkostí – cca 40 eur

RTG hrudníka 15,- eur.

Long COVID – Návod na prežitie

V návode sme sa pre Vás pokúsili zosumarizovať najaktuálnejšie poznatky o Long Covid. Žiaľ ani po roku pandémie stále presne nevieme čo to je, koľko ľudí ním trpí a ako sa lieči. 

Čo je Long Covid?

Long Covid/ Dlhý Covid je multisystémové ochorenie, keď po niekoľkých týždňoch/ mesiacoch od akútnej infekcie SARS CoV-2 pretrvávajú rôzne príznaky, a to nezávisle od priebehu akútneho štádia choroby.

Viac TU

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.