Povinné očkovanie


Povinné očkovanie do zahraničia je nutné zaznamenať do Medzinárodného očkovacieho preukazu.  Medzinárodný očkovací preukaz Vám vydá lekár ambulancie cestovnej medicíny, kde zaznamená dátum očkovania proti žltej zimnici, šaržu vakcíny a očkovanie potvrdí medzinárodne platnou pečiatkou očkovacieho centra registrovaného WHO. Preukaz noste so sebou, pri vstupe do niektorých krajín ste povinný sa týmto dokladom preukázať.

Žltá horúčka – očkovanie

Žltá horúčka (yellow fever) sa vyskytuje v tropických oblastiach Afriky a južnej Ameriky. Očkovanie proti žltej horúčke chráni Vaše zdravie, a zároveň bráni zavlečeniu ochorenia do inej krajiny. Vakcína proti žltej horúčke  obsahuje oslabený vírus, podáva sa v jednej dávke 0,5 ml do podkožia. Imunita vzniká po 10 dňoch od očkovania a pretrváva doživotne. 

Meningokoková meningitída – očkovanie
Ochorenie sa prenáša kvapôčkami z dýchacích ciest a pri úzkom kontakte s chorým alebo nosičom. Očkovanie proti meningitíde sa odporúča pri ceste do oblastí s endemickým výskytom, hlavne do subsaharskej Afriky.  V cestovnej medicíne sa používa vakcína proti meningitíde typu A+C, a štvorvalentná vakcína proti meningitíde A+C+Y+W135. Vakcína sa podáva jednorazovo 0,5ml subkutánne alebo intramuskulárme, imunita vzniká po dvoch týždňoch od očkovania a pretrváva približne 5 rokov. 

Pri ceste do Saudskej Arábie počas púte Hajj je povinné očkovanie kvadrivalentnou vakcínou (ACYW).

Cena vakcíny Nimenrix je približne 50 eur. 

Detská obrna – očkovanie

Poliomyelitída sa prenáša fekálno-orálnou cestou. Proti poliomyelitíde (detskej obrne) sa očkuje v detskom veku, preočkovanie sa odporúča po 10 rokoch u osôb cestujúcich do rizikových oblastí. Vďaka eradikačným snahám toto ochorenie pretrváva už len v 9 krajinách sveta (Afganistan, DRC, Indonézia, Keňa, Niger, Nigéria, Pakistan, Papua Nová Guinea a Somálsko). 

Po pobyte v nasledovných krajinách Afganistan, Indonézia, Nigéria, Pakistan, Papua Nová Guinea a Somálsko, trvajúcom viac ako štyri týždne, môžu od Vás pri odchode požadovať doklad o očkovaní proti detskej obrne, uskutočnené 4 týždne až 12 mesiacov pred dátumom výstupu z krajiny. 


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.