Posudok pre cudzineckú políciu Bratislava

17/08/2021 by Peter Jozefik

Posudok pre cudzineckú políciu BRATISLAVA

 

 • pracujeme každý pracovný deň od 07:30-11:30 Tehelná 26, Bratislava (4. poschodie, dvere 450) 

 • vyšetrenie cudzinca aj  BEZ OBJEDNANIA

 • objednávanie na konkrétny čas

  • Non-stop linka +421 905 742 898 (používame aj WhatsApp, Viber)

  •  info@thclnic.sk

 

 • vyšetrenie cudzinca  na jednom mieste

 • lekársky posudok pre cudzineckú políciu do 5 pracovných dní

 • vyšetrujeme aj deti

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

 • Sme zariadenie akceptované cudzineckou políciu

Tehelná 26, Bratislava 4. poschodie, dvere 450

Výnos:
Kontakt 

Posudok pre cudzineckú políciu BRATISLAVA

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

 

 

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.