Odporúčané očkovanie


Besnota – očkovanie a cena vakcíny
Besnotu (rabies) prenášajú cicavce. Očkovanie proti besnote odporúčame cestovateľom do endemických a odľahlých oblastí, cestovateľom, ktorí majú vyššie riziko expozície zvieratám. Pre lepšiu časovú a cenovú dostupnosť očkovania proti besnote pred cestou WHO odporučilo dokonca schému pozostávajúcu len z 2 dávok. 

Vakcína proti besnote sa preventívne podáva v troch dávkach, v deň 0, 7, 21-28. Cena jednej dávky vakcíny Verorab, Immovax rabies je približne 25 eur. 

Po uhryznutí alebo poškriabaní zvieraťom je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, a to aj v prípade, že ste boli proti besnote zaočkovaní.

Brušný týfus – očkovanie a cena vakcíny

Brušný týfus (typhoid fever) sa prenáša sa fekálno-orálnou cestou, najmä kontaminovanou potravou a nápojmi. Je to ochorenie spojené s nízkou úrovňou hygieny a sanitácie. Pozor! V Pakistane sa vyskytuje multirezistentná forma brušného týfu. Vakcína sa podáva v jednej dávke intramuskulárne, imunita pretrváva približne 3 roky, cena vakcíny Typhim Vi je okolo 35 eur.

Hepatitída A – očkovanie a cena vakcíny 

Žltačka typu A je ochorenie spojené s nízkou úrovňou hygieny a sanitácie. Prenáša sa infikovanou potravou a nápojmi, medziľudským kontaktom, fekálno-orálnou cestou. 

Vakcína proti hepatitíde A sa podáva intramuskulárne v 2 dávkach s rozostupom 6-12 mesiacov. Imunita proti žltačke typu A následne pretrváva doživotne.

Hepatitída B – očkovanie a cena vakcíny
Žltačka typu B je ochorenie, ktoré sa prenáša krvou, sexuálnym stykom a z matky na dieťa. Výskyt hepatitídy B je vysoký v krajinách subsaharskej Afriky, juhovýchodnej Ázie, v Amazonskej oblasti a v Karibiku. Pri krátkodobých cestách do zahraničia je riziko nákazy hepatitídou typu B nízke, zvyšuje sa v závislosti od sexuálneho správania (hepatitída B je nákazlivejšia ako HIV). Pri dlhodobom pobyte v zahraničí sa očkovanie proti hepatitíde B odporúča, nakoľko sa zvyšuje pravdepodobnosť ošetrenia u zubára, prípadne v inom nemocničnom zariadení. V SR sa od roku 1998 očkuje proti hepatitíde B v detskom veku. Vakcína sa podáva v troch dávkach do svalu, najčastejšie v schéme 0, 1-2 a 6-12 mesiacov. Imunita po očkovaní pretrváva doživotne. 

Cholera  – očkovanie a cena vakcíny

Pre ľudí cestujúcich do vysoko endemických oblastí, hlavne pre humanitárnych pracovníkov a zdravotnícky personál v utečeneckých táboroch, je dostupná vakcína proti cholere (Dukoral). Vakcína sa podáva perorálne, u dospelých a u detí nad 6 rokov v dvoch dávkach s odstupom minimálne 1 týždeň, u detí vo veku 2-6 rokov sú potrebné 3 dávky. Preočkovanie sa odporúča po 2 rokoch.  Cena vakcíny proti cholere (Dukoral) je približne 75 eur.

Japonská encefalitída  – očkovanie a cena vakcíny
Japonská encefalitída sa vyskytuje v celej juhovýchodnej Ázii, je to zriedkavé, ale závažné ochorenie. Očkovanie proti japonskej encefalitíde odporúčame najmä cestovateľom, ktorí plánujú dlhodobý pobyt na vidieku v endemických oblastiach. 

Vakcína proti japonskej encefalitíde sa podáva v dvoch dávkach s odstupom 7-28 dní. Imunita po očkovaní vzniká po dvoch týždňoch, pretrváva približne 3 roky. Po podaní tretej vakcíny minimálne 10 rokov. Cena vakcíny proti japonskej encefalitíde (Ixiaro) je 75 eur. 

Kliešťová encefalitída  – očkovanie a cena vakcíny 

Kliešťová encefalitída (thick born encephalitis) sa prenáša kliešťami, zriedka pri požití nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde odporúčame turistom do zalesnených a trávnatých oblastí určitých európskych krajín. Krajiny s najvyšším výskytom sú: Rakúsko, Estónsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Švajčiarsko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko, Irán. Menšia intenzita výskytu je v Dánsku, Francúzsku a v južnom Švédsku. Riziko pre cestovateľov je vyššie pri turistike, kempovaní a pri práci v zalesnenom teréne. Najvyššie riziko je na jar a v letných mesiacoch. Vakcína proti kliešťovej encefalitíde (FSME Immune) sa podáva v troch dávkach: 0, 1-3 mesiacov po prvej dávke a 5-12 mesiacov po druhej dávke. Imunita po očkovaní trvá 5 rokov. Následne je vhodné preočkovanie. Cena vakcíny proti kliešťovej ecefalitíde je 35 eur. 

Medzi odporúčané očkovania patrí aj žltá horúčka, meningoková meningitída a poliomyelitída – vakcína, cena, dávkovanie viď v prechádzajúcom odseku Povinné očkovania do zahraničia


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.