Medzinárodný očkovací preukaz

MOP.jpg

Kto mi ho vystaví?

Medzinárodný očkovací preukaz (International certificate of vaccination) vydávajú inštitúcie registrované v Svetovej zdravotníckej organizácii. 

Preto povinné očkovania, ako napríklad proti žltej horúčke, absolvujte v ambulancii cestovnej medicíny, ktorá Vám ho môže vystaviť.

Má medzinárodnú platnosť, a pri vstupe do niektorých krajín ste povinní sa ním preukázať. Pre prípadné kontroly ho cestovateľ má nosiť spolu s pasom. 

 

Ktoré vakcíny sú povinné?

Najdôležitejšou časťou očkovacieho preukazu je potvrdenie očkovania proti žltej horúčke, ďalej proti poliomyelitíde pri ceste dlhšej ako 3 mesiace do krajín s aktívnym prenosom tejto choroby. 

Ďalej je potrebné mať zaznamenané očkovanie tetravalentnou vakcínou proti meningitíde pri ceste do saudskej Arábie.

Takisto sa do Medzinárodného očkovacieho preukazu vpisujú aj nepovinné očkovania. 

 

Dokedy mi preukaz platí?

Pri očkovaní proti žltej horúčke má preukaz platnosť doživotne. Pri očkovaní proti meningokokom po dobu 3 roky.

 

Čo ak ho stratím?

V prípade straty Medzinárodného očkovacieho preukazu Vám vystavíme na našej Travel Health Clinic alebo na pracovisku, kde ste sa predtým očkovali, na základe zdravotnej dokumentácie nový. Ak nie je možné záznam o očkovaní dohľadať, je potrebné sa preočkovať znova.

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.