Španielsko od dnešného dňa zaradilo Slovensko medzi štáty s vysokým rizikom nákazy.

20/09/2021 by Peter Jozefik

Španielsko zaradilo celé územie Slovenska do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy.

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe od 20. do 26. septembra 2021:

 

1. Sanitárny formulár (platí pre všetkých cestujúcich)

Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori predkladáte:

Vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko osobitne pre každú vstupujúcu osobu (aj deti). Vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom (keďže sa uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.).

 

Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu – SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Formulár je v 4 jazykových mutáciách (po anglicky, nemecky, francúzsky a španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste. Informácie, ktoré uvediete, musia byť pravdivé. Španielske orgány si vyhradzujú právo na vyvodenie zodpovednosti v prípade uvedenia nepravdivých informácií.

 

V prípade, že sa vám aplikácia zasekne alebo niečo neviete vyplniť, kontaktujte číslo +34 910 50 30 50 – k dispozícii denne v angličtine alebo španielčine, v pondelok až nedeľu od 8:00 do polnoci aj v nemčine alebo francúzštine. Príp. je možné zaslať e-mail na spth@sanidad.gob.es – odporúča sa urobiť fotografiu obrazovky s chybovým hlásením. V predmete e-mailu uveďte, či sa registrujete priamo na webe alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

2. Pre vstup a zotrvanie v krajine je tiež požadovaný jeden z nasledovných dokumentov (platí pre všetkých od 12 rokov)

  • test alebo
  • očkovací preukaz alebo
  • potvrdenie o prekonaní COVID-19.

Uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť originál, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a môžu byť predložené v papierovej alebo elektronickej podobe (aplikácia).

1. Ak budete predkladať test – PCR test (RT-PCR) alebo antigénový test s negatívnym výsledkom

POZOR, test nemôže byť starší viac ako 48 hodín – ak je to antigénový test resp. 72 hodín – ak je to PCR test od jeho absolvovania, potvrdenie sa predkladá v angličtine/španielčine/nemčine/francúzštine alebo v úradne vyhotovenom preklade do týchto jazykov; musí obsahovať meno a priezvisko, dátum odberu vzorky, typ testu, označenie krajiny a laboratória/zdravotníckej organizácie, ktorá test vykonala, výsledok a pod.

2. Ak budete predkladať očkovací preukaz:

Platí  pre osoby, ktoré sú už zaočkované oboma dávkami vakcíny schválenej v EÚ (EMA) alebo tie, ktoré uznáva WHO.
Kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom (tj. druhá vakcína podaná pred 14 a viac dňami).
3. Ak budete predkladať potvrdenie o prekonaní COVID-19

Osvedčenie/potvrdenie napr. od ošetrujúceho lekára predkladáte najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, max. však 180 dní po jeho vydaní

Musí obsahovať údaje:

  • meno a priezvisko
  • dátum odberu prvého pozitívneho testu na SARS-CoV-2
  • typ testu (pozor, musí byť založený na molekulárnych technikách, tj.  RT-PCR, nie antigénový)
  • vydávajúca krajina

 

Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 °C) a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich.

 

Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy. Taktiež je možné, že od cestujúcich budú vyžadovať test alebo potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia niektoré ubytovacie zariadenia (napr. licencované zariadenia na Kanárskych ostrovoch), preto sa treba vopred informovať priamo v zariadení alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie.

 

 

 

Oficiálny dokument (vestník) španielskej vlády s podrobnosťami vstupu do krajiny

 

Cestovanie zo španielskej pevniny na Kanárske ostrovy alebo Baleárske ostrovy

Vzhľadom na to, že podmienky sa priebežne aktualizujú a menia, odporúčame byť v kontakte s regionálnou leteckou spoločnosťou a žiadať aktuálne informácie ohľadom potreby predložiť test pri vstupe zo Španielska na Kanárske a Baleárske ostrovy.

 

Informácie o opatreniach na jednotlivých Kanárskych ostrovoch

Informácie o opatreniach pri vstupe na Baleárske ostrovy

Je po príchode povinné rúško?

V Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška v interiéri, v prostriedkoch leteckej, námornej, autobusovej alebo železničnej dopravy, vrátane nástupíšť a staníc pre cestujúcich. Nedodržiavanie môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie dezinfekcie.

 

Povinnosť nosiť rúška neplatí v exteriéri  v prípade, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 m.

 

Je po príchode povinná karanténa?

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.

 

Aké sú podmienky pre deti do 12 rokov?

Pri vstupe do krajiny potrebujú mať vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko. Na území Španielska platí povinnosť pre deti nad 6 rokov nosiť rúška, okrem exteriéru, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 m. Deti od 12 rokov a viac sa riadia podmienkami pre vstup uvedenými na začiatku.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Informácie pre osoby infikované COVID-19 v španielskom jazyku

Informácie pre osoby, ktoré boli v kontakte s infikovanými osobami v španielskom jazyku

 

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva

Informácie na webovej stránke španielskej vlády

 

 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Informácie čerpané z MZV.sk

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.