Ambulancia tropickej medicíny

Služby


Cestovná a tropická medicína

Pre cestovateľov


  • Očkovanie cestovateľov do zahraničia
  • Konzultácie pred pobytom v trópoch
  • Diagnostika a liečba importovaných cudzokrajných chorôb
  • Komplexné služby v odbore tropická medicína pre vyslaných pracovníkov v rizikových oblastiach


Infektológia a tropická medicína

Pre cudzincov


  • Vyšetrenie cudzinca (podľa § 124 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa výnosu MZ SR č. 11943/2011 – OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie


Panel Doctor

Pre ambasády


  • vyšetrenie pre Kanadskú ambasádu
  • potvrdenia o zdravotnom stave
  • HIV certifikát


Infektológia

Druhý názor


konzultácie a vyšetrenia v odbore infektológia, ak potrebujete druhý názor lekára, alebo nemáte čas čakať na výmenný lístok
V minulosti

PRAX V TRÓPOCH


Počas pracovných pobytov v Afrike a Ázii sme nadobudli poznatky o mnohých tropických chorobách, dokonca aj tých najexotickejších.


V súčasnosti

SLEDOVANIE A TVORBA NÁRODNÝCH GUIDELINES


Sledujeme epidemiologickú situáciu vo svete, podieľame sa na tvorbe národných programov pre migráciu a tropickú medicínu.


Stále

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP


Nájdeme si dostatok času zodpovedať vaše otázky o očkovaní, nežiadúcich účinkoch vakcín, o preventívnych opatreniach.

Learn more

PLÁNOVANÉ SLUŽBY


Telemedicína

KONZULTÁCIA NA DIAĽKU


Často sa cestovateľ ocitne v situácii, keď nie je blízko žiadne zdravotnícke zariadenie a potrebuje krátku telefonickú radu.


Na zapamätanie

BROŽÚRY


Často nie je možné zapamätať si všetko, čo nám lekár ohľadne jednotlivých destinácií vraví. Preto pre Vás pripravujeme rôzne edukačné materiály.Profesionálny prístup

01234567890

ROK S VAMI

Sme novotvorená klinika cudzokrajných chorôb.01234567890

LEKÁRI

Špecializujeme sa na očkovanie, infekčné a tropické choroby.01234567890

CUDZÍCH JAZYKOV

Vďaka nášmu medzinárodnému tímu sa nemusíte obávať, že by ste sa nedohovorili.01234567890012345678900123456789001234567890

SP0KOJNÝCH KLIENTOV

Aj napriek krátkemu pôsobeniu sme si získali dôveru mnohých domácich aj zahraničných pacientov.


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Recent Posts

    Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.