Očkovanie proti COVID-19

29/04/2021 by Peter Jozefik

Do čakárne na očkovanie proti COVID-19 sa môžu prihlásiť všetci od 16+.

Registrácia na očkovanie proti COVID-19 :  https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

 

Rezort zdravotníctva stanovil pravidlá na očkovanie občanov SR a cudzincov. Nárok na očkovanie proti Covid-19 má občan SR, ale aj cudzinec, ktorý platí zdravotné poistenie u nás. Očkovať  je možné aj občana inej krajiny EÚ, musí však mať v SR registrovaný formulár S1. To znamená, že držiteľ formuláru S1 si ho musí zaregistrovať na akejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne na Slovensku. Po zaregistrovaní formuláru zadá poisťovňa požiadavku na výrobu preukazu s označením EÚ. Až po vyhotovení preukazu a jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania.

Aktuálne nemajú nárok na očkovanie , ľudia z tretích krajín bez platieb do nášho verejného zdravotného systému poistenia. Legislatívna úprava umožňuje ministerstvu rozšíriť zoznam osôb s úhradou očkovania. Očkovanie proti COVID-19 ako samoplatca nie je možné.

Nárok na očkovanie proti COVID-19 majú osoby nad 16 rokov, ktoré sú:  

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR Preukaz poistenca
Občan SR verejne zdravotne poistený v SR s dlhom na poistnom/neplatič

 

Preukaz poistenca

 

Občan SR platiaci verejné zdravotné poistenie v inom štáte EÚ s bydliskom v SR (formulár S1) Preukaz poistenca s označením EU* (tento mal nárok na očkovanie aj pred zmenou legislatívy)
Občan SR bez zdravotného poistenia v SR. Občiansky preukaz, alebo pas vydaný SR
ÉU poistenec s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (formulár S1) Preukaz poistenca s označením EU
Cudzinec zdravotne poistený v SR. Preukaz poistenca
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť obchodovania s ľuďmi v programe MV SR Špeciálny preukaz VšZP vydaný danej osobe
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR, ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý vykonáva prácu v nemocnici. Pracovná zmluva s nemocnicou a potvrdenie o štúdiu na VŠ

 

Informácie čerpané z www.korona.gov.sk

 

Očkovanie proti COVID-19

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.