SÚŤAŽ-3.png
11/jún/2019

Klient môže prísť na vyšetrenie, ktorýkoľvek deň od 07:30 -12:30. Vhodné je poslať na email: info@thclinic.sk identifikačné údaje: Meno Priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu,  aby sme pripravili všetky podklady k realizovanému vyšetreniu a vyhli sa zbytočnému čakaniu. Najkomfortnejšie pre klienta je objednať sa dopredu emailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort.


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.