LEKÁRI


MUDr. Azzaden Shunnar

Infektológ, očkovanie

Narodil som sa v Dubaji. Štúdium na lekárskej fakulte v Bratislave som ukončil v roku 2004, po ukončení štúdia som sa rozhodol pracovať v Jordánsku, kde som pôsobil ako v súkromnom centre „Arab Medical center“, so zameriavaním na kardiológiu, kardiochirúrgiu ale aj iné odbory. V roku 2008 som sa vrátil na Slovensko za rodinou, našiel som po návrate miesto na lekárskej fakulte kde som študoval, a to ako odborný asistent v oblasti mikrobiológie, ale v roku 2010 som zmenil zameranie na infektológiu, z čoho som aj získal atestáciu v roku 2013, na klinike infektológie a geografickej medicíne som pôsobil 9 rokov, a v posledných 5 rokov som viedol centrum pre liečbu HIV/AIDS v Bratislave až do začiatku roka 2019, vtedy som sa rozhodol založiť tuto ambulanciu so zameraním na tropickú medicínu pre cestovateľov.

Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

Tropická medicína, očkovanie

Od ukončenia Lekárskej fakulty UK sa venujem tropickej a cestovnej medicíne. Pôsobila som ako lekár na mnohých zahraničných zdravotníckych projektoch v Ázii a Afrike. Od roku 2009 pomáham najmä cestovateľom. Som členom Medzinárodnej spoločnosti cestovnej medicíny, Európskej spoločnosti cestovnej medicíny a Európskej spoločnosti tropickej medicíny, čo mi umožňuje mať najaktuálnejší prehľad o epidemiologickej situácii vo svete, ako aj o nových štandardoch v cestovnej medicíne.
thc-logo8-white

Working will fill your pockets, traveling will fill your soul.

Copyright by Travel Health Clinic 2019. All rights reserved.