POISTENIE CUDZINCOV

Vyberte si to najvhodnejšie poistenie

POISTENIE CUDZINCOV

Title:

Description:

POISTENIE CUDZINCOV

Vyberte si to najvhodnejšie poistenie


UZATVORIŤ POISTENIE TU

Všeobecné informácie

Zdravotné poistenie cudzincov je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia. Poistenie spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Zb., o pobyte cudzincov na území Slovenska, v znení neskorších predpisov, a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti je určené cudzincom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky maximálne 90 dní a žiadajú o krátkodobé vízum alebo zamýšľajú pobývať na území Slovenska dlhšie než 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt.

Poistenie je platné v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti na území celého Schengenského priestoru.

Z poistenia sú hradené náklady na:

  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizáciu v nemocnici
  • ambulantne predpísané lieky
  • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
  • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny poisteného

Rozsah poistenia: 

Poistenie kryje študijný, turistický i pracovný pobyt 

CELKOVÝ LIMIT: 60 000 EUR

REPATRIÁCIA A TRANSPORT: Skutočné náklady z celkového limitu

STOMATOLOGICKÉ OŠETRNIE. 200 EUR

UZATVORNIE POISTENIA AXATUUZATVORIŤ POISTENIE TU

POISTENIE NUTNEJ A NEODKLADNEJ STAROSTLIVOSTI CUDZINCOV

Poistenie je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorým postačuje štandardná forma zdravotného poistenia. Kryje náklady spojené s akútnym lekárskym zásahom poisteného. Vzťahuje sa na lieky predpísané lekárom a zahŕňa aj akútne ošetrenie zubov.

PREMIUM – Poistenie sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a krajiny Schengenu. Celkový limit plnenia je vo výške 60 tis. EUR a 40 tis. EUR na jednu poistnú udalosť. Náklady na repatriáciu sú do výšky 10 tis. EUR.

  • Poistenie kryje náklady za akútne lekárske výkony nutnej a neodkladnej starostlivosti.
  • Poistenie spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.
  • Celkový limit plnenia je 60 tis. EUR.

UZATVORNIE POISTENIA MAXIMA POJIŠŤOVNA TU

Category
Cudzinci
ROK
2019
MIESTO
BRATISLAVA

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.