Ako  bude vyzerať cestovanie v lete v rámci EÚ ?

18/03/2021 by Peter Jozefik
EU_Green_Certificate.jpg
Európska komisia dnes predložila návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie COVID-19.
Digitálne zelené osvedčenie (zaužívané aj ako COVID pas) bude dôkazom o tom
že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19
má negatívny výsledok testu
alebo ochorenie COVID-19 prekonala.

Takzvaný Covid pas  bude k dispozícii bezplatne v digitálnom alebo papierovom formáte.

Bude obsahovať QR kód na zaistenie bezpečnosti a pravosti certifikátu.
Európska komisia vybuduje digitálnu bránu, cez ktorú bude   možné overiť všetky osvedčenia v celej EÚ.

Členské štáty budú naďalej zodpovedné za rozhodnutie o tom, od ktorých obmedzení v oblasti verejného zdravia vzťahujúcich sa na cestujúcich upustia, ale takéto výnimky budú musieť uplatňovať rovnakým spôsobom aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi digitálneho zeleného certifikátu.

 

Kľúčové prvky nariadenia, ktoré dnes Komisia navrhuje:

Dostupné a bezpečné osvedčenia pre všetkých občanov EÚ:
•    Digitálne zelené osvedčenie bude pokrývať tri druhy potvrdení – potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o teste na COVID-19 (test NAAT/RT-PCR alebo rýchly antigénový test) a potvrdenie pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.
•    Osvedčenia sa budú vydávať v elektronickej alebo papierovej podobe. Obe verzie budú obsahovať kód QR s potrebnými kľúčovými informáciami, ako aj digitálny podpis zaisťujúci pravosť osvedčenia.
•    Európska komisia vytvorí digitálnu bránu a zapojí všetky členské štáty pri vývoji softvéru, ktorý budú príslušné orgány používať na overovanie podpisov na všetkých osvedčeniach v celej EÚ.
•    Osvedčenia budú k dispozícii bezplatne a v úradnom jazyku alebo jazykoch vydávajúceho členského štátu a v angličtine.

2.    Zabránenie diskriminácii
•    Pri cestovaní v EÚ by nárok na digitálne zelené osvedčenie majú nárok  všetci občania – očkovaní aj neočkovaní. S cieľom zabrániť diskriminácii osôb, ktoré nie sú očkované.  Komisia preto  navrhuje vytvoriť  potvrdenia nielen  o očkovaní, ale aj potvrdenie o teste na COVID-19 a potvrdenie pre osoby, ktoré sa prekonali ochorenie COVID-19.
•    Rovnaké právo pre cestujúcich s digitálnym zeleným osvedčením – ak členské štáty akceptujú potvrdenie o očkovaní mohlo  by sa  upustiť od určitých obmedzení ako je testovanie alebo karanténa. Pri vakcínach, ktoré zatiaľ neschválila Európska lieková agentúra, budú mať štáty voľbu – môžu sa rozhodnúť, že ich budú uznávať.
Zatiaľ ide o návrh Európskej komisie. Jeho konečná podoba bude závisieť od dohody lídrov členských štátov, ktorí budú o osvedčení rokovať budúci týždeň. Samit je naplánovaný na 25. a 26. marca

 

 

Zroj:  Európska Komisia.

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.