victor-he-px9z5Zijwo8-unsplash-1200x797.jpg

English

From 6.7.2020 all foreign nationals entering Slovak Republic

 • are oblidged to register at regional Public Health Authority (úrad verejného zdravotníctva), which will provide information and organize test for COVID-19
 • are oblidged to self-isolate at home (including all persons living in the same household) until negative RT- PCR COVID-19 test result. Test must be performed not sooner than 5 days of self-isolation.

Contacts – regional Public Health Authorities here.

Exceptions

Child under 3 years

Transit up to 8 hours (without stop except refueling)

Entrance and leaving exams, including one accompanying person, supposed to have negative RT-PCR test valid for 96 days

Urgent care for realtive (suppodes to have medical report and negative RT-PCR test valid for 96 days)

More info

Safe countries

Australia, Belgium, Cyprus, Czech republic, China, Denmark, Estonia, Faroe islands, Finland, France, Greece, Croatia, Holland, Ireland, Island, Japan, Korea, Lichtenstein, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Monaco, Germany,  Norway, New Zealand, Poland, Austria, Slovenia, Spain, Switzerland, Italy

 

Slovak

Karanténa

Osoby vstupujúce na územie SR od 6.7.2020 prichádzajúce z rizikovej krajiny

– sú povinné sa prihlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa a zmenežuje testovanie na COVID-19.

– je im nariadená izolácia v domácom prostredí /aj osobám žijúcim v spoločnej domácnosti/ do negatívneho RT- PCR testu  na COVID-19. Testu sa musia podrobiť najskôr na 5. deň izolácie.

Kontakty na RÚVZ a informácie o domácej karanténe tu.

 

Výnimky

Dieťa do 3 rokov

Tranzit do 8 hodín (bez zastavenia, okrem tankovania)

Vstup za účelom skúšok, zápisu do školy, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby –  povinné sa preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším jako 96h na hraniciach

Vstup za účelom neodkladnej starostlivosti

Podrobnosti tu.

 

Bezpečné krajiny:

 • Austrálske společenstvo
 • Belgické kráľovstvo
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva)
 • Fínska republika
 • Francúzska republika
 • Grécka republika
 • Chorvátska republika
 • Holandsko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Španielske kráľovstvo
 • Švajčiarska konfederácia
 • Talianska republika

Photo by Victor He on Unsplash


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.