2.jpg

Vyšetrenie Cudzincov na Slovensku: Zákonná Požiadavka pre Bezproblémový Pobyt

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definuje požiadavky na vyšetrenie cudzincov, a to najmä v § 47 ods. 5. Táto ustanovenie ukladá povinnosť absolvovať určité lekárske vyšetrenie pred udelením povolenia na pobyt či pracovného víza.

Jedným z kľúčových poskytovateľov týchto vyšetrení je naša spoločnosť  Travel Health Clinic, disponujúca pobočkami v Bratislave, Žiline a Nitre. Naše kliniky sú plne vedomé o legislatívnych požiadavkách a ponúkajú cudzincom možnosť podstúpiť potrebné lekárske vyšetrenie v súlade so zákonom.

§ 47 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov explicitne stanovuje, že cudzinci, ktorí žiadajú o povolenie na prechodný  pobyt, dlhodobý pobyt  alebo pracovné povolenie, musia absolvovať lekárske vyšetrenie. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby cudzinci neohrozovali verejné zdravie na území Slovenska.

Naša spoločnosť Travel Health Clinic v Bratislave, Žiline a Nitre je schopná poskytnúť kompletné lekárske vyšetrenie, vrátane očkovania, krvných testov a ďalších nevyhnutných diagnostických postupov. Náš  tím skúsených lekárov sa špecializuje na cestovnú medicínu a s osobitným dôrazom na potreby cudzincov.

Travel Health Clinic  zabezpečuje, že vyšetrenia pre cudzincov sú vykonávané spoľahlivo a efektívne. Travel Health Clinic v Bratislave, Žiline a Nitre predstavuje spoľahlivého partnera pre cudzincov, ktorí chcú začať svoj pobyt na Slovensku. S výhodou dostupných pobočiek v rôznych častiach krajiny sa zabezpečuje ľahký prístup pre všetkých žiadateľov.

Absolvovanie lekárskeho vyšetrenia v súlade so zákonom je kľúčovým krokom pre bezproblémový pobyt cudzincov na Slovensku. Travel Health Clinic stojí pripravená pomôcť cudzincom pri splnení tejto zákonnej povinnosti.

 

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.