Chorvátsko bude uznávať bezinfekčnosť po očkovaní len po dobu 210 dní

15/07/2021 by Peter Jozefik
Ohraniceny-obrazok-kvetu-Jarna-akcia-Prispevok-na-Twitter.jpg

Ľudia plánujúci v blízkej dobe vycestovať do Chorvátska musia počítať so zmenou pravidiel. Týkať sa bude hlavne očkovaných.

 Krajina totiž bude uznávať bez infekčnosť po očkovaní len po dobu 210 dní. Potom už budú cestovatelia znovu potrebovať test.  Cestujúcim prichádzajúcim priamo z krajín alebo regiónov Európskej únie, tj z krajín a / alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, bude bez ohľadu na ich občianstvo povolený vstup do Chorvátskej republiky, ak majú platný EÚ Digitálny certifikát COVID.Pri vstupe do Chorvátska sa musia očkovaný preukázať osvedčením, že dostali dve dávky vakcíny použité v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm)  a očkovanie nie je  staršie ako 210 dní, alebo osvedčenie, že dostali jednu dávku vakcíny, ak  boli očkovaní jednorazovou vakcínou  (Janssen / Johnson & Johnson) nie staršia ako 210 dní za predpokladu, že od podania jednorazovej dávky uplynulo 14 dní.

zdroj: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.