Long Covid/ Dlhý Covid je multisystémové ochorenie, keď aj po niekoľkých týždňoch,  mesiacoch, ale aj dvoch rokoch od akútnej infekcie SARS CoV-2 pretrvávajú rôzne príznaky, a to nezávisle od priebehu akútneho štádia choroby. Môže mať mierny, ale aj závažný priebeh. Postihuje približne 10- 20% infikovaných, vyskytuje sa častejšie u žien, a takisto aj u detí. 

Pravdepodobnou príčinou je pretrvávanie vírusu SARS-Cov 2 alebo jeho častí v rezervoári, jeho reaktivácia, tvorba autoprotilátok, pretrvávajúca aktivácia imunitnej odpovede (vrátane mastocytov), cytotoxické pôsobenie T-lymfocytov, chýbanie istej podskupiny protilátok, zápal cievnej výstelky a vznik krvných mikrozrazenín, reaktivácia iných patogénov, ale aj priame postihnutie centrálnych a periférnych nervov. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov predpokladáme kombináciu týchto mechanizmov. 

Podporná skupina pre pacientov s ťažkosťami trvajúcimi viac ako dva mesiace:  https://www.facebook.com/groups/longcovidczsvk


Pre pacientov

Long COVID- Návod na prežitie
Viac

Pre lekárov

Ako pomôcť pacientovi s Long COVID
Viac


Literatúra

Viac

Informačné materiály

Viac

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.