Vyšetrenia pre ambasády

Vyšetrenie pre Kanadskú ambasádu

V prípade dlhodobého pobytu v Kanade potrebujete vyšetrenie zdravotného stavu pred vysťahovaním.

Naši lekári sú tzv. Panel doctors, u ktorých toto vyšetrenie môžte absolvovať.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť pas, zdravotnú dokumentáciu alebo výpis, okuliare ak nosíte a dokumenty z kanadskej ambasády s prideleným osobným číslom (ak sa nejedná o vyšetrenie Upfront).

  • Panel Doctors
  • City: Bratislava

Name: Azzaden Shunnar
Address: Travel Health Clinic SRO,
Poliklinika Tehelna, 26 Tehelna,
83103
E-mail: info@thclinic.sk
Telephone: (421) 905-742898
Spoken Languages: Arabic, English, Slovak

City: Bratislava
Name: Silvia Dobrodenkova
Address: Travel Health Clinic SRO,
Poliklinika Tehelna,
Tehelna 26,
83103
Telephone: (421) 905 742 898
Spoken Languages: English, Russian

HIV cetifikát, potvrdenia o zdravotnom stave pre ambasády

Pre iné ambasády vystavujeme na základe lekárskeho a laboratórneho vyšetrenia rôzne potvrdenia a certifikáty

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.