Očkovanie a cudzinci

17/06/2021 by Peter Jozefik
Parfumeria-Lavender.jpg

Mnoho cudzincov žijúcich na Slovensku počas prechodného pobytu na území SR sa nemôže poistiť vo verejnom zdravotnom poistení. Cudzinci namiesto verejného poistenia uzatvárajú komerčné zdravotné poistenie.  Pri očkovaní tu nastal problém,  cudzinci poistený v komerčnom poistení nemali nárok na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 . To sa od 14.06.2021 zmenilo.

Slovensko rozšírilo nárok na očkovanie aj o tieto osoby.

 

Od 14.06.2021 máju nárok na očkovanie aj Osoby bez verejného zdravotného poistenia s udeleným pobytom (tolerovaný, registrovaný, prechodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt) na území SR

– identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt
– preukazujú sa pred očkovaním: doklad (preukaz) o povolení pobytu v SR
– úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

 Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi VŠ v SR v dennej forme štúdia

– identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt / číslo ISIC / číslo cestovného dokladu
– preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve VŠ v SR
– úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

 Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú žiakmi základnej školy v SR alebo strednej školy v SR

– identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt / číslo cestovného dokladu
– preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve školy v SR
– úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

Žiadatelia o azyl v SR, o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté

– identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo preukazu žiadateľa o udelenie azylu
– preukazujú sa pred očkovaním: preukaz žiadateľa o udelenie azylu
– úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

 

 

Požiadať o očkovanie môžete tu: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia 

 

informácie čerpané z: mzsr.sk

kľúčové  slová: cudzinci a očkovanie

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.