Antigénové testy pre samoplatcov

Rýchly antigénový test už v priebehu 15 až 20 minút ukáže prítomnosť vírusu v tele.

Antigénové testy pre samoplatcov

Title:

Description:

Antigénové testy pre samoplatcov

Rýchly antigénový test už v priebehu 15 až 20 minút ukáže prítomnosť vírusu v tele.

Antigénové testy pre samoplatcov

Objednávací formulár TU

Naša klinika Travel Health Clinic  spúšťa antigénové testy pre samoplatcov  na prítomnosť ochorenia COVID-19 v tele.

Rýchly antigénový test už v priebehu 15 až 20 minút ukáže prítomnosť vírusu v tele. Naša klinika testuje svojich klientov antigénovými testami  Standard Q COVID-19 Ag. Tieto testy sú certifikované v EU a sú uznávanie WHO. Testy sú  realizované  špecialistom prostredníctvom steru z nosohltanu. Odber a vyšetrenie vzorky  nie je hradené zo zdravotného poistenia,  pacient si za vyšetrenie  hradí ako samoplatca.

Cena za vyšetrenie antigénové testy pre samoplatcov: 23  EUR ( v cene je  zahrnutý certifikát  v slovenskom alebo  anglickom / nemeckom jazyku)

Objednať sa  na antigénový test pre samoplatcov  sa môžete emailom  alebo telefonicky: kontakt info@thclinic.sk +421905742898

Pre registráciu potrebujeme nasledovné údaje:

Meno a priezvisko:

dátum narodenia:

rodné číslo:

adresa:

email:

tel. číslo:

 

Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15 minút.

Upozornenie: PCR testy nerozdivel do antigénových testov predstavujú momentálne najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.

 

 

Otázky a odpovede:

zdroj SUKL.sk

 

Aké typy testov v súčasnosti existujú?

Rozlišujeme tri typy testov: PCR testy, antigénové testy a protilátkové testy. Každý z nich má svoje opodstatnené využitie v závislosti od konkrétnej situácie. Podrobnejšie informácie o typoch testov nájdete tu.

Ako fungujú PCR testy?

Test je založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosohltana sa materiál musí spracovať  laboratórne, a preto celý proces od odobratia vzorky až po výsledok trvá minimálne niekoľko hodín. PCR diagnostika momentálne predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.

Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15-30 minút.

Ako fungujú protilátkové testy?

Pri týchto testoch sa stanovujú protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu v tele. Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia.

 

Year
2021
Location
Bratislava Tehelná 26

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.