Slovenská republika dôsledne sleduje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 koronavírus

04/03/2020 by Peter Jozefik
83045984_858686614559032_7318852803298852864_o.jpg
Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR epidemiologickú situáciu denne monitorujú. Výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírus ) nebol k  dňu 3.3.2020  na Slovensku potvrdený, doteraz všetky preverené vzorky boli negatívne.

Úrad verejného zdravotníctva SR prosí občanov, aby sa nešírili poplašné správy o pozitívnych vzorkách v súvislosti s novým korona vírusom COVID-19  Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR uisťuje občanov, že okamžite informujú a budú informovať  o všetkých aktuálnych informáciách prostredníctvom médií, sociálnych sietí a na svojich domovských webových portáloch.

Príznaky COVID-19
 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava

Najbežnejšie príznaky COVID-19 ( koronavírus )  sú horúčka, únava a suchý kašeľ. Niektorí pacienti môžu mať bolesti svalov, hlavy, upchatie nosa, výtok z nosa, bolesť hradla alebo hnačku. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a začínajú postupne.

Cestujúci, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, by mali monitorovať príznaky počas 14 dní a riadiť sa vnútroštátnymi protokolmi prijímajúcich krajín.

Po návrate zo zasiahnutých krajín:

 •  kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
Odporúčania pre medzinárodných cestujúcich

WHO upozorňuje cestujúci, ktorí sú chorí, vyhnúť sa  cestovaniu do postihnutých oblastí COVID-19 ( koronavírus ), najmä pre starších cestujúcich a ľudí s chronickými chorobami alebo základnými zdravotnými problémami.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje občanov, že každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové.

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

 • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
Call centrá:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Zoznam krajín, ktoré majú potvrdený prípad ochorenie COVID -19 koronavírus

Aktuálna situácia na Slovenku COVID -19 – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Kľúčové slová:  koronavírus, COVID-19

 

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.