Na Slovensku potvrdili prvý prípad koronavírusu COVID-19

06/03/2020 by Peter Jozefik
COVID-19-1-1200x578.png
Na Slovensku dnes 06.03.2020 bol  zaznamenaný  prvý prípad ochorenia COVID-19 (koronavírus). Ide o 52 ročného muža z okolia Bratislavy. Najväčšou pravdepodobnosťou nie je pacientom nula, nakoľko v zahraničí nebol,  ide teda  o sekundárny prenos ochorenia.  Syn muža nakazeného ochorením s COVID-19 (koronavírus) sa zdržiaval v oblasti s výskytom  nového ochorenia pred niekoľkými týždňami.
Úrad verejného zdravotníctva spolu s Univerzitnou nemocnicou Bratislavy postupujú v zmysle usmernenia hlavného hygienika a vykonávajú protiepidemické opatrenia, zisťujú epidemiologickú anamnézu, zisťujú  osoby, s ktorými prešiel infikovaný muž do kontaktu a zabezpečujú ďalšie potrebné preventívne opatrenia.
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na možný nárast výskytu ochorenia COVID-19 (koronavírus)
Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozorňuje obyvateľov a zdôrazňuje, že situácia na Slovensku je pod kontrolou. Ďalej upozorňuje: „V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, alebo ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a objavili sa u vás príznaky podobné ochoreniu COVID-19, teda kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hlavy a únava, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.“
Dôležité informácie pre občanov:
 • dôkladné a časté umývanie rúk  mydlom a teplou vodou. Na dezinfekciu môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • nedotýkať sa s neumytými rukami očí, nosa a úst, pri kašli  používať jednorázové papierové utierku
 • vyhýbať sa kontaktu s ľuďmi s príznakmi chrípky a nádchy
 • v prípade choroby, kontaktujte svojho ošetrujúceho  lekára, ktorý určí ďalší proces liečby
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška má význam u chorej osoby s respiračným ochorením a u zdravej osoby, ktorá sa zdržiava v blízkosti človeka s respiračným ochorení.

 

Po návrate zo zasiahnutých krajín:
 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša
 • Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, bude osoba za prísnych preventívnych podmienok odoslaná  na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
Laboratórnu diagnostiku Slovenská republika rozširuje aj na ďalšie dve regionálne úrady. Ide o regionálny úrad v Banskej Bystrici a v Košiciach.
Rezort zdravotníctva nezanedbáva informovanosť občanov v súvislosti s ochorením COVID-19, v spolupráci s ÚVZ SR zriadil nepretržité call centrum vo všetkých regiónoch Slovenska. Odborníci na 9 telefonických linkách s nepretržitou činnosťou poskytujú verejnosti všetky potrebné informácie:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk

ďalšie potrebné aktuálne  informácie nájdete na stránke Úrad verejného zdravotníctva SR

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.