Komplexné služby

 • konzultácie, vyšetrenie, a liečba infekčných chorôb

 • predpis liekov, laboratórne vyšetrenia

 • RTG, USG

 • Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve

Ak ste na cestách a nemáte svojho lekára, prípadne sa k nemu neviete dostať, radi Vám poskytneme naše služby. 
Konzultácia a liečba infekčných, prípadne iných bežných chorôb u nás v ambulancii, prípadne online, predpis chronicky užívaných liekov, odber krvi na laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie metódy RTG, USG, vystavenie rôznych potvrdení, vystavenie preukazu pre epidemiologicky závažnú činnosť (potravinársky preukaz).
 • Komplexné lekárske vyšetrenie 30€
 • Konzultácia s lekárom do 10 min 15€
 • Konzultácia na diaľku /skype/ 15 – 30€
 • Odber krvi alebo iného  materiálu 5€
 • Podanie injekcie 5€
 • Vystavenie receptu 5€
 • Podanie infúzie 15€
 • Zdravotný preukazu pre prácu v potravinárstve  25 € (+ 60 € za vyšetrenia u externých klientov)
 • RTG hrudníka s popisom 18€
 • USG abdomenu 56€
 • Ostatné RTG a USG vyšetrenia cenník  TU  https://www.rtgbratislava.sk

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.