Druhý názor lekára

Na našej Ambulancii topických chorôb poskytujeme konzultácie a vyšetrenia v oblasti infekčných a cudzokrajných ochorení,

Ak sa potrebujete poradiť, ak potrebujete druhý názor lekára alebo len nemáte čas čakať na výmenný lístok.

Nakoľko nemáme zmluvu so zdravotnými poisťovňami, odbery je potrebné uhradiť podľa cenníka laboratória.

Navyše poskytujeme rýchly test na maláriu a dengue.

Máme možnosť konzultovať nezvyčajné prípady s odborníkmi na cudzokrajné choroby v Európe a vo svete.

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.