Cenník

Cestovateľ
Očkovanie

20

Vstupný poplatok
  • Konzultácia, lekárske vyšetrenie, individuálny očkovací plán, vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu
Cestovateľ
Očkovanie

5

Aplikácia jednej vakcíny
Cestovateľ
Očkovanie

10

Konzultácia pred cestou
  • Riziká, preventívne opatrenia, stand by liečba
Cestovateľ
Očkovanie

Vakcíny

STIAHNUŤ CENNÍK VAKCÍN

Cenník aktualizovaný 21.05.2019

Cestovateľ
Zdravotné problémy

20

Vyšetrenie po návrate
Cestovateľ
Zdravotné problémy

10

Konzultácia
Cestovateľ
Zdravotné problémy

5

Odber krvi
Cestovateľ
Zdravotné problémy

15

Rapid test na maláriu, dengue alebo schistosomu
Cestovateľ
Zdravotné problémy

Laboratórne vyšetrenia podľa cenníka zmluvného laboratória
Cudzinec
Vyšetrenie cudzieho štátneho príslušníka

185

Imigrácia
  • Európa, Severná Amerika a Austrália
Cudzinec
Vyšetrenie cudzieho štátneho príslušníka

195

Imigrácia
  • Ázia, Južná Amerika, Afrika
Cudzinec
Vyšetrenie cudzieho štátneho príslušníka

145

Imigrácia
  • dieťa do 6 rokov
Občan SR
Vyšetrenie pre Kanadskú ambasádu

195

Emigrácia
Občan SR
Vyšetrenie pre cudzie ambasády

20

Pobyt v zahraničí
  • rozsah vyšetrenia, potrebné odbery, certifikát – podľa požiadaviek cieľovej krajiny
Občan SR
Vystavenie certifikátu v cudzom jazyku

20

Pobyt v zahraničí
Občan SR
Vystavenie HIV certifikátu

45

Pobyt v zahraničí
thc-logo8-white

Working will fill your pockets, traveling will fill your soul.

Copyright by Travel Health Clinic 2019. All rights reserved.