TRAVEL HEALTH CLINIC

Ambulancia tropickej medicíny

„Working will fill your pockets,
traveling will fill your soul.„Služby pre cestovateľov
  • Očkovanie cestovateľov do zahraničia
  • Konzultácie pred pobytom v trópoch
  • Diagnostika a liečba importovaných cudzokrajných chorôb
  • Komplexné služby v odbore tropická medicína pre vyslaných pracovníkov v rizikových oblastiachSlužby pre cudzincov
  • Vyšetrenie cudzinca
  • (podľa § 124 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa výnosu MZ SR č. 11943/2011 – OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravieSlužby v odbore Infektológia
  • Individuálne konzultácie
  • Druhý názor lekára


NÁŠ TÍM


MUDr. Azzaden Shunnar

Infektológia

Narodil som sa v Dubaji. Štúdium na lekárskej fakulte v Bratislave som ukončil v roku 2004, po ukončení štúdia som sa rozhodol pracovať v Jordánsku, kde som pôsobil ako v súkromnom centre „Arab Medical center“, so zameriavaním na kardiológiu, kardiochirúrgiu ale aj iné odbory. V roku 2008 som sa vrátil na Slovensko za rodinou, našiel som po návrate miesto na lekárskej fakulte kde som študoval, a to ako odborný asistent v oblasti mikrobiológie, ale v roku 2010 som zmenil zameranie na infektológiu, z čoho som aj získal atestáciu v roku 2013, na klinike infektológie a geografickej medicíne som pôsobil 9 rokov, a v posledných 5 rokov som viedol centrum pre liečbu HIV/AIDS v Bratislave až do začiatku roka 2019, vtedy som sa rozhodol založiť tuto ambulanciu so zameraním na tropickú medicínu pre cestovateľov.

Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

Tropická medicína

Od ukončenia Lekárskej fakulty UK sa venujem tropickej a cestovnej medicíne. Pôsobila som ako lekár na mnohých zahraničných zdravotníckych projektoch v Ázii a Afrike. Od roku 2009 pomáham najmä cestovateľom. Som členom Medzinárodnej spoločnosti cestovnej medicíny, Európskej spoločnosti cestovnej medicíny a Európskej spoločnosti tropickej medicíny, čo mi umožňuje mať najaktuálnejší prehľad o epidemiologickej situácii vo svete, o nových štandardoch v cestovnej medicíne.

Adresa

Poliklinika Tehelná
Tehelná 3120/26
831 03 Bratislava
(4. poschodie)


Email

info@thclinic.sk


Telefón

+421 905 742 898


Ordinačné Hodiny

Pon – Pia, 07:30 – 14:30
Víkendy a sviatky zatvorené


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.